SZUKAJ
»
  Login  
  Hasło  
  Zapisz się » Zapomniałem hasła »  »  
 
Zestaw LEP: Zestaw losowy (2011-02-18 20:25:56)

Rozwiązano: 2011-02-22 01:31:36

Twój wynik: 0/200 (0 %)


1. Względny hiperestrogenizm u kobiety w perimenopauzie odpowiedzialny jest za:
 • polipy endometrium
 • świąd sromu
 • nietrzymanie moczu
 • obniżanie się narządu rodnego
 • zmiany zanikowe

Uzasadnienie: Prawidłowa jest odpowiedź a. Reszta stanów chorobowych wywołana jest hipoestrogenizmem.

Punkty: 0


2. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż:
 • 120 dni
 • 6 miesięcy
 • 176 dni
 • 182 dni
 • 230 dni

Uzasadnienie: Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy – nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą – nie dłużej niż przez 270 dni (art. 8 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Punkty: 0


3. W celu kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lekarz orzecznik nie może:
 • przeprowadzić badania lekarskiego ubezpieczonego
 • skierować ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • wezwać ubezpieczonego przed Komisję Lekarską
 • zlecić wykonania badań pomocniczych w wyznaczonym terminie
 • zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej

Uzasadnienie: Art. 59 ust. 3 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa mówi: W celu kontroli lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może: 1) przeprowadzić badanie lekarskie ubezpieczonego: a) w wyznaczonym miejscu, b) w miejscu jego pobytu; 2) skierować ubezpieczonego na badanie specjalistyczne przez lekarza konsultanta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 3) zażądać od wystawiającego zaświadczenie lekarskie udostępnienia dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego stanowiącej podstawę wydania zaświadczenia lekarskiego lub udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawie; 4) zlecić wykonanie badań pomocniczych w wyznaczonym terminie.

Punkty: 0


4. Powstawaniu wad u noworodków matek z cukrzycą sprzyja:
 • otyłość u matki
 • genotyp cukrzycowy
 • obecność powikłań naczyniowych cukrzycy
 • intensywna insulinoterapia
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

Uzasadnienie: Obecność powikłań naczyniowych w cukrzycy sprzyja powstawaniu wad wrodzonych ze względu na to, że u kobiet z powikłaną cukrzycą częściej występują zaburzenia metaboliczne: częściej obserwuje się hiperglikemię, pacjentki rzadziej stosują się do ścisłych wytycznych dotyczących diety i leczenia.

Punkty: 0


5. Przerwanie ciąży nie może być dokonane, w przypadku gdy:
 • ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia matki
 • badania prenatalne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu
 • kobieta ciężarna wyraziła sprzeciw
 • ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego
 • odpowiedzi b i c prawidłowe

Uzasadnienie: Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy: 1. ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ciężarnej kobiety 2. badanie prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu 3. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego

Punkty: 0


6. Szklanka soku pomarańczowego zawiera 20 g węglowodanów. Ile wymienników węglowodanowych przyjmuje się wypijając tę porcję soku?
 • 20 WW
 • 10 WW
 • 2 WW
 • 1 WW
 • 0,2 WW

Uzasadnienie: Jeden wymiennik węglowodanowy odpowiada takiej ilości produktu żywnościowego (wyrażonej w gramach lub miarach kuchennych), w jakiej zawarte jest 10 g węglowodanów w postaci skrobi.

Punkty: 0


7. Do czynników zwiększających ryzyko rozwoju żylaków zalicza się:
 • dziedziczność, otyłość, ciąże, ubogoresztkową dietę będącą przyczyną zaparć, palenie tytoniu
 • stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych, otyłość, ubogoresztkową dietę będącą przyczyną zaparć, nadciśnienie tętnicze
 • dziedziczność, otyłość, stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych, hipertriglicerydemię
 • brak aktywności fizycznej, noszenie obcisłej bielizny, palenie tytoniu, ciąże, cukrzycę
 • długotrwałą pracę w pozycji stojącej lub siedzącej, dziedziczność, nadużywanie alkoholu

Uzasadnienie: Nadciśnienie tętnicze, hipertriglicerydemia oraz cukrzyca są czynnikami ryzyka wystąpienia przewlekłego niedokrwienia kończyn. Nadużywanie alkoholu nie ma związku z niewydolnością żylną.

Punkty: 0


8. Polskie Rekomendacje 2003 zalecają jako leczenie skorygowane np. w przypadku nawrotu ostrego zapalenia ucha środkowego:
 • amoksycylinę
 • metronidazol
 • cefalosporyny II generacji
 • klarytromycynę
 • azytromycynę

Uzasadnienie: Leczenie podstawowe: Amoksycylina: < 12 r.ż. 80-90 mg/kg/dobę w 2 dawkach przez 5-7 dni; dzieci starsze 1500-2000 mg 2x/24h przez 5-7 dni. Leczenie skorygowane: amoksycylina/kwas klawulanowy 1000-2000 mg w stosunku 7:1 2x/24h przez 5-7 dni, cefalosporyny II generacji: cefuroksym < 12 r.ż. 30 mg/kg m.c./24h w 2 dawkach przez 3 dni; dzieci starsze 1000 mg/24h przez 3 dni. Źródło: Polskie Rekomendacje 2003 powstałe w wyniku ustaleń Polskiej Grupy Roboczej ds. Opracowania Rekomendacji i Standardów Profilaktyki i Racjonalnej Terapii Zakażeń oraz Zespołu Recenzujących Ekspertów.

Punkty: 0


9. Największe znaczenie w diagnostyce arytmogennej kardiomiopatii prawej komory ma badanie:
 • EKG
 • ECHO serca
 • MRI
 • Wentrykulografia
 • Test wysiłkowy

Uzasadnienie: Najważniejszą grupą kryteriów diagnostycznych są kryteria elektrokardiograficzne. Elektrokardiogram, jako podstawowe badanie w rozpoznawaniu AK/DPK, jest stale niedoceniany. Jest badaniem szeroko dostępnym, tanim, nieinwazyjnym o bardzo wysokiej czułości i swoistości. Nieprawidłowości zapisu elektrokardiograficznego dotyczą okresu depolaryzacji i repolaryzacji.

Punkty: 0


10. Martwych pełnych komórek drobnoustroju nie zawiera szczepionka przeciwko:
 • wściekliźnie
 • hepatitis A
 • poliomyelitis (Salk)
 • H.influenzae typu b
 • cholerze

Uzasadnienie: Wśród szczepionek zawierających martwe pełne komórki drobnoustroju znajdują się: przeciwwirusowe, np. poliomyelitis (Salk), wścieklizna, hepatitis A oraz przeciwbakteryjne, jak np. krztusiec, dur brzuszny, cholera, dżuma. Szczepionka przeciw H.influenzae typu b należy do tzw. szczepionek rekombinowanych, które w swoim składzie zawierają odpowiadający za uodpornienie antygen lub antygeny drobnoustroju chorobotwórczego.

Punkty: 0


11. Do założeń badania przesiewowego nie należy:
 • choroba, dla której prowadzimy badanie przesiewowe, występuje często w populacji
 • istnieje test o dużej czułości i specyficzności wykrywający stadia przedkliniczne
 • użycie testu przesiewowego jest akceptowane przez badającego i badanego
 • chorobę, dla której prowadzimy badanie przesiewowe, można wykryć oraz skutecznie leczyć w stadium przedklinicznym
 • choroba, dla której prowadzimy badanie przesiewowe, występuje bardzo rzadko w populacji, ale jej przebieg jest bardzo ciężki

Uzasadnienie: Wg WHO badanie przesiewowe przynosi korzyści ekonomiczne i społeczne, gdy: - choroba jest ważnym problemem w populacji i występuje często - można ją wykryć oraz skutecznie leczyć w stadium przedklinicznym (przedrakowym) - istnieje test o dużej czułości i specyficzności wykrywający stadia przedkliniczne - użycie testu jest akceptowane przez badającego i badanego - test jest nieinwazyjny i tani

Punkty: 0


12. Atopia to:
 • obiektywnie powtarzalne objawy, wywołane przez ekspozycję na określony bodziec, obecny w dawce tolerowanej przez zdrowe osoby
 • osobnicza lub rodzinna predyspozycja do produkowania przeciwciał klasy IgE w odpowiedzi na niskie dawki alergenów
 • reakcja nadwrażliwości zapoczątkowana przez mechanizmy immunologiczne
 • ciężka, zagrażająca życiu, uogólniona lub systemowa reakcja nadwrażliwości
 • żadna z powyższych

Uzasadnienie: Atopia oznacza osobniczą lub rodzinną predyspozycję do produkowania przeciwciał klasy IgE w odpowiedzi na niskie dawki alergenów, zwykle białek, oraz do rozwoju typowych objawów, takich jak astma, nieżyt nosa i spojówek lub wyprysk/zapalenie skóry. Pierwszą manifestacją atopii w wieku dziecięcym są objawy „alergiczne”, takie jak biegunka czy wysypki skórne, a odpowiedzialne na te objawy przeciwciała IgE mogą zostać wykryte dopiero później. Należy zachować ostrożność w używaniu pojęcia „atopii” do czasu wykrycia swoistych IgE.

Punkty: 0


13. Wskazaniem do przewlekłego leczenia insuliną jest:
 • zawał mięśnia sercowego
 • udar mózgu
 • zespół stopy cukrzycowej
 • neuropatia autonomiczna
 • żadne z powyższych

Uzasadnienie: Zawał mięśnia sercowego i udar mózgu są wskazaniem do czasowej insulinoterapii. W przypadku neuropatii autonomicznej konieczne jest wyrównanie glikemii, w cukrzycy typu 2 nie zawsze oznacza to jednak konieczność zastosowania insuliny. W przypadku zespołu stopy cukrzycowej dopuszczalne jest stosowanie doustnych leków hipoglikemizujących w ranach klinicznie nie zakażonych, jeżeli ta terapia zapewnia prawidłowe wyrównanie metaboliczne cukrzycy. Żadne z powikłań nie jest wskazaniem do przewlekłego zastosowania insuliny.

Punkty: 0


14. W celu wyprostowania przewodu słuchowego i obejrzenia jego ścian oraz błony bębenkowej należy u dzieci starszych odciągnąć małżowinę uszną:
 • do dołu i do tyłu
 • do góry i do tyłu
 • do dołu i do przodu
 • do góry i do przodu
 • w lewą stronę

Uzasadnienie: Badanie otoskopowe u niemowląt i małych dzieci jest trudne. Przewód słuchowy zewnętrzny ma kręty przebieg i jest wąski. Dodatkowo otoskopię utrudnia zalegająca często woszczyna. Odciągnięcie małżowiny usznej do dołu i tyłu u niemowląt i ku górze i tyłowi u starszych dzieci powoduje wyprostowanie przewodu słuchowego i pozwala na obejrzenie ścian przewodu słuchowego oraz błony bębenkowej.

Punkty: 0


15. Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie:
 • 14 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeśli jest zatrudniony na umowę o pracę
 • 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeśli dobrowolnie płaci składkę
 • 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeśli podlega obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu
 • 60 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeśli jest ubezpieczony dobrowolnie
 • 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego: 1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu; 2) po upływie 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie.

Punkty: 0


16. Przyczyną dolegliwości bólowych wywołanych mięśniakami macicy nie jest/są:
 • skręt uszypułowanego mięśniaka
 • szybki wzrost i zaburzenia krążenia w obrębie guza
 • martwica powierzchni rodzącego się do pochwy mięśniaka
 • skurcze macicy
 • zwyrodnienie czerwone lub zakrzepica w mięśniaku

Uzasadnienie: W przypadku mięśniaków macicy możemy mieć do czynienia z bólem wyłącznie w czasie miesiączki lub współżycia. Ból ostry, skręcający, któremu towarzyszą objawy niedrożności przewodu pokarmowego, występuje w czasie skrętu uszypułowanego mięśniaka. Przewlekły ból związany jest z szybkim wzrostem guza i wynika z zaburzeń krążenia, zwyrodnienia czerwonego w mięśniaku lub zakrzepicy przebiegającej z podniesieniem ciepłoty ciała. Inną przyczyną jest martwica powierzchni rodzącego się do pochwy mięśniaka, prowadząca do przewlekłych dolegliwości bólowych połączonych z objawami zapalenia pochwy.

Punkty: 0


17. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może upoważnić do wystawiania zwolnień lekarzy w okresie odbywania stażu podyplomowego, ponieważ tak stanowi Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty:
 • zdanie to jest prawdziwe i istnieje związek między oboma jego członami
 • zdanie to jest prawdziwe, ale bez związku między oboma jego członami
 • tylko pierwsza część zdania jest prawdziwa
 • tylko druga część zdania jest prawdziwa
 • zdanie to jest fałszywe

Uzasadnienie: Zapis o niemożności upoważniania lekarzy w okresie odbywania staży podyplomowych jest prawdziwy i znalazł się w Ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Z kolei art. 15 ust. 3c Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zabrania lekarzom stażystom wystawiania recept oraz wydawania opinii i orzeczeń lekarskich.

Punkty: 0


18. Wskaż stwierdzenie prawdziwe:
 • pobudzenie receptorów α1-adrenergicznych powoduje spadek oporu w cewce moczowej
 • leczeniu zabiegowemu poddawanych jest ok. 40% chorych na łagodny rozrost gruczołu krokowego
 • łagodny rozrost gruczołu krokowego sprzyja zakażeniu dróg moczowych
 • w Polsce objawy łagodnego rozrostu gruczołu krokowego dotyczą ok. 200 tys. mężczyzn po 50. roku życia
 • skala IPSS służy do oceny wielkości gruczołu krokowego

Uzasadnienie: W przebiegu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego obserwuje się znaczne pobudzenie receptorów α1-adrenergicznych. Powoduje ono skurcz mięśniówki gładkiej powyższych struktur, co przyczynia się do wzrostu oporu cewkowego czyli dynamicznego komponentu przeszkody podpęcherzowej. Leczenie zabiegowe znajduje zastosowanie w odniesieniu do około 10% chorych. W Polsce choroba ta dotyczy ponad 2 mln mężczyzn po 50 r.ż.. Łagodny rozrost gruczołu krokowego jest czynnikiem sprzyjającym zakażeniu dróg moczowych. Skala IPSS jest istotnym elementem wyjściowej oceny stanu chorego. Jest to klasyfikacja objawów klinicznych, określająca nasilenie dolegliwości.

Punkty: 0


19. Zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego przez lekarza zakładu opieki zdrowotnej ocenia:
 • kierownik zakładu, jeśli jest lekarzem, niezwłocznie
 • kierownik zakładu, jeśli jest lekarzem, w terminie 3 dni
 • lekarz psychiatra upoważniony przez marszałka województwa, niezwłocznie
 • lekarz psychiatra upoważniony przez marszałka województwa, w terminie 3 dni
 • lekarz psychiatra upoważniony przez kierownika zakładu, niezwłocznie

Uzasadnienie: O przymusie bezpośrednim wobec osób z zaburzeniami psychicznymi mówi art. 18 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. W ust. 6 tego artykułu znajdziemy taki zapis: „Zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego: 1) przez lekarza zakładu opieki zdrowotnej – ocenia, w terminie 3 dni, kierownik tego zakładu, jeżeli jest lekarzem lub lekarz przez niego upoważniony, 2) przez pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub innego lekarza – ocenia, w terminie 3 dni, upoważniony przez marszałka województwa lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii.

Punkty: 0


20. Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy nie uważa się wypadku powstałego w drodze z pracy do/na:
 • kina, aby tam pracować
 • szkoły, aby odebrać dzieci
 • stołówki, aby zjeść obiad
 • uczelnię, na kurs podyplomowy
 • Ustki na wczasy

Uzasadnienie: Definicja drogi do pracy i z pracy znajduje się w art. 57b ust. 2 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: „Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca: 1) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego; 2) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych; 3) zwykłego spożywania posiłków; 4) odbywania nauki lub studiów.”

Punkty: 0


21. Do chorób odkleszczowych należą wszystkie za wyjątkiem:
 • babeszjozy
 • cholery
 • boreliozy z Lyme
 • tularemii
 • riketsjozy

Uzasadnienie: Do chorób odkleszczowych zaliczamy: boreliozę z Lyme, odkleszczowe zapalenie mózgu, babeszjozę, tularemię, riketsjozę.

Punkty: 0


22. Zaznacz stwierdzenie fałszywe odnoszące się do zaburzeń lękowych uogólnionych.
 • lęk w tego typu zaburzeniu ma charakter wolnopłynący
 • nierzadko stwierdza się zawroty głowy, pocenie się, tachykardię, tachypnoe, odczuwanie „niepokoju” w nadbrzuszu czy suchość w ustach, które są przejawem nadaktywności układu przywspółczulnego
 • zaburzenie to znacznie częściej występuje u kobiet
 • w zaburzeniach lękowych uogólnionych pierwotne objawy lęku dominują przez większość dni w okresie co najmniej kilku tygodni lub miesięcy
 • często stwierdza się współwystępowanie zaburzeń lekowych uogólnionych z depresją

Uzasadnienie: Zaburzenia lękowe uogólnione odznaczają się występowaniem lęku uogólnionego o uporczywym charakterze. Lęk pojawia się niezależnie od jakichkolwiek szczególnych okoliczności zewnętrznych, ani też nie nasila się pod ich wpływem (tzn. jest „wolnopłynący”). Podobnie jak w innych zaburzeniach lękowych, objawy dominujące są bardzo zróżnicowane. Przeważnie obserwuje się: stałe uczucie zdenerwowania, drżenie, napięcie mięśniowe, pocenie się, zawroty głowy, przyspieszone bicie serca i poczucie „niepokoju” w nadbrzuszu. Pacjent wyraża obawy, że on sam lub ktoś z jego bliskich wkrótce zachoruje lub będzie miał wypadek, występują również inne obawy i przewidywania złych wydarzeń. Zaburzenie znacznie częściej występuje u kobiet i zwykle wiąże się z przewlekłą sytuacją stresową. Częstość występowania w populacji szacuje się na 6-9%. Przebieg bywa różny, ale najczęściej jest przewlekły ze zmiennym nasileniem objawów. Bardzo istotne z klinicznego punktu widzenia jest powiązanie zaburzenia lękowego uogólnionego z występowaniem depresji. Zespół lęku uogólnionego uważa się bowiem za stan prodromalny wystąpienia zaburzeń depresyjnych. W zaburzeniach lękowych uogólnionych pierwotne objawy lęku dominują przez większość dni w okresie co najmniej kilku tygodni, a zazwyczaj kilku miesięcy. Zaliczamy do nich: • obawy (czyli martwienie się przyszłymi niepowodzeniami, uczucie napięcia, trudności w koncentracji itp.) • napięcie ruchowe, a więc niemożność spokojnego siedzenia, bóle napięciowe głowy, drżenie, niemożność odprężenia się • wzmożoną aktywność układu autonomicznego objawiającą się np. zawrotami głowy, poceniem się, tachykardią, przyspieszeniem oddechu, odczuwaniem „niepokoju” w nadbrzuszu czy suchością w ustach.

Punkty: 0


23. Do potencjalnych przyczyn śpiączki metabolicznej nie należy/ą:
 • zespół Reye’a
 • hipoglikemia
 • przełom nadnerczowy
 • hipotermia
 • rozsiane zmiany mikronaczy¬niowe w OUN

Uzasadnienie: Przyczyny śpiączek metabolicznych obejmują: zaburzenia metaboliczne, zaburzenia endokryno¬logiczne, zatrucia, zakażenia, przedawkowanie leków, działanie niepożądane leków np. w zespole Reye’a, oziębienie oraz czynniki psychogenne. Rozsiane zmiany mikronaczyniowe w OUN są przyczyną śpiączki strukturalnej.

Punkty: 0


24. Zespół MEN IIa to:
 • rak rdzeniasty tarczycy, phaeochromocytoma, guz przytarczyc
 • phaeochromocytoma, guz przysadki, rak rdzeniasty tarczycy
 • guz trzustki, guz przysadki hormonalnie czynny, guz gruczołów przytarczycznych
 • rak rdzeniasty tarczycy, guz chromochłonny nadnercza, nerwiakowłókniakowatość
 • marfanoidalna budowa ciała, guz przysadki, guz trzustki

Uzasadnienie: Zespół MEN 2A charakteryzuje się występowaniem raka rdzeniastego tarczycy, guza chromochłonnego i nadczynności przytarczyc. Stanowi ponad 90 proc. zespołów MEN. Objawy kliniczne stwierdza się najczęściej między 20-30 r.ż. W rodzinach chorych z MEN IIa konieczne jest badanie genetyczne u krewnych I i II stopnia.

Punkty: 0


25. Jeśli lekarz notorycznie przekracza czas dostarczenia oryginałów zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy swoich pacjentów, to grozi mu za to kara cofnięcia upoważnienia do wystawiania tych zaświadczeń na okres:
 • 16 tygodni
 • 2 miesięcy
 • 3 miesięcy
 • pół roku
 • grozi mu za to kara finansowa

Uzasadnienie: : Zgodnie z art. 60 ust. 2 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w przypadku powtarzającego przekraczania okresu dostarczenia oryginałów zaświadczeń lekarskich Zakład Ubezpieczeń Społecznych może cofnąć upoważnienie do ich wystawiania na okres nieprzekraczający 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji.

Punkty: 0


26. Trzeci neuron drogi bólowej tworzą:
 • komórki pozornie jednobiegunowe
 • neurony tworzące pośrodkowe i przednio boczne jądra wzgórza
 • neurony szlaku rdzeniowo-wzgórzowego przedniego
 • zwoje rdzeniowe
 • nerw błędny

Uzasadnienie: Droga czucia bólu zbudowana jest z trzech neuronów. Pierwszym są komórki pozornie jednobiegunowe, drugim są komórki neuronów rogów tylnych rdzenia kręgowego natomiast trzecim są neurony tworzące jądro pośrodkowe i przednioboczne wzgórza.

Punkty: 0


27. Który z poniżej przedstawionych propozycji najlepiej oddaje tzw. przywilej terapeutyczny?:
 • wiadomość o rozpoznaniu i złym rokowaniu może nie zostać choremu przekazana tylko w przypadku, jeśli lekarz jest głęboko przekonany, iż jej ujawnienie spowoduje bardzo poważne cierpienie chorego lub inne niekorzystne dla zdrowia następstwa
 • dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych, zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną
 • lekarz nie może wykorzystać swego wpływu na pacjenta w innym celu niż leczniczy
 • w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz może nie podjąć się lub odstąpić od leczenia chorego, z wyjątkiem przypadków nie cierpiących zwłoki
 • lekarz może nie informować pacjenta o stanie jego zdrowia bądź o leczeniu, jeśli pacjent wyraża takie życzenie

Uzasadnienie: Wszystkie powyższe zapisy pochodzą z Kodeksu Etyki Lekarskiej. Przywilej terapeutyczny daje lekarzowi prawo do zatajenia informacji o niepomyślnym rokowaniu. Został on zapisany w art. 17 KEL: „W razie niepomyślnej dla chorego prognozy, lekarz powinien poinformować o niej chorego z taktem i ostrożnością. Wiadomość o rozpoznaniu i złym rokowaniu może nie zostać choremu przekazana tylko w przypadku, jeśli lekarz jest głęboko przekonany, iż jej ujawnienie spowoduje bardzo poważne cierpienie chorego lub inne niekorzystne dla zdrowia następstwa; jednak na wyraźne żądanie pacjenta lekarz powinien udzielić pełnej informacji.” Podobny zapis istnieje w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty – art. 31 ust. 4.

Punkty: 0


28. Identyfikacja płciowa:
 • jest uzależniona od poziomu hormonów męskich lub żeńskich
 • zależna jest m. in. od zachowania Rodziców
 • kształtuje się w okresie pokwitania
 • jest wrodzona
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

Uzasadnienie: Identyfikacja płciowa to poczucie akceptacji i przynależności do własnej płci uformowane w wyniku procesu internalizacji poglądów, wartości, manier, statusu oraz władzy przedstawicieli własnej płci. Kształtuje się od momentu narodzin dziecka. Już w okresie noworodkowym rodzice odmiennie się zachowują i interpretują zachowania chłopca, inaczej dziewczynki. Następnie poprzez naśladownictwo, wzmacnianie określonych zachowań, dobór ubioru oraz zabawek, kontakty rówieśnicze, zabawy tematyczne z innymi dziecko kształtuje w sobie poczucie przynależności i odrębności płciowej. W okresie dojrzewania proces ten nadal się rozwija poprzez pierwsze kontakty o charakterze seksualnym - zaloty, pocałunki, pieszczoty, wspólne spędzanie czasu. W każdej chwili proces ten może ulec zakłóceniu, co może prowadzić w przyszłości do różnych zaburzeń seksualnych. Szczególną rolę odgrywają wówczas osoby najbliższe - matka i ojciec czy rodzeństwo. Jeżeli w domu rodzinnym dziecko obserwuje negatywne wzorce własnej płci lub, jeżeli role płciowe rodziców są odwrócone, istnieje duże prawdopodobieństwo, że dojdzie u niego do zaburzeń identyfikacji płciowej.

Punkty: 0


29. W przypadku urazów głowy termin intervallum lucium – przerwa jasna, oznacza:
 • czas od urazu do zgłoszenia się chorego do lekarza
 • czas trwania utraty przytomności przez chorego
 • czas w jakim lekarz może w całkowicie bezpieczny dla pacjenta sposób go diagnozować
 • czas miedzy pierwotną utratą przytomności a powtórnym pogorszeniem stanu świadomości chorego
 • czas wykształcania się krwiaka śródmózgowego

Uzasadnienie: Przerwa jasne jest charakterystyczna dla urazów OUN przebiegających z wykształceniem się krwiaka, w których dochodzi do wstrząśnienia mózgu.

Punkty: 0


30. Wskaż zdanie fałszywe. Metody laboratoryjne w przewlekłym zapaleniu trzustki:
 • odgrywają zasadniczą rolę diagnostyczną
 • są przydatne w rozpoznawaniu niektórych typów przewlekłego zapalenia trzustki
 • są przydatne w diagnostyce powikłań
 • są przydatne w diagnostyce wodobrzusza trzustkowego
 • są przydatne w monitorowaniu leczenia

Uzasadnienie: Badania laboratoryjne mają ograniczone znaczenie w rozpoznawaniu przewlekłego zapalenia trzustki, ponieważ w większości przypadków niepowikłanego przewlekłego zapalenia trzustki oraz na wczesnych etapach choroby są zazwyczaj w normie. Mają jednak decydujące znaczenie w rozpoznawaniu rzadkich przyczyn przewlekłego zapalenia trzustki takich jak nadczynność przytarczyc, hipertriglicerydemia czy choroby autoimmunologiczne, poprzez oznaczenie autoprzeciwciał przeciwjądrowych, przeciwko mięśniom gładkim, czynnika reumatoidalnego i innych. Ponadto są one niezbędne w rozpoznawaniu powikłań takich jak żółtaczka mechaniczna, zakażenie torbieli czy ropień trzustki. Są również pomocne w ocenie skuteczności leczenia przewlekłego zapalenia trzustki i jego powikłań. Badania laboratoryjne są również bardzo użyteczne w diagnostyce rzadkiego powikłania przewlekłego zapalenia trzustki, jakim jest wodobrzusze trzustkowe, powstające w wyniku pęknięcia torbieli lub przewodu trzustkowego. W tych przypadkach wystarczy oznaczyć stężenie amylazy w pobranym przez nakłucie płynie puchlinowym.

Punkty: 0


31. W przypadku nefropatii cukrzycowej diuretyki tiazydowe muszą zostać zastąpione diuretykami pętlowymi przy stężeniu kreatyniny lub klirensie kreatyniny odpowiednio:
 • > 1,5 mg% i < 15 ml/min/1,73m²
 • > 2,5 mg% i < 30 ml/min/1,73m²
 • > 3 mg% i < 25 ml/min/1,73m²
 • > 3,5 mg% i < 35 ml/min/1,73m²
 • włączenie diuretyków pętlowych nie zależy od tych wartości

Uzasadnienie: Diuretyki tiazydowe mogą być stosowane w początkowych stadiach nefropatii cukrzycowej, a przy przekroczeniu stężenia kreatyniny 159 mmol/l czyli 2,5 mg% lub klirensie kreatyniny poniżej 30 ml/min/1,73m² należy zastosować diuretyki pętlowe.

Punkty: 0


32. Zaznacz stwierdzenie prawidłowe. Okresowe ruchy kończyn w czasie snu (PMLS):
 • zwykle nie powodują wybudzania się pacjenta
 • taką nazwą inaczej określa się zespół niespokojnych nóg
 • są synonimem mioklonii nocnych
 • trwają one zwykle od 6 do 9 sekund
 • osoba śpiąca zwykle wykonuje te ruchy świadomie i zgłasza się z tego powodu do lekarza

Uzasadnienie: Okresowe ruchy kończyn w czasie snu, będące odrębną jednostką chorobową, różnią się od RLS brakiem nieprzyjemnych, wieczornych doznań. Okresowe ruchy kończyn we śnie, zwane też miokloniami nocnymi, polegają na krótkotrwałych, silnych skurczach mięśni kończyn dolnych o różnym zakresie. Trwają one zwykle od 0.5 do 5 sekund. Śpiący wykonuje ruchy prostowania palucha albo pozostałych palców, bądź ich zginania, zginania stopy, kolana lub uda, a tylko wyjątkowo rąk. Ruchy te występują z różną częstością, średnio częściej niż 5 razy na godzinę, ale w pewnych momentach mogą się pojawiać bardzo często, co kilka, kilkadziesiąt sekund. Osoba śpiąca nie zdaje sobie z nich sprawy i nie zgłasza się z tego powodu do lekarza. Informację o okresowych ruchach kończyn uzyskuje się zwykle od partnerów, gdyż ruchy te mogą być dla nich bardziej dokuczliwe niż dla samego pacjenta. Periodyczne ruchy kończyn mogą powodować częste budzenie i wtórny niedobór snu, objawiający się nadmierną sennością w ciągu dnia. Niektórzy uważają, że między bezsennością a ruchami kończyn istnieje taka zależność, że są one spowodowane zaburzeniami snu. Zespół ruchów periodycznych nie występuje często. Dawniej sądzono, że pojawiają się one wyłącznie u dorosłych, obecnie wiadomo, że zdarzają się również u dzieci i młodzieży. Ogólne rozpowszechnienie ocenia się na 5–10%, a ponieważ ich częstość narasta z wiekiem wśród osób powyżej 65 roku życia spotyka się je nawet u blisko 50% populacji. Są nieco częstsze u kobiet. Zwiększona częstość jest znamienna dla innych zaburzeń snu, na przykład w bezsenności - 40%, w narkolepsji - 80%, a w zespole niespokojnych nóg - nawet 85%. Rozpoznanie powyższego zespołu ułatwia badanie polisomnograficzne, a w ostateczności zwykła obserwacja chorego w czasie snu.

Punkty: 0


33. Która z poniższych sytuacji klinicznych nie jest wskazaniem do operacyjnego usunięcia mięśniaków macicy:
 • objawy otrzewnowe spowodowane skrętem uszypułowanego mięśniaka
 • zaburzenia funkcji układu moczowego na skutek ucisku moczowodu
 • ucisk na odbytnicę
 • ciąża
 • krwotoki niereagujące na leczenie zachowawcze

Uzasadnienie: Wskazania do przeprowadzenia operacji mięśniaków macicy ze wskazań życiowych to: objawy otrzewnowe spowodowane skrętem uszypułowanego mięśniaka, krwotoki nie reagujące na leczenie zachowawcze oraz zaburzenia funkcji układu moczowego na skutek ucisku moczowodu przez mięśniak macicy takie jak częste oddawanie moczu i parcie na pęcherz. Przewlekłe objawy kliniczne stanowiące wskazanie do operacji to: ból oraz uczucie rozpierania w podbrzuszu, nieprawidłowe krwawienia doprowadzające do anemii oraz ucisk na pęcherz moczowy i odbytnicę. Operacja mięśniaków w ciąży jest niewskazana z powodu znacznego ryzyka krwotoku bardziej ukrwionej macicy grożącego nawet wycięciem macicy.

Punkty: 0


34. Artykuł 197 Kodeksu Karnego dotyczy:
 • obcowania płciowego z małoletnimi
 • pornografii
 • zgwałcenia
 • kazirodztwa
 • zabójstwa

Uzasadnienie: Artykuł 197 Kodeksu Karnego dotyczy gwałtu.

Punkty: 0


35. Druk ZUS-ZLA ma 2 kopie. Wskaż zdanie prawdziwe:
 • każdy lekarz ma obowiązek dostarczyć oryginał ZUS-ZLA w ciągu 10 dni od wystawienia do oddziału ZUS
 • pierwszą kopię druku ZUS-ZLA lekarz przechowuje 3 lata w swoim bloczku
 • pacjent musi dostarczyć swoją kopię płatnikowi w ciągu 7 dni
 • lekarz ma obowiązek przechowywania kopii druku ZUS-ZLA przez 2 lata
 • na kopii przechowywanej przez lekarza w bloczku niewidoczny jest numer statystyczny choroby

Uzasadnienie: Zaświadczenie lekarskie wystawia się z dwiema kopiami: • oryginał zaświadczenia lekarskiego wystawiający zaświadczenie przesyła, w ciągu 7 dni od dnia jego wystawienia, bezpośrednio do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, • pierwszą kopię zaświadczenia lekarskiego otrzymuje ubezpieczony, • drugą kopię wystawiający zaświadczenie przechowuje przez okres 3 lat.

Punkty: 0


36. Badaniem z wyboru po urazie czaszkowo-mózgowym jest:
 • EEG
 • TK mózgu z oknem kostnym
 • MRI mózgu
 • nakłucie lędźwiowe
 • RTG czaszki

Uzasadnienie: U chorych po urazie czaszkowo-mózgowym badaniem z wyboru jest tomografia komputerowa głowy bez kontrastu wraz z oknem kostnym. Pozwala ona na ocenę obrażeń wewnątrzczaszkowych, w tym złamań w obrębie kości podstawy czy sklepistości czaszki.

Punkty: 0


37. Ból głowy w okolicy potylicznej odczuwany jest w:
 • ostrym zapaleniu zatoki sitowej
 • ostrym zapaleniu zatoki sitowej i klinowej
 • przewlekłym zapaleniu zatok obocznych nosa
 • ostrym zapaleniu zatoki klinowej
 • ostre zapalenie zatok obocznych nosa nie powoduje bólu w okolicy potylicznej

Uzasadnienie: W zapaleniu zatok czołowych ból pojawia się w rzucie zatok i promieniuje do szczytu czaszki. W zapaleniu zatoki szczękowej bóle odczuwane są także w rzucie zatoki, a promieniują do gałki ocznej i zębów. W zapaleniu komórek sitowia chorzy skarżą się na ból w okolicy gładzizny czoła, za oczami lub w obu tych miejscach jednocześnie. W zapaleniu zatoki klinowej ból odczuwany jest w potylicy, ciemieniu, niekiedy za gałkami ocznymi.

Punkty: 0


38. Lekarz zobowiązany jest zgłosić niepożądane działanie produktu leczniczego:
 • dystrybutorowi produktu medycznego na rynek polski
 • bezpośredniemu przełożonemu
 • kierownikowi zakładu opieki zdrowotnej
 • Ministrowi Zdrowia
 • wojewodzie

Uzasadnienie: : Lekarz zobowiązany jest zgłosić podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek, a w przypadku trudności z ustaleniem podmiotu odpowiedzialnego – Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, niepożądane działanie produktu leczniczego. (art. 45a ust. 1 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

Punkty: 0


39. Ból podczas odchylania się kręgosłupa do tyłu może sugerować:
 • chorobę Baastrupa
 • fibromialgię
 • kręzgozmyk
 • przepuklinę krążka międzykręgowego
 • RZS

Uzasadnienie: Ból podczas odchylania się kręgosłupa do tyłu może sugerować chorobę Baastrupa. Ból w tej chorobie jest spowodowany obecnością stawu rzekomego powstałego pomiędzy wyrostkami kolczystymi dwóch kolejnych kręgów. Początkowo dochodzi do zapalenia okostnej, a następnie sklerotyzacji w miejscu styku. Radiograficzne stwierdzenie obecności stawu rzekomego nie wystarcza do postawienia pełnego rozpoznania. Konieczne jest stwierdzenie złagodzenia doznań bólowych po selektywnym znieczuleniu, gdyż często choroba Baastrupa przebiega asymptomatycznie, a przyczyna bólów jest inna.

Punkty: 0


40. Pierwszą cytologię powinno się wykonać u kobiety:
 • trzy lata po rozpoczęciu współżycia płciowego, ale nie później niż w wieku 25 lat
 • natychmiast po podjęciu współżycia płciowego przez kobietę
 • w wieku 26-29 lat
 • nie ma określonego standardu co do terminu rozpoczynania badań cytologicznych
 • gdy zajdzie w ciążę lub planuje ciążę

Uzasadnienie: Wg wytycznych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego pierwszą cytologię należy wykonać trzy lata po rozpoczęciu współżycia płciowego, ale nie później niż w wieku 25 lat. Oznaczenia powinny być wykonywane co roku - w przypadku cytologii klasycznej lub co 2 lata - w przypadku cytologii płynnej.

Punkty: 0


41. Wskaż prawidłowe stwierdzenie dotyczące pięciostopniowej skali Pirqueta służącej do oceny wielkości migdałków podniebiennych:
 • I˚ - migdałki podniebienne małe, schowane między łukami podniebienno-gardłowymi
 • II˚- migdałki podniebienne przekraczające linię łuków podniebienno- gardłowych
 • III˚ - migdałki podniebienne zajmujące połowę szerokości gardła środkowego
 • IV˚ - migdałki podniebienne pokryte nalotem, stykające się na tylnej ścianie gardła
 • V˚- migdałki podniebienne powiększone do rozmiarów utrudniających oddychanie

Uzasadnienie: Skala Pirqueta służy do oceny wielkości migdałków i nie uwzględnia cech makroskopowych innych niż rozmiar (czyli np.: obecności białego nalotu, wpływu na oddychanie). Tylko odpowiedź a jest prawidłowa.

Punkty: 0


42. Nadzór nad indywidualną praktyką lekarską sprawuje:
 • Naczelna Rada Lekarska
 • okręgowa rada lekarska
 • Minister Zdrowia
 • wojewoda
 • sąd okręgowy

Uzasadnienie: Nadzór nad indywidualną praktyką lekarską, indywidualną specjalistyczną praktyką lekarską oraz nad grupową praktyką lekarską sprawuje okręgowa rada lekarska (art. 54 ust. 1 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

Punkty: 0


43. Zakrzepowe zapalenie żył najczęściej jest objawem paranowotworowym:
 • raka przełyku
 • raka wargi
 • raka pęcherza moczowego
 • raka żołądka
 • raka szyjki macicy

Uzasadnienie: Spośród wymienionych nowotworów zakrzepowe zapalenie żył może towarzyszyć rakowi żołądka.

Punkty: 0


44. W Polsce skrining w kierunku raka szyjki macicy powinno rozpoczynać się u kobiet:
 • po pierwszej ciąży zakończonej porodem o czasie
 • natychmiast po rozpoczęciu współżycia seksualnego
 • powyżej 21 roku życia
 • przy wystąpieniu objawów wskazujących na zakażenie HPV
 • po ukończeniu 25 roku życia oraz nie później niż 3 lata po inicjacji seksualnej

Uzasadnienie: Badaniami profilaktycznymi, polegającymi na corocznej kontroli cytologicznej powinny być objęte kobiety po ukończeniu 25. roku życia (najpóźniej w wieku 30 lat). W sytuacji wczesnego rozpoczęcia współżycia należy wykonać badanie cytologiczne nie później niż 3 lata po inicjacji seksualnej. Prawidłowe wyniki wymazów cytologicznych i brak czynników ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy pozwalają na prowadzenie badania przesiewowego co 3 lata.

Punkty: 0


45. Rak piersi występuje częściej:
 • u kobiet młodych
 • po stosowaniu tamoksyfenu
 • u nosicieli mutacji BRCA1
 • u kobiet szczupłych
 • u kobiet wysokich

Uzasadnienie: Rak piersi zajmuje pierwsze miejsce wśród zachorowań i zgonów na wszystkie nowotwory złośliwe kobiet, 100 razy rzadziej występuje u mężczyzn. Ok. 80 proc. przypadków guzów sutka rozpoznają same kobiety i zgłaszają się do onkologa lub ginekologa. Etiologia tego raka nie została ustalona, choć podkreśla się rolę czynników genetycznych (zwłaszcza mutacji w genach BRCA1 i BRCA2), hormonalnych (zarówno egzo, jak i endogennych), dietetycznych oraz obecności niektórych łagodnych chorób piersi.

Punkty: 0


46. Spośród infekcyjnych przyczyn czerwonego oka najczęstszą jest:
 • chlamydiowe zapalenie spojówek
 • bakteryjne zapalenie spojówek
 • grzybicze zapalenie spojówek
 • wirusowe zapalenie spojówek
 • pasożytnicze zapalenie spojówek

Uzasadnienie: Bakterie powszechnie występują na skórze człowieka i poprzez ciągłość mogą zakazić spojówkę. Bakteryjne zapalenie spojówek często poprzedza, towarzyszy lub następuje po infekcji bakteryjnej górnych dróg oddechowych.

Punkty: 0


47. Eksperyment badawczy ma na celu przede wszystkim:
 • rozszerzenie wiedzy medycznej
 • poznanie nowych metod leczniczych
 • poznanie nowych metod diagnostycznych
 • lepsze poznanie tylko częściowo wypróbowanych metod leczniczych
 • lepsze poznanie tylko częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych

Uzasadnienie: Zgodnie z definicją zawartą w art. 21 ust. 3 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty „eksperyment badawczy ma na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej. Może być on przeprowadzany zarówno na osobach chorych, jak i zdrowych. Przeprowadzenie eksperymentu badawczego jest dopuszczalne wówczas, gdy uczestnictwo w nim nie jest związane z ryzykiem albo też ryzyko jest niewielkie i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów takiego eksperymentu.”

Punkty: 0


48. Faza rehydratacji obejmuje pierwsze:
 • 4h
 • 6h
 • 8h
 • 12h
 • 24 h

Uzasadnienie: Faza rehydratacji obejmuje pierwsze 4 godziny. Nawadnianie dziecka doustnym płynem nawadniającym (DPN) w ciągu tych pierwszych 4 godzin wygląda następująco: Stopień odwodnienia Zalecana objętość DPN (doustnego płynu nawadniającego) < 5% 30-50 ml/kg/4h 5-10% 50-100 ml/kg/4h > 5% >100 ml/kg/4h Centers for Disease Control and Prevention 2003 American Academy of Pediatrics 2004

Punkty: 0


49. Od orzeczenia lekarza orzecznika w sprawie przyznania mu świadczenia rehabilitacyjnego ubezpieczony:
 • nie może się odwołać
 • może się odwołać do sądu rejonowego
 • może się odwołać do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • może wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • może wnieść sprzeciw do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 18 ust. 4 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ubezpieczonemu od orzeczenia lekarza orzecznika przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Punkty: 0


50. Na druku ZUS ZLA na ustną prośbę pacjenta lekarz może nie umieszczać kodu:
 • A i C
 • B i D
 • B i E
 • D i E
 • brak prawidłowej odpowiedzi

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 57 ust. 2 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zaświadczeniu lekarskim, na PISEMNY wniosek ubezpieczonego, nie umieszcza się kodu „B” i „D”.

Punkty: 0


51. Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje ubezpieczonemu sprawującemu opiekę nad:
 • dzieckiem w wieku 7 lat w wyniku niespodziewanego zamknięcia szkoły
 • chorym dzieckiem w wieku 13 lat
 • chorą teściową
 • chorym dzieckiem sąsiadów w wieku 3 lat, które pozostaje na utrzymaniu ubezpieczonego
 • chorym synem w wieku 27 lat mieszkającym w innym mieście

Uzasadnienie: Art. 32 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu podlegającemu obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad: 1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku: a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, b) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki, c) pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej; 2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat; 3) innym chorym członkiem rodziny. 2. Za członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. 3. Za dzieci w rozumieniu ust. 1 i 2 uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Punkty: 0


52. Do najczęstszych objawów zespołu odstawienia tytoniu należą wszystkie poza:
 • nadmierny apetyt
 • trudności z koncentracją
 • rozdrażnienie
 • bóle głowy
 • biegunka

Uzasadnienie: Najczęstszymi objawami zespołu odstawienia są: wzmożony apetyt, nieprzepartą chęć zapalenia papierosa, rozdrażnienie, zmęczenie i trudności z koncentracją, a także niepokój, lęk, zaburzenia koncentracji i obniżenie nastroju oraz wzmożony kaszel, ból głowy, suchość i ból gardła czy zaparcia.

Punkty: 0


53. U 62-letniego pacjenta wystąpił zespół objawów czołowych (zaburzenia osobowości z odhamowaniem) o potwierdzonej etiopatogenezie naczyniowej. Z którym z zespołów, wymienionych poniżej, należałoby różnicować taki obraz kliniczny w pierwszej kolejności?
 • chorobą Alzheimera
 • otępieniem z ciałami Lewy`ego
 • otępieniem czołowo-skroniowym
 • zespołem Hakima
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Uzasadnienie: Zespół objawów czołowych przypomina obraz otępień czołowo-skroniowych. Dominują w nim objawy zaburzeń zachowania i osobowości z odhamowaniem, brakiem krytycyzmu, labilnością emocjonalną, obniżeniem nastroju i apatią. Często obserwuje się spowolnienie myślenia, afazje ruchową, apraksję, zaburzenia chodu, nietrzymanie moczu oraz objawy prymitywne. Uszkodzeniom dolnych części płatów czołowych mogą towarzyszyć objawy depresji.

Punkty: 0


54. Choroba syropu klonowego dotyczy niemowląt z defektem enzymu, wskutek którego gromadzi/-ą się we krwi:
 • tyrozyna
 • fenyloalanina
 • kwas fenylopropionowy
 • aminokwasy rozgałęzione
 • mukopolisacharydy

Uzasadnienie: Choroba syropu klonowego wywołana jest przez niedobór enzymu - dehydrogenazy ketokwasów aminokwasów rozgałęzionych (waliny, leucyny, izoleucyny), co powoduje ich nagromadzenie się w organizmie. Nazwa pochodzi od zapachu moczu, który przypomina zapach syropu klonowego. U noworodków może wystąpić ciężki zespół intoksykacyjny prowadzący do zgonu.

Punkty: 0


55. Wcześnie wykryty rak piersi jest wyleczalny nawet w ponad .…. przypadków
 • 50%
 • 60%
 • 80%
 • 90%
 • 25%

Uzasadnienie: Okazuje się, że wcześnie wykryty rak piersi jest wyleczalny nawet w ponad 90% przypadków. Poza tym wczesne wykonanie zabiegu umożliwia przeprowadzenie mniej okaleczającej operacji, co wiąże się z lepszym efektem kosmetycznym i rzadszym występowaniem powikłań miejscowych.

Punkty: 0


56. Względne wskazania do profilaktycznego podawania żelaza występują u:
 • wcześniaków
 • dzieci narażonych na straty krwi w okresie porodowym
 • dziewczynek w okresie dojrzewania
 • dzieci z ciąż bliźniaczych
 • dzieci, których matki w czasie ciąży miały niedokrwistość

Uzasadnienie: Bezwzględne wskazania do profilaktycznego podawania żelaza występują u: • wcześniaków • dzieci z ciąż mnogich • dzieci z obniżonym poziomem hemoglobiny w okresie noworodkowym • dzieci narażonych na straty krwi w okresie porodowym • dzieci, których matki w czasie ciąży miały niedokrwistość Wskazania względne do podawania żelaza w dawce profilaktycznej są u dzieci : • z nawracającymi zakażeniami układu oddechowego i pokarmowego • w okresie szybkiego wzrostu, zwłaszcza u dziewcząt w czasie pokwitania, obficie i nieregularnie miesiączkujących • z upośledzonym łaknieniem, zwłaszcza gdy występuje niechęć do spożywania mięsa, jarzyn, owoców • ze skłonnościami do krwawień

Punkty: 0


57. W pozycji stojącej ciśnienie w układzie żylnym na poziomie kostek sięga:
 • 50 mm Hg
 • 70 mm Hg
 • 90 mm Hg
 • 110 mm Hg
 • 130 mm Hg

Uzasadnienie: Ciśnienie w układzie żylnym kończyn dolnych zależy od pozycji ciała. Na poziomie kostek jest ono najwyższe w pozycji stojącej. Sięga wówczas 90 mm Hg. W pozycji siedzącej spada do ok. 60 mm Hg. W czasie marszu osiąga 20 mm Hg.

Punkty: 0


58. Do wczesnych powikłań zamartwicy nie należy:
 • nadciśnienie płucne
 • NEC
 • niewydolność nerek
 • ADHD
 • ARDS

Uzasadnienie: Zespół nadpobudliwości ruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD) podobnie jak zespół mózgowego porażenia dziecięcego czy padaczka mogą być odroczonymi (późnymi) skutkami przebytych komplikacji niedotlenieniowo-niedokrwiennych w okresie okołoporodowym.

Punkty: 0


59. Najczęstszą nowotworową przyczyną krwawień pomenopauzalnych z dróg rodnych jest:
 • rak szyjki macicy
 • rak endometrium
 • rak jajnika
 • rak sromu
 • rak pęcherza moczowego

Uzasadnienie: Jeśli kobieta jest otyła, zgłasza nieregularne krwawienia związane z okresem przekwitania, należy myśleć o raku endometrium. Jest to najczęstsza nowotworowa przyczyna krwawień pomenopauzalnych z dróg rodnych.

Punkty: 0


60. Entezopatia to:
 • zapalenie kaletki maziowej
 • zapalenie przyczepów ścięgnistych mięśni
 • zapalenie torebki stawowej
 • zapalenie tkanek okołostawowych
 • zapalenie brzuśców mięśni

Uzasadnienie: Entezopatie - zapalenia przyczepów ścięgnistych mięśni. Entezopatie mogą być przyczyną bolesności ruchowej i uciskowej oraz ograniczenia ruchomości w zajętym stawie.

Punkty: 0


61. U noworodków matek leczonych lekami przeciwpadaczkowymi w ciąży rzadziej występuje:
 • hipokalcemia
 • żółtaczka fizjologiczna
 • niższa masa urodzeniowa
 • niedobór witaminy K
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Uzasadnienie: U noworodków leczonych lekami przeciwpadaczkowymi, szczególnie z grupy barbituranów, znacznie rzadziej występuje żółtaczka fizjologiczna, co wiąże się z wpływem leków przeciwpadaczkowych na przyspieszenie dojrzewania enzymów wątrobowych płodu.

Punkty: 0


62. Do renty rodzinnej po zmarłej osobie nie ma/mają uprawnień:
 • dzieci
 • małżonek
 • dzieci z innego małżeństwa
 • pełnoletnie rodzeństwo
 • rodzice

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 67 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny: 1) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione; 2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej; 3) małżonek (wdowa i wdowiec); 4) rodzice

Punkty: 0


63. Rozpoznanie stłuczenia mózgu można postawić na podstawie:
 • RTG czaszki
 • EEG
 • tomografii komputerowej
 • wywiadu
 • żadnej z powyższych metod

Uzasadnienie: Stłuczenie mózgu wiąże się ze zniszczeniem tkanki mózgowej w wyniku rozerwania i wynaczynienia krwi. Jest to najczęściej stwierdzane urazowe uszkodzenie mózgu w TK. Tomografia jest w tym przypadku badaniem absolutnie z wyboru. Stłuczenia kory powstają zwykle w wyniku bezpośredniego uderzenia lub odbicia mózgu o wyniosłości kostne czaszki.

Punkty: 0


64. W sytuacji przedstawionej w poprzednim pytaniu prawidłowym postępowaniem jest:
 • natychmiastowa rewizja rany i puszczenie szwów
 • podanie wapnia
 • założenie tracheostomii
 • podanie leków hamujących syntezę hormonów tarczycy
 • podanie antybiotyków o szerokim spektrum działania

Uzasadnienie: Krwotok pojawia się najczęściej w pierwszych 12h po operacji. Zagrożeniem jest nagromadzenie się dużej ilości krwi, która może uciskać na drogi oddechowe utrudniając lub uniemożliwiając oddychanie.

Punkty: 0


65. Ostry, tnący ból promieniujący w dół kończyny dolnej, zazwyczaj wzdłuż jej tylnej powierzchni, pojawiający się natychmiast po rozpoczęciu wysiłku, często występujący także w spoczynku to objaw:
 • chromania żylnego
 • chromania przestankowego
 • zwyrodnienia stawu biodrowego
 • uciśniętych korzeni nerwowych
 • przewlekłej niewydolności żylnej

Uzasadnienie: Uciśnięte korzenie nerwowe powodują ostry, tnący ból promieniujący w dół kończyny dolnej, zazwyczaj wzdłuż jej tylnej powierzchni. Pojawia się natychmiast po rozpoczęciu wysiłku, nie ustępuje szybko po odpoczynku a często występuje w spoczynku.

Punkty: 0


66. Dla pacjenta z ostrym krwiakiem nadtwardówkowym charakterystyczne jest występowanie:
 • długotrwałej utraty przytomności po urazie
 • okresu przytomności zwanego przerwą jasną
 • napadów padaczkowych
 • przeciwstronnego poszerzenia źrenicy
 • zespołu Hornera

Uzasadnienie: W przypadku ostrego krwiaka nadtwardówkowego charakterystyczne jest występowanie następujących objawów klinicznych: - krótkotrwałej utraty przytomności po urazie - kilkudziesięciominutowego lub kilkugodzinnego okresu przytomności zwanego przerwą jasną „intervalum lucidum” - ponownych zaburzeń świadomości z utratą przytomności i/lub niedowładem przeciwstronnym i tożstronnym poszerzeniem źrenicy

Punkty: 0


67. O stopniu niepełnosprawności orzeka:
 • lekarz rodzinny
 • lekarz orzecznik
 • zespół orzekania o niepełnosprawności działający przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • powiatowy zespół orzekania o niepełnosprawności
 • komisja przy powiatowym oddziale państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Uzasadnienie: Tryb orzekania o stopniu niepełnosprawności został określony Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Art. 5 i 6 tej ustawy mówią o powoływaniu powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz ich zadaniach.

Punkty: 0


68. Złotym standardem leczenia przewlekłego zapalenia trzustki z poszerzonym przewodem Wirsunga jest:
 • operacja Traverso-Longmire’a
 • operacja Begera
 • operacja Puestowa
 • operacja Whipple’a
 • zabieg endoskopowy

Uzasadnienie: Pankreatojejunostomia metodą Puestowa jest metodą zespoleniową leczenia operacyjnego przewlekłego zapalenia trzustki. Metoda ta ze względu na niską śmiertelność i wysoką skuteczność jest złotym standardem w leczeniu chorych z poszerzonym przewodem Wirsunga. Jej celem jest odbarczenie przewodu trzustkowego poprzez zespolenie jego światła ze światłem jelita cienkiego. Metoda ta uważana jest za najbardziej bezpieczną i w większości przypadków skuteczną. Do metod resekcyjnych zalicza się m.in. częściową lub całkowitą pankreatektomię, operację Whipple’a, Traverso-Longmire’a, Begera oraz Frey-Smitha.

Punkty: 0


69. Maksymalna skumulowana dawka adrenaliny to:
 • 5 mg
 • 15 mg
 • 25 mg
 • 50mg
 • żadna z powyższych

Uzasadnienie: Adrenalina jest sympatykomimetykiem, który jest lekiem pierwszego rzutu w leczeniu zatrzymania krążenia. Jej główne działanie wynika z alfa-adrenergicznego, naczynioskurczowego wpływu na krążenie systemowe. Powoduj m.in. zwiększenie ciśnienia perfuzji wieńcowej oraz mózgowej. W przypadku NZK adrenalinę podajemy po drugim wyładowaniu gdy wciąż utrzymuje się migotanie komór lub częstoskurcz komorowy bez tętna. Wówczas należy podać 1 mg adrenaliny i powtarzać kolejne dawki co 3-5 min.

Punkty: 0


70. Przeciwwskazaniem do stosowania opioidów u pacjentów z bólem przewlekłym nie jest:
 • schizofrenia
 • wyniszczenie w przebiegu choroby nowotworowej
 • alkoholizm
 • wcześniejsze okresy uzależnienia od opioidów
 • wcześniejsze okresy uzależnienia od benzodiazepin

Uzasadnienie: Przeciwwskazaniami do stosowania opioidów u pacjentów z bólem przewlekłym są: alkoholizm, wcześniejsze okresy uzależnienia od opioidów lub innych leków oraz choroby psychiczne.

Punkty: 0


71. Wskaż stwierdzenie fałszywe. W stopniu 3 zaostrzenia astmy (ciężkim) stwierdza się:
 • duszność spoczynkową
 • obecność cech tętna dziwacznego
 • tętno o częstości nieprzekraczającej wartości 100/min.
 • u pacjenta trudności z mówieniem z powodu narastającej duszności
 • pobudzenie psychoruchowe

Uzasadnienie: W ciężkim zaostrzeniu chory ma duszność spoczynkową, przyjmuje przymusową pozycję, zwykle siedzącą lub klęczącą, pochyla się nieco do przodu, podpiera na rękach o brzeg łóżka lub na łokciach, nie może się położyć. Ma trudności z mówieniem z powodu duszności, mówi pojedynczymi słowami. Jest pobudzony psychoruchowo, oddycha płytko, częstość oddechów może wzrosnąć do ponad 30/min. Częstość tętna > 120/min, obecne cechy tętna dziwacznego. Widoczna praca dodatkowych mięśni oddechowych, zwykle głośne świsty nad polami płucnymi, ciężkie zaburzenia wentylacyjne w badaniach czynnościowych, w gazometrii pojawia się niewydolność oddechowa, której wyrazem może być sinica.

Punkty: 0


72. Cukrzycę ciążową można rozpoznać na podstawie:
 • testu przesiewowego, gdy stężenie glukozy w 1 godzinie testu będzie wyższe lub równe 140 mg/dl
 • testu przesiewowego, gdy stężenie glukozy w 1 godzinie testu będzie wyższe lub równe 200 mg/dl
 • testu przesiewowego, gdy stężenie glukozy w 1 godzinie testu będzie wyższe lub równe 125 mg/dl
 • testu OGTT, gdy stężenie glukozy w 1 godzinie testu będzie wyższe lub równe 140 mg/dl
 • testu OGTT, stężenie glukozy w 1 godzinie testu będzie wyższe lub równe 125 mg/dl

Uzasadnienie: Do algorytmu diagnostycznego cukrzycy ciężarnych należy wstępne oznaczenie stężenia glukozy na czczo na początku ciąży, a przy prawidłowych wartościach glikemii na czczo obowiązkowe wykonanie testu przesiewowego z 50 g glukozy u wszystkich ciężarnych w 24-28 tygodniu ciąży. W zależności od wyniku tego testu: a) wynik w normie, tj. poniżej 140 mg/dl w 1 godzinie testu – należy odstąpić od dalszej diagnostyki b) wynik pomiędzy 140-199 mg/dl w 1 godzinie testu – dalsza diagnostyka – należy niezwłocznie wykonać test diagnostyczny, tzw. OGTT z 75 g glukozy c) wynik 200 mg/dl i powyżej w 1 godzinie testu – należy rozpoznać cukrzycę ciężarnych. Prawidłowa jest wiec odpowiedź b. (wg wytycznych PTG, 2005 r.) Jeśli jednak pacjentka zostanie poddana testowi diagnostycznemu OGTT wówczas wyniki interpretujemy następująco: a) gdy wynik powyżej 100 mg/ml na czczo przed testem lub 140 mg/ml w drugiej godzinie testu – należy rozpoznać cukrzycę ciężarnych.

Punkty: 0


73. O osteoporozie w badaniu densytometrycznym świadczy:
 • T-score > 1 SD
 • T-score < -1 SD i > -2,5 SD
 • Z-score < -1 SD
 • T-score < -2,5 SD
 • Z-score > 1 SD

Uzasadnienie: Wg kryteriów WHO o osteoporozie świadczy obniżenie wskaźnika T-score poniżej 2,5 odchylenia standardowego.

Punkty: 0


74. Postępowanie w momencie otrzymania wyniku ASCUS w cytologii jest następujące:
 • powtórna cytologia w okresie do 3 lat
 • kontrolna cytologia, gdy wynik prawidłowy - powtórna cytologia po 6 miesiącach, gdy wynik nieprawidłowy - konizacja szyjki
 • kontrolna cytologia, ewentualnie diagnostyka wirusologiczna HPV, a w razie stwierdzenia zakażenia typem onkogennym lub nieprawidłowego wyniku cytologii - kolposkopia
 • diagnostyka wirusologiczna HPV, a w razie stwierdzenia zakażenia typem onkogennym - konizacja szyjki
 • badanie histopatologiczne zmian

Uzasadnienie: ASCUS czyli Atypical Squamous Cells of Undeterminated Significance co w języku polskim zostało przetłumaczone jako: nieprawidłowe komórki nabłonka płaskiego o nieokreślonym znaczeniu. Wynik taki wskazuje na konieczność kontrolnej cytologii. Dla wykluczenia zakażenia HPV należy wykonać test DNA HPV. Gdy wynik powtórnej cytologii także jest nieprawidłowy lub stwierdza się zakażenie HPV - wskazane jest wykonanie kolposkopii.

Punkty: 0


75. W skali Fontaine’a stopień III oznacza:
 • brak objawów
 • chromanie przestankowe
 • bóle spoczynkowe
 • martwicę
 • żadne

Uzasadnienie: Skali Fontaine’a używa się do wyboru metody leczenia, ustalenia wskazań do operacji i rokowania w niedrożności tętnic kończyn dolnych. Skala jest czterostopniowa: I – bez objawów II – chromanie przestankowe III – bóle spoczynkowe IV – martwica Leczenie operacyjne jest wskazane w III i IV stopniu. W II stopniu może nim być krótki dystans chromania.

Punkty: 0


76. W przypadku stwierdzenia bezsenności przygodnej lub krótkotrwałej podstawową metodą leczenia jest:
 • wyłącznie informacja o zasadach higieny snu
 • krótkotrwałe podawanie benzodiazepiny
 • krótkotrwałe podawanie benzodiazepiny i zastosowanie techniki kontroli bodźców
 • podanie niebenzodiazepinowego leku nasennego i informacja o zasadach higieny snu
 • podanie niebenzodiazepinowego leku nasennego i terapia poznawczo-behawioralna

Uzasadnienie: W przypadku stwierdzenia bezsenności przygodnej lub krótkotrwałej podstawową metodą leczenia jest podanie niebenzodiazepinowego leku nasennego i informacja o zasadach higieny snu. Podanie leku nasennego w tym przypadku zapobiega utrwalaniu się bezsenności.

Punkty: 0


77. Wg kryteriów King’s College przy zatruciu paracetamolem transplantacja wątroby jest wskazana w przypadku:
 • stężeniu bilirubiny >2-3 mg/dL, II stopień encefalopatii, bez wodobrzusza
 • albuminy <2,8 g/L, małe wodobrzusze, I stopień encefalopatii
 • czas protrombinowy >100 s., kreatynina > 300 mol/L (> 3,4 mg/dL), stopień III encefalopatii
 • wskaźnik protrombinowy 40-65 %, bilirubina > 3 mg/dL, I stopień encefalopatii
 • wskaźnik protrombinowy <40 %, albuminy 2,8-3,5 g/L, wodobrzusze znaczne

Uzasadnienie: Kryteria King’s College służą do oceny stopnia niewydolności i kwalifikacji do leczenia przez transplantację wątroby u chorych z toksycznym uszkodzeniem wątroby. Oprócz tej klasyfikacji wyróżnia się jeszcze klasyfikację Childa-Pugha, system Meld, kryteria Clichy (odnośnie wirusowego uszkodzenia wątroby) oraz kryteria Moyo Clinic (dla chorych z pierwotną żółciową marskością tego narządu).

Punkty: 0


78. Do objawów najczęściej występujących w przebiegu choroby afektywnej sezonowej zalicza się wszystkie z wyjątkiem:
 • obniżenia libido
 • uczucia lęku
 • drażliwości
 • poczucia zmęczenia
 • obniżonego nastroju i smutku

Uzasadnienie: Do objawów najczęściej występujących w przebiegu choroby afektywnej sezonowej należą: obniżony nastrój i smutek, obniżona aktywność, zaburzenia funkcjonowania społecznego, uczucie lęku, drażliwość, zaburzenia funkcjonowania zawodowego oraz poczucie zmęczenia.

Punkty: 0


79. W jakim czasie od ustąpienia objawów choroby zakaźnej można bezpiecznie zaszczepić dziecko szczepionką BCG?
 • 1 tydzień
 • 2 tygodnie
 • 4 tygodnie
 • 2 miesiące
 • 6 miesięcy

Uzasadnienie: Według zaleceń dziecko może być bezpieczne zaszczepione szczepionką BCG po upływie 4 tygodni od ustąpienia objawów choroby zakaźnej.

Punkty: 0


80. Zaznacz fałszywe stwierdzenie. Stosowania benzodiazepin należy unikać u pacjentów:
 • z wywiadem wskazującym na liczne lub ciężkie zespoły odstawienne, szczególnie jeśli doszło do wcześniejszego wystąpienia drgawek
 • z okresem nadużywania benzodiazepin dłuższy niż jeden rok
 • bez właściwego wsparcia społecznego
 • uzależnionych od opiatów
 • z klinicznie zdefiniowanymi zaburzeniami osobowości

Uzasadnienie: Stosowania benzodiazepin należy unikać u pacjentów zaliczających się do grupy chorych z: • wywiadem wskazującym na liczne lub ciężkie zespoły odstawienne, szczególnie jeśli wystąpiły epizody drgawek • u pacjentów bez właściwego wsparcia społecznego • u uzależnionych od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych • u pacjentów z klinicznie zdefiniowanymi zaburzeniami osobowości (np. z osobowością antysocjalną czy borderline) • gdy dawki stosowanych ostatnio benzodiazepin były wysokie, tj. w ekwiwalencie diazepamu przekraczały 30 mg oraz gdy • okres nadużywania benzodiazepin jest dłuższy niż rok

Punkty: 0


81. Tamponadę tylną zakłada się zwykle na:
 • 6-12h
 • 12-24h
 • 24-48h
 • 48-72h
 • powyżej 3 dni

Uzasadnienie: Tamponadę tylną zazwyczaj utrzymuje się 2-3 doby, osłonowo podaje się pacjentowi antybiotyk.

Punkty: 0


82. Ubezpieczonemu ojcu sprawującemu opiekę nad chorą dziewięciomiesięczną córką:
 • nie przysługuje zasiłek opiekuńczy
 • przysługuje zasiłek opiekuńczy w wymiarze maksymalnym 14 dni w ciągu roku
 • przysługuje zasiłek opiekuńczy w wymiarze maksymalnym 30 dni w ciągu roku
 • przysługuje zasiłek macierzyński
 • przysługuje zasiłek opiekuńczy w wymiarze maksymalnym 60 dni w ciągu roku

Uzasadnienie: Art. 33 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa mówi, że zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat.

Punkty: 0


83. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystawiania zaświadczeń lekarskich, a w szczególności gdy zaświadczenie lekarskie zostało wystawione bez przeprowadzenia bezpośredniego badania ubezpieczonego lub bez udokumentowania rozpoznania stanowiącego podstawę orzeczonej czasowej niezdolności do pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może cofnąć upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich na okres:
 • do 3 miesięcy
 • do 16 tygodni
 • do 180 dni
 • do 1 roku
 • bezterminowo

Uzasadnienie: Art. 60 ust. 1 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa: „W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wystawiania zaświadczeń lekarskich, a w szczególności gdy zaświadczenie lekarskie zostało wystawione 1) bez przeprowadzenia bezpośredniego badania ubezpieczonego, 2) bez udokumentowania rozpoznania stanowiącego podstawę orzeczonej czasowej niezdolności do pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może cofnąć upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich na okres nieprzekraczający 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji.

Punkty: 0


84. Pierwszym międzynarodowym dokumentem zawierającym regulacje dotyczące eksperymentu medycznego jest:
 • Kodeks Norymberski
 • Deklaracja Helsińska
 • Europejska Konwencja Bioetyczna
 • Deklaracja Wenecka
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Uzasadnienie: Kodeks Norymberski powstał w 1947 r. na potrzeby Procesów Norymberskich, podczas których oskarżono wielu zbrodniarzy wojennych z czasów II wojny światowej w tym kilku lekarzy prowadzących doświadczenia na więźniach obozów koncentracyjnych. Składa się na niego 10 zasad: 1. Absolutnie koniecznym składnikiem wszelkich eksperymentów medycznych prowadzonych na ludziach jest niewymuszona zgoda na ich przeprowadzenie wyrażona przez osobę, która ma być im poddana. Oznacza to, że osoba na której prowadzony będzie eksperyment musi posiadać pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych, mieć pełną władzę w podejmowaniu takiej decyzji bez jakiejkolwiek interwencji w formie przemocy, przekupstwa, wprowadzenia w błąd, przymusu, fałszywej obietnicy lub jakiejkolwiek innej formy ograniczania oraz wymuszania takiej decyzji; osoba ta powinna posiadać wiedzę i zrozumienie znaczenia eksperymentu w takim stopniu, aby móc świadomie podjąć decyzję o swoim uczestnictwie w eksperymencie. Ten ostatni element wymaga, aby przed uzyskaniem zgody na doświadczenie, eksperymentator wyjaśnił osobie, która ma być poddana doświadczeniom, istotę, czas trwania i cel danego eksperymentu, metody i środki za pomocą których ma być przeprowadzony eksperyment, wszelkie niedogodności i niebezpieczeństwa z tym związane, oraz skutki danego eksperymentu dla zdrowia fizycznego i psychicznego jego uczestników. 2. Eksperyment medyczny powinien zaowocować korzystnymi dla społeczeństwa rezultatami; przy założeniu, że nie ma innych sposobów ich osiągnięcia. 3. Eksperyment medyczny powinien być zaprojektowany i oparty na rezultatach doświadczeń uprzednio przeprowadzonych na zwierzętach, oraz na wiedzy z zakresu historii choroby lub wiedzy pochodzącej z innych badań danego problemu tak, aby wyniki takiego eksperymentu usprawiedliwiały konieczność jego przeprowadzenie na ludziach. 4. Eksperyment medyczny powinien być tak przeprowadzony, aby uniknąć wszystkich niepotrzebnych fizycznych i psychicznych cierpień jak również okaleczeń osób poddanych takiemu eksperymentowi. 5. Żaden eksperyment medyczny nie powinien być przeprowadzony tam, gdzie istnieje niejako a priori przekonanie, że doprowadzi to do śmierci lub trwałego kalectwa z wyjątkiem takiej sytuacji gdzie uczestnikiem eksperymentu jest lekarz, który dany eksperyment jednocześnie przeprowadza. 6. Stopień podjętego ryzyka uzyskanego z eksperymentu nigdy nie powinien przewyższać znaczenia korzyści dla ludzkości. 7. Odpowiednie przygotowania powinny być podjęte oraz odpowiedni sprzęt medyczny powinien być zastosowany aby zabezpieczyć osoby poddane eksperymentowi nawet jeśli istnieje minimalne prawdopodobieństwo zranienia, kalectwa lub śmierci. 8. Eksperyment medyczny powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowanych naukowców. Najwyższy poziom umiejętności i troski jest wymagany od osób prowadzących eksperyment we wszystkich jego etapach. 9. W trakcie przeprowadzania eksperymentu na osobie, musi ona mieć zagwarantowane prawo tej osobie do natychmiastowego zaprzestania oraz wycofania się z eksperymentu w przypadku gdy stan fizyczny lub psychiczny wydaje się uniemożliwić zakończenie danego eksperymentu. 10. W trakcie eksperymentu naukowiec odpowiedzialny za jego przeprowadzenie musi być przygotowany na przerwanie eksperymentu na każdym etapie jego trwania, jeśli tylko ma podejrzenie w oparciu o swoją dobrą wolę, swoje najwyższe kwalifikacje i ostrożny osąd – cechy wymagane od takiego naukowca - że zachodzi prawdopodobieństwo zranienia, kalectwa lub śmierci osoby poddanej takiemu eksperymentowi w przypadku, gdyby dany eksperyment nie nie został przerwany. Kodeks Norymberski nie ma mocy prawnej, jednak jego zapisy zostały dołączone w 1975 r. do Deklaracji Helsińskiej utworzonej przez Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (World Medical Association).

Punkty: 0


85. Do zaburzeń obserwowanych w zespole metabolicznym zaliczyć należy:
 • hiperkortyzolemię
 • nadkrzepliwość
 • hiperhomocysteinemię
 • mikroalbuminurię
 • wszystkie wymienione

Uzasadnienie: Wśród innych zaburzeń obserwowanych w zespole metabolicznym, nie objętych definicjami WHO, NCEP – ATPIII czy IDF wyróżnić należy m.in. chorobę niedokrwienną serca, dnę moczanową, hiperhomocysteinemię, hiperfibrynogenemię, zaburzenia fibrynolizy czy mikroalbuminurię.

Punkty: 0


86. Zaznacz odpowiedź fałszywą. Poczucie winy w depresji.
 • jest objawem podstawowym koniecznym do postawienia rozpoznania
 • w depresji o ciężkim nasileniu z objawami psychotycznymi może urastać do rangi urojeń
 • często dotyczy sprawienia zawodu rodzinie lub współpracownikom
 • jest dodatkowym objawem nierzadko stwierdzanym w przebiegu depresji
 • często towarzyszy poczuciu małej wartości

Uzasadnienie: Poczuciu małej wartości często towarzyszy poczucie winy, obecne nawet w depresji o łagodnym nasileniu. Objaw ten może wynikać pośrednio z tego, co chory o sobie mówi. Bardzo często są to treści dotyczące sprawienia zawodu rodzinie lub współpracownikom. Pacjent ma poczucie, że to z jego winy w rodzinie wystąpiła niezgoda, że jego zaniedbania stały się przyczyna złego wykonania jakiejś pracy. Na ogół chory przyznaje, że dotąd „nikt nie zauważył” jego przewinień, ale spodziewa się, że lada chwila zostaną one ujawnione. W depresji o ciężkim nasileniu z objawami psychotycznymi przekonania te urastają do rangi urojeń depresyjnych

Punkty: 0


87. Do stanów przedrakowych żołądka należy/-ą:
 • polip gruczolakowaty żołądka
 • wrzód żołądka
 • nieżyt zanikowy w przebiegu niedokrwistości złośliwej
 • stan po częściowej resekcji żołądka
 • wszystkie wymienione

Uzasadnienie: Wsród stanów i zmian przedrakowych zagrażających powstaniem raka żołądka wymienia się: • polipy gruczolakowate żołądka, • nieżyt zanikowy błony śluzowej żołądka, • nieżyt zanikowy błony śluzowej w przebiegu niedokrwistości złośliwej, • metaplazja jelitowa, • ogniska dysplazji błony śluzowej żołądka, • przewlekły wrzód żołądka, • stan po uprzedniej częściowej resekcji żołądka.

Punkty: 0


88. Fałszywe jest stwierdzenie, że stosowane obecnie leki przeciwastmatyczne:
 • nie mają potwierdzonego w badaniach na kobietach ciężarnych bezpieczeństwa ich stosowania ze względu na ograniczenia etyczne
 • należą do klasy bezpieczeństwa B lub C wg FDA
 • nie wykazano działania teratogennego dla żadnego z obecnie stosowanych leków przeciwastmatycznych
 • ze względu na ryzyko dla płodu redukuje się dawki leków o 50% w stosunku do dawki stosowanej przed okresem ciąży
 • większe zagrożenie dla rozwijającego się płodu stanowi nieodpowiednia kontrola astmy u matki niż stosowane leczenie

Uzasadnienie: Stosowane leki przeciwastmatyczne znajdują się w klasie B lub C bezpieczeństwa wg FDA, tak więc nie działają teratogennie. Profil bezpieczeństwa leku stosowanego w ciąży nie zależy więc też od dawki. Nie ma potrzeby redukcji dawek tych leków ze względu na ryzyko dla płodu.

Punkty: 0


89. W mnogich uszkodzeniach ciała urazy dotyczą najczęściej:
 • kręgosłupa szyjnego
 • głowy
 • klatki piersiowej
 • brzucha
 • kończyn dolnych

Uzasadnienie: Najbardziej narażoną na urazy częścią ciał jest głowa (82%) później klatka piersiowa (47%), kończyny dolne (45%), kończyny górne (31%), krocze (29%), jama brzuszna (21%) i szyja (14%).

Punkty: 0


90. Najsłabiej reagującą na leczenie miejscowe postacią grzybicy stóp jest postać:
 • postać piętowa
 • postać potnicowa
 • postać międzypalcowa
 • postać złuszczająca
 • postać kolanowa

Uzasadnienie: W międzynarodowych badaniach dotyczących epidemiologii grzybicy stóp u prawie 50% badanych Polaków stwierdzono tą chorobę. Grzybicę stóp najczęściej wywołują antropofilne dermatofity z gatunków: Trichophyton rubrum i Trichophyton mentagrophytes varietes interdigitale, rzadziej Epidermophyton floccosum oraz mieszana flora grzybicza. Oprócz postaci złuszczającej wyróżnia się też postaci międzypalcową i potnicową.

Punkty: 0


91. Odporność nabyta na malarię:
 • pojawia się zawsze i jest długotrwała
 • pojawia się rzadko, ale jest długotrwała
 • pojawia się zawsze i jest krótkotrwała
 • pojawia się rzadko i jest krótkotrwała
 • nie pojawia się wcale

Uzasadnienie: Odporność nabyta polega na wytwarzaniu swoistych przeciwciał przeciwko stadiom krwinkowym pasożyta i na wytwarzaniu mechanizmów odporności komórkowej przeciwko stadiom pozakrwinkowym. Odporność nabyta jest często niepełna, krótkotrwała – maksymalnie kilkuletnia i zależna od gatunku pasożyta.

Punkty: 0


92. Urlop macierzyński przy pierwszym porodzie przysługuje na okres
 • 16 tygodni
 • 18 tygodni
 • 20 tygodni
 • 24 tygodni
 • 28 tygodni

Uzasadnienie: Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 18 tygodni przy pierwszym porodzie (art. 180 par. 1 pkt 1 Kodeksu pracy).

Punkty: 0


93. Dawka insuliny dla dziecka z cukrzycą, które rozpoczęło okres pokwitania zazwyczaj wynosi:
 • poniżej 0,5 j.m./kg m.c./24h
 • 0,5-1 j.m./kg m.c./24h
 • 0,5-1 j.m./24h
 • powyżej 1 j.m./kg m.c./24h
 • dawka insuliny zależy od przyjmowania innych leków
Punkty: 0


94. Lekiem pierwszego rzutu w anginie paciorkowcowej jest:
 • amoksycylina
 • amoksycylina z kwasem klawulonowym
 • fenoksymetylopenicylina
 • aksetyl cefuroksymu
 • cefaklor

Uzasadnienie: Lekiem I rzutu w anginie paciorkowcowej jest fenoksymetylopenicylina stosowana u dorosłych w dawce od 3 do 4,5 mln j.m./dobę, u dzieci od 50 000 do 100 000 j.m./kg/dobę. Alternatywnym antybiotykiem jest cefadroksyl podawany u dorosłych w dawce 1g/dobę, u dzieci 30 mg/kg/dobę. W przypadku nadwrażliwości na antybiotyki beta-laktamowe lub ich nietolerancji można zastosować makrolid, np. spiramycynę. Jej dawka dobowa zalecana u dorosłych wynosi od 6 do 9 mln j.m. a u dzieci od 150 000 do 300 000 j.m./kg. Lekiem II rzutu jest cefaklor podawany u dorosłych w dawce od 250 do 500 mg co 8 godzin, w przypadku dzieci dawka wynosi od 20 do 40 mg/kg/dobę.

Punkty: 0


95. Trepanację zwiadowczą wykonuje się u chorego:
 • nieprzytomnego po urazie głowy z objawami wklinowania
 • ze wstrząśnieniem mózgu
 • z płynotokiem nosowym
 • po urazie głowy u wymiotującego
 • u pacjenta z przewlekłym krwiakiem podtwardówkowym

Uzasadnienie: Gdy stan chorego po urazie głowy gwałtownie pogarsza się, a objawy wskazują na możliwość wklinowania, wówczas wskazane jest wykonanie trepanacji zwiadowczej.

Punkty: 0


96. Wskaż stwierdzenie prawdziwe dotyczące leczenia światłem w depresji zimowej:
 • około 75% chorych decyduje się na stosowanie fototerapii każdego roku
 • dzienna terapia światłem trwa od 2 do 3h
 • reakcja na leczenie występuje zwykle po 2-4 tygodniach
 • światło zielone jest skuteczniejsze w leczeniu depresji zimowej niż światło czerwone
 • według hipotezy melatoninowej fototerapia stosowana w godzinach wieczornych powinna być najskuteczniejsza w leczeniu depresji sezonowej

Uzasadnienie: W praktyce stosuje się technikę fototerapii wykorzystującą światło białe o dużej intensywności – od 2 500 do 10 000 luksów. Światło o większym natężeniu nie jest stosowane ze względu na to, że jest nieprzyjemne w odbiorze i potencjalnie mogłoby być szkodliwe dla oczu. Wyniki badań wskazują, że światło zielone jest skuteczniejsze w leczeniu depresji zimowej niż światło czerwone, a światło białe jest skuteczniejsze zarówno od niebieskiego jak i czerwonego. Jako, że siatkówka oka ludzkiego jest najbardziej wrażliwa na światło o widmie zielonym, wyniki tych badań stanowią pośredni dowód na to, że światło leczniczo działa głównie poprzez narząd wzroku.

Punkty: 0


97. Do nowotworów wywoływanych przez HPV należy/należą:
 • rak odbytnicy
 • lepieże płaskie
 • raki ano-genitalne
 • wrzód miękki
 • mięsak Kaposiego

Uzasadnienie: Do niezłośliwych nowotworów wywoływanych przez HPV 6 i 11 należą kłykciny kończyste. Inne charakterystyczne zmiany skórne spowodowane zakażeniem HPV to tzw. brodawki pospolite, a wśród zmian na błonach śluzowych – kłykciny płaskie, młodzieńczy brodawczak krtani, brodawczaki na narządach płciowych, kłykciny gigantyczne Buschke-Loewensteina. Typy onkogenne wirusa czyli HPV16, 18, 31, 33, 66 i inne powodują dysplazję i raka szyjki macicy, a także inne raki okolicy ano-genitalnej oraz raki głowy i szyi.

Punkty: 0


98. Większość chorób zakaźnych wymaga od lekarza zgłoszenia ich do powiatowego inspektora sanitarnego. Niektóre jednak trzeba zgłosić wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu lub wskazanej przez niego specjalistycznej jednostce. Których chorób zakaźnych dotyczy ten szczególny obowiązek?: 1. gruźlicy; 2. kiły; 3. AIDS; 4. cholery; 5. wąglika; 6. włośnicy; 7. malarii
 • 1,2,3,4,5,6,7
 • 1,4,5,6,7
 • 1,2,3,7
 • 2,3
 • 1,2,3

Uzasadnienie: : Podejrzenie lub rozpoznanie zachorowania na gruźlicę, AIDS, kiłę, rzeżączkę, nierzeżączkowe zakażenia dolnych odcinków narządów moczowo-płciowych i inne chlamydiozy oraz rzęsistkowicę lekarz ma obowiązek zgłosić bezpośrednio właściwemu ze względu na miejsce zachorowania wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu lub wskazanej przez niego specjalistycznej jednostce. Ponadto obowiązek taki ciąży również na lekarzu w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że zgon nastąpił z powodu choroby zakaźnej (art. 20 ust. 4-6 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach).

Punkty: 0


99. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczšce zespołu niespokojnych nóg:
 • objawy mogš wystšpić w każdym wieku
 • najczęœciej zespół niespokojnych nóg stwierdza się u osób poniżej 15-20 r.ż.
 • z wiekiem objawy ulegajš osłabieniu
 • jest dolegliwoœciš występujšcš w populacji ogólnej z częstoœciš od 2 do 3%
 • wszystkie powyższe sš prawidłowe

Uzasadnienie: Częstoœć występowania zespołu niespokojnych nóg w populacji ogólnej szacuje się 5-15%. Jeœli chodzi o objawy RLS, to one mogš wystšpić w każdym wieku, w tym również u dzieci, to jednak częœciej stwierdza się je u osób starszych, powyżej 50-60 r.ż. Z wiekiem objawy ulegajš nasileniu, zarówno jeœli chodzi o częstoœć występowania, jak i natężenie choroby. U osób w młodszym wieku przebieg choroby jest bowiem zwykle łagodniejszy.

Punkty: 0


100. Całkowita pojemność płuc to:
 • maksymalna objętość powietrza, którą można wciągnąć do płuc po zakończeniu spokojnego wydechu
 • objętość powietrza w płucach stanowiąca różnicę pomiędzy najgłębszym wdechem i najgłębszym wydechem
 • objętość powietrza pozostająca w płucach i drogach oddechowych po zakończeniu spokojnego wydechu
 • objętość powietrza w płucach po zakończeniu pełnego wdechu
 • objętość powietrza, którą można maksymalnie wydmuchać z płuc po zakończeniu spokojnego wydechu

Uzasadnienie: Całkowita pojemność płuc (TLC) to objętość powietrza w płucach po zakończeniu pełnego, głębokiego wdechu.

Punkty: 0


101. U chorej, lat 28, przewlekle leczonej glikokortykosteroidami z powodu tocznia rumieniowatego, Z-score = -3 SD w wykonanym ostatnio badaniu densytometrycznym. Właściwym postępowaniem będzie:
 • włączenie do leczenia ranelinianu strontu w dawce 20 mg na dobę
 • wykonanie kolejnego badania densytometrycznego za 3 miesiące i następnych badań co pół roku
 • włączenie do leczenia teryparatydu
 • włączenie do leczenia siarczanu chondroityny
 • włączenie do leczenia bisfosfonianów

Uzasadnienie: Prawidłowa jest odpowiedź e. Badanie densytometryczne wskazuje na osteoporozę. Przyczyną osteoporozy u tej chorej jest przewlekłe podawanie glikokortykosteroidów.

Punkty: 0


102. Do gabinetu lekarskiego zgłasza się matka z 18-miesięcznym dzieckiem. Na podstawie objawów klinicznych i badania otoskopowego stwierdzasz ostre zapalenie ucha środkowego. Jaka jest właściwa opcja postępowania:
 • od początku należy leczyć dziecko amoksycyliną
 • od początku należy leczyć dziecko aytromycyną
 • od początku należy leczyć dziecko cefuroksymem
 • można się wstrzymać z decyzją o antybiotykoterapii na 48h i leczyć dziecko objawowo
 • można się wstrzymać z decyzją o antybiotykoterapii na 72h i leczyć dziecko objawowo

Uzasadnienie: Zgodnie z wytycznymi American Academy of Pediatrics i American Academy of Family Physicians z 2004 roku dziecko w wieku od 6 do 24 m.ż. z pewnym rozpoznaniem OZUŚ należy leczyć od początku skutecznym antybiotykiem.

Punkty: 0


103. Początkowa dawka acenokumarolu w leczeniu zakrzepicy żył głębokich wynosi:
 • 2 mg i powinna być podana od drugiego dnia stosowania heparyny
 • 4 mg i powinna być podana od trzeciego dnia stosowania heparyny
 • 5 mg i powinna być podana po zakończeniu stosowania heparyny
 • 6-8 mg i powinna być podana od pierwszego dnia stosowania heparyny
 • 8-10 mg i powinna być podana od pierwszego dnia stosowania heparyny

Uzasadnienie: W leczeniu zakrzepicy żył głębokich dawki acenokumarolu powinny być tak dobrane aby INR pacjenta utrzymywał się na poziomie między 2,0-3,0. Czas jego stosowania waha się od 6-12 tygodni do 12 miesięcy lub przez całe życie w przypadku chorych na nowotwory złośliwe. Pochodne kumaryny są przeciwwskazane podczas ciąży.

Punkty: 0


104. W bloku lewej odnogi pęczka Hissa przeciwstawne wychylenie odcinka ST (skośne do dołu) i załamka T w stosunku do głównego wychylenia zespołu QRS jest charakterystyczne dla odprowadzeń:
 • I i II
 • II i aVL
 • V1 i V2
 • V5 i V6
 • II i V3

Uzasadnienie: W bloku lewej odnogi pęczka Hissa przeciwstawne wychylenie odcinka ST (skośne do dołu) i załamka T w stosunku do głównego wychylenia zespołu QRS jest charakterystyczne dla odprowadzeń V5 i V6. Ponadto w tych odprowadzeniach zespół QRS jest zniekształcony, zazębiony i występuje opóźnienie zwrotu ujemnego ponad 0,06 s.

Punkty: 0


105. Lekarzowi przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu, gdy: 1. jest etatowym pracownikiem zakładu opieki zdrowotnej; 2. udziela pomocy ratującej życie; 3. pracuje w pogotowiu ratunkowym; 4. dyżuruje na izbie przyjęć; 5. przyjmuje pacjentów ambulatoryjnie
 • 1,2,3,4,5
 • 1,2,3,4
 • 2,3,4
 • 2,4,5
 • 3,4

Uzasadnienie: Lekarzowi, który wykonuje czynności w ramach świadczeń pomocy doraźnej lub w przypadku, gdy udziela pomocy, a zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki, przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu (art. 44 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

Punkty: 0


106. Wskaż prawidłowe stwierdzenie dotyczące izotretynoiny podawanej ogólnie:
 • ma właściwości immunosupresyjne
 • jest zalecana do leczenia trądziku o umiarkowanym przebiegu
 • ze względu na silne właściwości teratogenne pacjentka nie może zajść w ciąże w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu leczenia
 • zaburzenia lipidogramu występujące podczas leczenia powracają do normy po zakończeniu terapii
 • terapia wiąże się ze zwiększonym ryzykiem depresji

Uzasadnienie: Izotretynoina normalizuje różnicowanie się komórek naskórka w ujściu mieszka włosowego i redukuje produkcję łoju poprzez zmniejszenie liczby i wielkości gruczołów łojowych. Ponadto izotretynoina działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Jest zalecana do leczenia trądziku o ciężkim przebiegu. Terapię można rozpocząć dopiero po wykluczeniu ciąży. Pacjentka nie może także zajść w ciążę w trakcie leczenia, ani w 6 tygodni po jego zakończeniu. Ważnym działaniem niepożądanym izotretynoiny jest wzrost stężenia cholesterolu i trójglicerydów. Lipidogram powraca do stanu wyjściowego po zakończeniu leczenia. Jak dotychczas nie potwierdzono wcześniejszych obaw, jakoby terapia ogólnie stosowanymi retinoidami wiązała się ze zwiększonym ryzykiem depresji i samobójstw.

Punkty: 0


107. Wskazania do zastosowania silnych opioidów nie obejmują sytuacji, gdy:
 • stały ból utrzymuje się przynajmniej miesiąc
 • ból jest bardzo silny, powyżej 5 pkt w skali wizualno-analogowej
 • dotychczasowe metody leczenia farmakologicznego są nieskuteczne lub wywołują objawy uboczne
 • brak jest możliwości innej terapii, np. chirurgicznej
 • ból rujnuje życie chorego, powoduje np. utratę pracy, rodziny, możliwości poruszania się

Uzasadnienie: Do wskazań do stosowania silnych opioidów zaliczamy min.: - utrzymywanie się bardzo silnego bólu, powyżej 5 pkt. w skali wizualno-analogowej, - dotychczasowe metody leczenia farmakologicznego są nieskuteczne lub wywołują objawy uboczne a brak jest możliwości innej terapii, np. chirurgicznej, - ból powoduje istotne pogorszenie jakości życia pacjenta, zaburzenie funkcjonowania w społeczeństwie.

Punkty: 0


108. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące epidemiologii bólów głowy:
 • ból głowy typu napięciowego częściej występuje u kobiet
 • klasterowy ból głowy częściej występuje u mężczyzn
 • bolesne zapalenie tętnicy skroniowej najczęściej występuje u mężczyzn po 75r.ż.
 • migrena częściej występuje u kobiet
 • hemikrania napadowa nieco częściej występuje u kobiet

Uzasadnienie: Częstość występowania olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnicy skroniowej szacowana jest na 2,1 przypadku na 100 000 ludności u osób młodych i na 49 przypadków na 100 000 ludności w grupie osób pomiędzy piątą a szóstą dekadą życia. Kobiety chorują trzykrotnie częściej niż mężczyźni.

Punkty: 0


109. Zlecając badanie w lampie szczelinowej u 40 letniego pacjenta, podejrzewam:
 • chorobę Huntingtona
 • wczesną postać choroby Parkinsona
 • chorobę ciał Lewy’ego
 • chorobę Wilsona
 • chorobę Hallervordena-Spatza

Uzasadnienie: U pacjenta, który ma mniej niż 45 lat, prezentującego objawy parkinsonizmu powinno się wykonać badanie oka w lampie szczelinowej. Pacjenci ci mogą chorować na chorobę Wilsona. Choroba ta należy do tzw. zespołów parkinsonowskich plus, w których poza parkinsonizmem występują także inne zaburzenia. Wykonując badanie w lampie szczelinowej poszukiwać będziemy pierścieni Kaysera-Fleishera charakterystycznych dla tej choroby.

Punkty: 0


110. Wskaż stwierdzenie fałszywe. W stopniu 1 zaostrzenia astmy (lekkim) stwierdza się:
 • duszność już przy niewielkich wysiłkach
 • pracę dodatkowych mięśni oddechowych
 • wysycenie krwi tętniczej tlenem poniżej 95%
 • wyniki badań czynnościowych w zakresie normy należnej
 • odwodnienie spowodowane hiperwentylacją

Uzasadnienie: W lekkim zaostrzeniu astmy chory odczuwa duszność już przy niewielkich wysiłkach, może się jednak jeszcze położyć. Mówi pełnymi zdaniami. Może być pobudzony. W badaniu przedmiotowym nie widać pracy dodatkowych mięśni oddechowych, częstość oddechów jest zwiększona, tętno poniżej 100/min. Słyszalne są świsty. Mogą być ciche do umiarkowanych, mogą występować tylko w końcowej fazie wydechu. Badania czynnościowe mogą być jeszcze w zakresie normy należnej. Wysycenie krwi tętniczej tlenem jest zwykle powyżej 95%. Prężność tlenu we krwi tętniczej lub włośniczkowej arterializowanej, jeśli została wykonana gazometria, jest prawidłowa, a prężność CO2 może być obniżona z powodu hiperwentylacji.

Punkty: 0


111. Wskaż błędną odpowiedź dotyczącą leczenia grzybic stóp:
 • mikonazol w postaci pudru powinno się stosować 2x/dobę
 • bifonazol w kremie stosuję się na miejsca chorobowo zmienione 1x/dobę przez 2-4 tyg.
 • terbinafina w postaci 1% żelu może być stosowana jednorazowo
 • należy poinformować pacjenta o konieczności jednorazowej dezynfekcji obuwia i skarpet po zakończonym leczeniu
 • terbinafina w postaci 1% żelu nie jest zalecana do stosowania u pacjentów poniżej 18 r.ż.

Uzasadnienie: W trakcie leczenia grzybicy stóp powinno się poinformować pacjenta o konieczności 2-krotnej dezynfekcji skarpet i obuwia po zakończonym leczeniu przeciwgrzybiczym (np. roztworem formaliny). Zabiegi te istotnie obniżają ryzyko nawrotu choroby.

Punkty: 0


112. Wskaż stwierdzenie błędne dotyczące przerostowego zwężenia odźwiernika u niemowląt:
 • jednym z objawów są „chlustające wymioty”
 • prowadzi do odwodnienia
 • występuje najczęściej między 3 tygodniem a 3 miesiącem życia
 • dotyczy głównie dziewczynek
 • w przebiegu choroby wystąpić mogą „stolce głodowe”

Uzasadnienie: Zwężenie odźwiernika występuje z częstością 1:300 – 1:1000 urodzeń, 4 razy częściej u chłopców niż u dziewcząt.

Punkty: 0


113. Postępowanie w momencie otrzymania wyniku HSIL w cytologii jest następujące:
 • elektrokoagulacja zmiany lub konizacja szyjki
 • powtórna cytologia po 6 miesiącach, a w razie braku poprawy - kolposkopia
 • diagnostyka wirusologiczna HPV, a w razie stwierdzenia zakażenia typem onkogennym - kolposkopia
 • kolposkopia i celowane pobranie wycinków do badania histopatologicznego
 • leczenie przeciwzapalne i powtórna cytologia po roku

Uzasadnienie: Wynik HSIL czyli zmiany śródnabłonkowe dużego stopnia świadczą o dużym zagrożeniu procesem nowotworowym. Najwłaściwszym postępowaniem w wypadku otrzymania takiego wyniku jest niezwłoczne wykonanie kolposkopii z określeniem w niej miejsca pobrania wycinków do badania histopatologicznego. Dopiero po otrzymaniu wyniku wskazującego na nieobecność komórek nowotworowych można wykonać elektrokonizację szyjki macicy. W przeciwnym przypadku (wynik wskazujący na Ca in situ lub Ca inwazyjny) należy zastosować postępowanie właściwe dla danego stadium raka szyjki macicy.

Punkty: 0


114. Cukrzyca ciążowa G2 oznacza:
 • nieprawidłową tolerancję glukozy z normoglikemiią w warunkach stosowania diety
 • nieprawidłową tolerancję glukozy z normoglikemiią w warunkach stosowania insuliny
 • hiperglikemię poposiłkową z hipoglikemią na czczo
 • hiperglikemię na czczo z hiperglikemią poposiłkową
 • nieprawidłową glikemię na czczo

Uzasadnienie: Definicja cukrzycy ciążowej obejmuje różnego stopnia zaburzenia tolerancji glukozy, które po raz pierwszy wystąpiły lub zostały wykryte w okresie ciąży. Wyróżnia się dwie klasy cukrzycy ciążowej – GDM: G1 - nieprawidłową tolerancję glukozy z normoglikemiią w warunkach stosowania diety G2 - hiperglikemię na czczo z hiperglikemią poposiłkową. W klasie G2 konieczne jest leczenie skojarzone dietą i insuliną. W klasie G1 wystarczające jest leczenie dietą.

Punkty: 0


115. Do izby przyjęć pogotowie ratunkowe przywiozło 65-letnią kobietę, która zasłabła w kościele. Przy przyjęciu nieprzytomna. W EKG stwierdzono uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach od V1 do V6 oraz w I i aVL. Taka lokalizacja zmian świadczy o:
 • zawale ściany bocznej, tylnej i dolnej
 • rozległym zawale przednim
 • zawale przednioprzegrodowym
 • zawale wysokim bocznym
 • zawale ściany tylnej

Uzasadnienie: Uniesienie odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach przedsercowych oraz w odprowdzeniu I i aVL przemawia za rozległym zawałem przednim mięśnia sercowego.

Punkty: 0


116. Do agonistów receptora dopaminergicznego nie należy:
 • ropinirol
 • rasagilina
 • pramipeksol
 • kabergolina
 • pergolid

Uzasadnienie: Do agonistów receptora dopaminergicznego należą: ropinirol, pramipeksol, kabergolina, pergolid. Leki te są dostępne w Polsce.

Punkty: 0


117. Kluczowy w kształtowaniu się tzw. „płci mózgowej” jest:
 • okres między 6 a 7 tygodniem życia płodowego
 • okres między 16 a 28 tygodniem życia płodowego
 • okres między 32 a 34 tygodniem życia płodowego
 • okres noworodkowy
 • okres między 8 a 14 tygodniem życia płodowego

Uzasadnienie: Kluczowy w kształtowaniu się tzw. „płci neuronalnej” czy „płci mózgowej” jest okres między 16 a 28 tygodniem życia płodowego, podlegający przede wszystkim wpływowi testosteronu. Badania sekcyjne mózgów mężczyzn homoseksualnych ujawniły, że znamiennie mniejszy jest u nich środkowo przedni obszar podwzgórza w porównaniu z mężczyznami heteroseksualnymi. Jego wielkość natomiast odpowiada rozmiarom stwierdzanym w mózgach kobiecych.

Punkty: 0


118. Wskaż nieprawidłowe połączenie leków:
 • naproksen + kodeina + meksyletyna
 • morfina + meksyletyna + pamidronian
 • ibuprofen + diklofenak + karbamazepina
 • diklofenak + tramadol + amitryptylina
 • paracetamol + morfina + deksametazon

Uzasadnienie: Błędem terapeutycznym jest kojarzenie dwóch różnych NLPZ, ponieważ nie podnosi to skuteczności analgetycznej, natomiast zwiększa ryzyko wystąpienia objawów ubocznych. W przypadku zbyt słabego działania przeciwbólowego NLPZ należy kojarzyć je z paracetamolem lub opioidem podając leki na przemian. Leki adiuwantowe są wymieniane na wszystkich szczeblach drabiny analgetycznej WHO, jako uzupełnienie terapii analgetykami nieopioidowymi i opioidowymi.

Punkty: 0


119. U 21-letniej kobiety współżyjącej od 6 miesięcy stwierdzono w wykonywanej pierwszy raz w życiu cytologii koilocyty. Kobiecie tej należy udzielić informacji:
 • wynik jest prawidłowy, powinna powtarzać badania cytologiczne zgodnie ze schematem zalecanym przez PTG
 • niezwłocznie zostanie skierowana na leczenie przeciwko HPV
 • cytologia powinna być powtarzana, zmiany wywołane przez HPV mogą wycofać się samoistnie
 • istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo rozwoju raka szyjki macicy, po urodzeniu dziecka powinna zdecydować się na konizację szyjki macicy
 • powinna natychmiast zaszczepić się przeciwko wirusowi HPV

Uzasadnienie: Ponad 80% zakażeń wywołanych wirusem HPV znika samoistnie, bez leczenia, w ciągu 12 miesięcy. Dopiero utrzymywanie się zakażenia przez wiele lat, czyli forma zakażenia przetrwałego, jest groźne i wiąże się z ewidentnym wzrostem ryzyka rozwoju raka szyjki macicy."

Punkty: 0


120. Refluks w układzie żylnym kończyny dolnej w badaniu dopplerowskim staje się widoczny u pacjenta:
 • w pozycji stojącej po uciśnięciu goleni
 • w pozycji leżącej po uciśnięciu okolicy rozworu odpiszczelowego
 • w pozycji leżącej po uniesieniu kończyn dolnych
 • w pozycji stojącej po zgięciu kończyny w stawie biodrowym i kolanowym
 • niezależnie od pozycji po uciśnięciu goleni

Uzasadnienie: Badanie ultrasonograficzne układu żylnego kończyny dolnej przeprowadza się w pozycji stojącej. Wypełnione wówczas żyły stają się widoczne. Próba uciskowa pozwala na zaobserwowanie refluksu. Wykonuje się ją, uciskając goleń chorego i szybko zwalniając ucisk. Refluks trwający dłużej niż 1 sekundę nazywa się patologicznym.

Punkty: 0


121. Platynowe 10 minut oznacza czas od chwili zatrzymania krążenia do momentu:
 • zastosowania defibrylacji
 • rozpoczęcia pośredniego masażu serca
 • dojazdu do miejsca wezwania zespołu ratownictwa medycznego
 • podania 1 mg adrenaliny dożylnie
 • zastosowania sztucznego oddychania

Uzasadnienie: Od chwili wystąpienia urazu lub zachorowania do chwili przyjęcia pacjenta w SOR nie powinno upłynąć więcej czasu niż 60 min. czas ten określany jest jako „złota godzina”. W „złotej godzinie” wyróżniamy „diamentowe 3 minuty”, tzn. czas, w którym należy zastosować defibrylację, i „platynowe 10 minut” - czas dojazdu do miejsca wezwania zespołu ratownictwa medycznego.

Punkty: 0


122. Kryteria rozpoznania reumatoidalnego zapalenia stawów ustalone zostały przez
 • 4 z 6 kryteriów
 • 5 z 7 kryteriów
 • 4 z 8 kryteriów
 • 4 z 7 kryteriów
 • 4 z 4 kryteriów

Uzasadnienie: Żeby rozpoznać chorobę powinny być spełnione 4 z 7 kryteriów. Kryteria kliniczne są wtedy istotne jeśli trwają co najmniej 6 tygodni.

Punkty: 0


123. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami PTD prawidłowy poziom glikemii wynosi:
 • < 110 mg/dl w surowicy na czczo
 • < 126 mg/dl w surowicy na czczo
 • < 100 mg/dl w surowicy na czczo
 • < 150 mg/dl w 120 minucie testu doustnego obciążenia glukozą
 • < 160 mg/dl w 120 minucie testu doustnego obciążenia glukozą

Uzasadnienie: Uzasadnienie: Zalecenia PTD: PRAWIDŁOWA GLIKEMIA Stężenie glukozy w surowicy na czczo < 100 mg/dl; Test doustnego obciążenia glukozą < 140 mg/dl w 120 minucie testu; NIEPRAWIDŁOWA GLIKEMIA NA CZCZO (IFG) : Stężenie glukozy w surowicy na czczo ≥ 100 mg/dl - 126 mg/dl; NIEPRAWIDŁOWA TOLERANCJA GLUKOZY (IGT) : Test doustnego obciążenia glukozą ≥ 140 mg/dl - 199 mg/dl; w 120 minucie testu; KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE CUKRZYCY Stężenie glukozy w surowicy na czczo ≥ 126 mg/dl dwukrotnie; Przygodne stężenie glukozy w surowicy ≥ 200 mg/dl + objawy cukrzycy; Test doustnego obciążenia glukozą ≥ 200 mg/dl w 120 minucie testu;

Punkty: 0


124. Chirurg nieposiadający prawa wykonywania zawodu na terenie Polski, ale posiadający to prawo w innym państwie (nienależącym do Unii Europejskiej):
 • może wykonywać zabiegi, jeżeli zgodziła się na to Naczelna Rada Lekarska
 • może wykonywać zabiegi, jeżeli zgodził się na to Minister Zdrowia
 • może tylko uczestniczyć w konsylium lekarskim za zgodą kierownika zakładu opieki zdrowotnej
 • może uczestniczyć w konsylium lekarskim oraz wykonywać zabiegi , jeżeli został zaproszony przez lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał zgodę właściwej okręgowej rady lekarskiej
 • nie może wykonywać swojego zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Uzasadnienie: Lekarz o odpowiednio wysokich kwalifikacjach, nieposiadający prawa wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale posiadający to prawo w innym państwie, może brać udział w konsylium lekarskim i wykonywać zabiegi, których potrzeba wynika z tego konsylium, jeżeli: 1) został zaproszony przez lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, każdorazowo po uzyskaniu zgody właściwej okręgowej rady lekarskiej, lub 2) został zaproszony przez lekarza wykonującego zawód w zakładzie opieki zdrowotnej, każdorazowo po uzyskaniu zgody kierownika tego zakładu i właściwej okręgowej rady lekarskiej, lub 3) został zaproszony przez szpital kliniczny lub medyczny instytut naukowo-badawczy, który informuje o tym właściwą okręgową radę lekarską. (art. 9 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

Punkty: 0


125. Dla rozpoznania zespołu Brugadów poza stwierdzeniem I typu zmian elektrokardiograficznych, konieczne jest stwierdzenie jednego z następujących objawów:
 • udowodnione przebycie migotania komór
 • udowodnione przebycie częstoskurczu nadkomorowego
 • wywiad rodzinny nagłego zgonu > 45 roku życia
 • depizod zaburzeń oddychania o typie Cheyne’go-Stockes’a
 • występowanie napadowego migotania przedsionków

Uzasadnienie: Dla rozpoznania choroby, poza stwierdzeniem I typu zmian EKG, konieczne jest stwierdzenie przynajmniej jednego z poniższych objawów: udowodnione przebycie migotania komór lub polimorficznego częstoskurczu komorowego, wywiad rodzinny nagłego zgonu < 45 roku życia lub typ I zmian EKG u przynajmniej jednego krewnego, utrata przytomności lub epizod ciężkich zaburzeń oddychania w nocy, łatwa prowokacja częstoskurczu komorowego lub migotania komór w czasie programowanej stymulacji komór.

Punkty: 0


126. Gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego:
 • można ją usunąć tylko za zgodą prokuratora do 24 tygodnia ciąży
 • można ją usunąć tylko za zgodą prokuratora do 12 tygodnia ciąży
 • można ją usunąć tylko za zgodą sądu rodzinnego do 24 tygodnia ciąży
 • można ją usunąć tylko za zgodą sądu rodzinnego do 12 tygodnia ciąży
 • nie można usunąć takiej ciąży

Uzasadnienie: Ciąża, która powstała w wyniku czynu zabronionego może zostać usunięta tylko, jeżeli od jej początku upłynęło mniej niż 12 tygodni. Okoliczności takie stwierdza prokurator. (podstawa prawna – art. 4a Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży).

Punkty: 0


127. Wskaż stwierdzenie fałszywe dotyczące zabiegów rewaskularyzacyjnych:
 • PCI nie przynosi korzyści w redukcji zgonów, zawałów serca i powtórnych zabiegów rewaskularyzacyjnych w porównaniu do leczenia zachowawczego w stabilnej chorobie wieńcowej
 • największe korzyści z PCI odnoszą pacjenci z dolegliwościami dławicowymi nasilającymi się mimo standardowego leczenia zachowawczego
 • PCI jest alternatywą CABG w każdym przypadku symptomatycznej choroby niedokrwiennej serca w celu zmniejszenia dolegliwości dławicowych
 • lepsze wyniki daje PCI w porównaniu z CABG w przypadku pacjentów z cukrzycą typu 2, EF < 30% oraz osób w podeszłym wieku
 • gorsze wyniki PCI w porównaniu z CABG dotyczą pacjentów z towarzyszącą niewydolnością nerek, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, chorobą tętnic obwodowych

Uzasadnienie: Poza chorymi z ostrym zespołem wieńcowym wykonywanie zabiegów PCI u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną serca nie przynosi korzyści w redukcji zgonów, zawałów serca i powtórnych zabiegów rewaskularyzacyjnych w porównaniu do leczenia zachowawczego. Największe korzyści odnoszą pacjenci z dolegliwościami dławicowymi nasilającymi się mimo standardowego leczenia zachowawczego. Najnowsze wytyczne uzasadniają rozważenie zabiegu PCI jako alternatywy CABG u każdego symptomatycznego chorego w celu zmniejszenia dolegliwości dławicowych. Gorsze wyniki PCI w porównaniu z CABG dotyczą pacjentów z cukrzycą typu 2, EF < 30%, w podeszłym wieku, z towarzyszącą niewydolnością nerek, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, chorobą tętnic obwodowych, zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej oraz zaawansowaną wielonaczyniową chorobą wieńcową.

Punkty: 0


128. Zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy na druku ZUS ZLA przysługuje z powodu: 1. choroby; 2. pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej; 3. opieki nad chorym członkiem rodziny; 4. poddania się niezbędnym badaniom lekarskim dla dawców komórek, tkanek i narządów; 5. poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek lub narządów
 • 1,2,3
 • 1,3,5
 • 1,2,5
 • 1,2,3,5
 • 1,2,3,4,5

Uzasadnienie: Zapis dotyczący prawidłowości wystawiania zaświadczeń na druku ZUS ZLA znajduje się w art. 53 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Mówi on, że takie zaświadczenie przysługuje ubezpieczonemu z powodu choroby, pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej i opieki nad chorym członkiem rodziny. Natomiast zaświadczenia o poddaniu się niezbędnym badaniom lekarskim dla dawców komórek, tkanek i narządów oraz o poddaniu się zabiegowi pobrania komórek, tkanek lub narządów lekarz wystawia na zwykłym druku.

Punkty: 0


129. Najbardziej czułym i swoistym testem czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki jest:
 • test sekretyno-ceruleinowy
 • test pankreolaurylowy
 • test wydzielania lipazy trzustkowej
 • oznaczenie w kale obecności chymotrypsyny
 • oznaczenie stężenia laktoferryny

Uzasadnienie: Testy wydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki stosuje się, kiedy inne metody diagnostyczne nie dają jednoznacznego rozpoznania. Najbardziej czułym jest test sekretyno-ceruleinowy, polegający na pomiarze ilości wydzielonego soku trzustkowego, wodorowęglanów i enzymów zawartych w soku dwunastniczym po stymulacji sekretną i ceruleiną. Użyteczny może być również mniej czuły test pankreolaurylowy, a ponadto test wydzielania lipazy trzustkowej, oznaczenie stężenia laktoferryny oraz analiza kału pod kątem obecności trypsyny, chymotrypsyny i tłuszczu. Do testów wydolności zewnątrzwydzielniczej zalicza się również niestosowany w praktyce klinicznej test immunoreaktywności trypsynopodobnej w osoczu.

Punkty: 0


130. Jeżeli matka po urodzeniu dziecka porzuciła je, to zasiłek macierzyński
 • przepada
 • przysługuje matce
 • przysługuje bratu, który postanowił zaopiekować się dzieckiem
 • zostanie wypłacony szpitalowi, jako zadośćuczynienie za przedłużoną opiekę
 • zostanie wypłacony domowi dziecka, do którego trafi niemowlę

Uzasadnienie: Art. 29 ust. 4 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewiduje w takiej sytuacji, że zasiłek macierzyński przysługuje ojcu lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Punkty: 0


131. Na reaktywność erekcyjną niekorzystnie może wpłynąć:
 • uszkodzenie nerwów sromowych
 • uszkodzenie nerwu strzałkowego
 • rzucenie palenia
 • zamiana leczenia beta-adrenolitykami na inne
 • leczenie inhibitorami fosfodiesterazy

Uzasadnienie: Na reaktywność erekcyjną wpływa nieuszkodzona struktura i funkcja dróg nerwowych związanych z przekazywaniem sygnałów erektogennych – przede wszystkim autonomiczny układ nerwowy, nerwy sromowe i nerwy jamiste. Uszkodzenie nerwów sromowych wpłynie niekorzystnie na reaktywność erekcyjną.

Punkty: 0


132. W stanach nagłych, jak uraz głowy, badanie tomograficzne:
 • jest przeciwwskazane
 • jest przeciwwskazane u pacjentów sztucznie wentylowanych
 • wymaga przygotowania pacjenta
 • wykonuje się bez przygotowania pacjenta
 • należy wykonać dopiero 48 godzin od przyjęcia pacjenta do szpitala

Uzasadnienie: W stanach nagłych jak uraz, czy różnicowanie udarów niedokrwiennych i krwotocznych, a także w diagnostyce krwotoków podpajęczynówkowych, badanie wykonujemy bez przygotowania chorego. W innych przypadkach pacjent powinien być zawsze na czczo. Wynika to z częstej konieczności administracji dożylnej środka cieniującego, zwłaszcza, gdy istnieje podejrzenie procesów rozrostowych i/lub przerzutów, stanów zapalnych w obrębie mózgowia, opon mózgowych i kości, a także przy podejrzeniu malformacji naczyniowych.

Punkty: 0


133. Najczęstszą niedokrwistością u dzieci jest:
 • hipoplastyczna Blackfana-Diamonda
 • hemolityczna spowodowana sferocytozą wrodzoną
 • niedoborowa z niedoboru żelaza
 • niedoborowa z niedoboru kwasu foliowego
 • hemolityczna spowodowana defektem hemoglobiny

Uzasadnienie: Niedokrwistość to zespół objawów chorobowych, który polega na stwierdzeniu niższych od normy wartości hemoglobiny i erytrocytów i ich następstw. Niedobór żelaza jest najczęstszym niedoborem żywieniowym występującym u dzieci i najczęstszą przyczyną niedokrwistości.

Punkty: 0


134. Klasa D cukrzycy przedciążowej wg P White obejmuje kobiety:
 • z retinopatią proliferacyjną w przebiegu cukrzycy
 • po transplantacji nerki z powodu cukrzycy
 • z cukrzycą trwającą powyżej 20 lat
 • z retinopatią prostą w przebiegu cukrzycy
 • prawidłowe c i d

Uzasadnienie: Klasyfikacja cukrzycy przedciażowej opracowana przez Priscillę White ma znaczenie prognostyczne dla losu ciąży i ciężarnej. Uwzględnia ona wiek w momencie zachorowania na cukrzycęczas trwania choroby, współistniejące powikłania. Cała klasyfikacja przedstawia się następująco: A – cukrzyca rozpoznana w dowolnym wieku, o różnym czasie trwania, niewymagająca leczenia insuliną, B – cukrzyca rozpoznana po 20. roku życia, trwająca poniżej 10 lat, bez powikłań naczyniowych, wymagająca leczenia insuliną, C – cukrzyca rozpoznana pomiędzy 10. a 19. rokiem życia i/lub trwająca od 10 do 19 lat, bez powikłań naczyniowych, wymagająca leczenia insuliną, D – cukrzyca rozpoznana przed 10. rokiem życia i/lub trwająca ponad 20 lat, stwierdzane są cechy retinopatii prostej, konieczne jest leczenie insuliną, R – cukrzyca rozpoznana w dowolnym wieku, o różnym czasie trwania, w której stwierdzane są cechy retinopatii proliferacyjnej, F – cukrzyca rozpoznana w dowolnym wieku, o dowolnym czasie trwania, której towarzyszą zmiany naczyniowe w nerkach o typie nefropatii cukrzycowej (z białkomoczem dobowym >0,5 g), RF – obejmuje kryteria klasy R i F, H – cukrzyca, której towarzyszą zmiany w naczyniach

Punkty: 0


135. Chore na PCOS mają zwiększone ryzyko raka:
 • piersi
 • jajnika
 • endometrium
 • wątroby
 • sromu

Uzasadnienie: Chore z zespołem policystycznych jajników mają zwiększone ryzyko raka endometrium

Punkty: 0


136. Przezskórny fentanyl nie jest zalecany w przypadku chorych z przewlekłym bólem, u których wystepuje(ą):
 • choroba wrzodowa żołądka
 • zaparcia
 • niedrożność przewodu pokarmowego
 • gorączka
 • nietolerancja morfiny

Uzasadnienie: Przezskórne podawanie leku jest szczególnie zalecane u chorych z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, niedrożnością przewodu pokarmowego i w przypadku występowania nietolerancji morfiny. Plastry nie działają jednak u gorączkujących i pocących się chorych ponieważ warstewka potu przeszkadza w pasażu leku z plastra do skóry.

Punkty: 0


137. Do przyczyn odwracalnych, mogących wywołać zaburzenia otępienne, nie zalicza się:
 • guzów ośrodkowego układu nerwowego
 • niedoczynności tarczycy
 • spożywania peryndoprylu w terapii nadciśnienia tętniczego
 • hiponatremii
 • zaburzeń w krążeniu płynu mózgowo-rdzeniowego

Uzasadnienie: Przyczyną zgłaszanych przez chorego zaburzeń funkcji poznawczych, zwłaszcza w starszym wieku, mogą być niektóre procesy rozrostowe w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, urazy czaszkowo-mózgowe, zaburzenia hormonalne (takie jak niedoczynność tarczycy czy nadczynność nadnerczy), przewlekła hipoglikemia, zaburzenia elektrolitowe - najważniejsza w tej grupie jest hiponatremia, niedobory witamin B1 i B12, niedobór kwasu foliowego i kwasu nikotynowego, choroby wątroby i nerek; neuroinfekcje, takie jak: neuroborelioza, kiła, gruźlica, AIDS z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego czy grzybice; choroby pasożytnicze; przewlekłe zatrucia, takimi substancjami chemicznymi jak: tlenek węgla, mangan, rtęć, złoto, bizmut i glin. Ważną przyczynę stanowią również zaburzenia w krążeniu płynu mózgowo-rdzeniowego, głównie wodogłowie normotensyjne i związany z nim zespół Hakima. Należy również pamiętać, że bardzo częstą przyczyną przemijających zaburzeń funkcji poznawczych jest stosowanie niektórych leków (np. benzodwuazepin) i nadużywanie alkoholu.

Punkty: 0


138. 35-letniej kobiecie po transplantacji nerki z powodu ostrej niewydolności nerek po urazie komunikacyjnym należy zaproponować wykonywanie profilaktycznej cytologii:
 • co 6 miesięcy
 • co 12 miesięcy
 • co 3 lata
 • początkowo co 3 a następnie co 5 lat
 • jeśli kobieta nie planuje ciąży, nie ma potrzeby prowadzenia skriningu cytologicznego

Uzasadnienie: Prawidłowe wyniki wymazów cytologicznych i brak czynników ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy pozwalają na prowadzenie badania przesiewowego co 3 lata. Kontroli co 12 miesięcy wymagają kobiety: -zakażone HIV -przyjmujące leki immunosupresyjne -zakażone HPV-typem wysokiego ryzyka -leczone w przeszłości z powodu śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy (CIN 2, CIN 3) lub raka szyjki macicy.

Punkty: 0


139. Zakładem opieki zdrowotnej w rozumieniu Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej nie jest: 1. żłobek; 2. pogotowie ratunkowe; 3. stacja sanitarno epidemiologiczna; 4. zakład rehabilitacji leczniczej; 5. przychodnia; 6. apteka
 • 1,3,4,6
 • 3,4,6
 • 1,2,3,4,5,6
 • 2,3,4,6
 • 6

Uzasadnienie: Art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej zawiera listę podmiotów będących zakładem opieki zdrowotnej. Nie znajduje się na niej apteka.

Punkty: 0


140. Wybierz nieprawidłowe stwierdzenie. Dla „łokcia tenisisty” charakterystyczne jest:
 • obecność zapalenia w obrębie nadkłykcia bocznego kości ramiennej
 • rzadkość występowania poniżej 20-ego r.ż.
 • brak bólu podczas wykonywania ruchów biernych w stawie łokciowym
 • występowanie zmian zwyrodnieniowych w obrębie nadkłykcia bocznego kości ramiennej
 • urazowa etiologia objawów

Uzasadnienie: W badaniach histopatologicznych „łokcia tenisisty” nie obserwuje się cech zapalenia ścięgna. Dominującym obrazem jest rozrost naczyniowy, niezróżnicowanie w obrębie kolagenu i nacieki fibroblastów.

Punkty: 0


141. Badanie cytologiczne należy zlecać z częstością:
 • raz na trzy lata
 • raz na trzy lata, jedynie gdy prawidłowe są 3 kolejne wyniki rozmazu cytologicznego u kobiety powyżej 30 roku życia
 • co 3-6 miesięcy
 • w momencie występowania objawów, takich jak np. upławy, krwawienia kontaktowe
 • przed każdą ciążą

Uzasadnienie: Dopuszcza się odstępstwa od corocznej kontroli cytologicznej w następujących grupach: – kobiety 30-letnie i starsze (...), które mają prawidłowe 3 kolejne wyniki rozmazu cytologicznego, – kobiety po usunięciu macicy wraz z szyjką z powodu zmian niezłośliwych. Wówczas kontrolę cytologiczną należy przeprowadzać co 3 lata.

Punkty: 0


142. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące orientacji ego-dystonicznej.
 • występuje zazwyczaj u ekshibicjonistów
 • jest wskazaniem do podjęcia postępowania mającego na celu zmianę płci
 • należy do zaburzeń identyfikacji płci
 • występuje w niektórych zaburzeniach psychicznych
 • występuje głównie u osób biseksualnych

Uzasadnienie: Orientacja seksualna niezgodna z ego, inaczej ego-dystoniczna, należy do zaburzeń psychologicznych i zaburzeń zachowania związanych z rozwojem i orientacją seksualną. Rozpoznawana jest u osób o identyfikacji płciowej i preferencjach nie budzących wątpliwości, jednak z powodu współistniejących zaburzeń psychicznych chcących aby były one odmienne. Osoby te często dążą do zmiany płci. Rozpoznanie orientacji ego-dystonicznej jest jednym z podstawowych przeciwwskazań do podjęcia postępowania mającego na celu zmianę płci.

Punkty: 0


143. Zespół Volkmanna – wybierz prawidłowe:
 • jest późnym powikłaniem złamania
 • najczęściej występuje wskutek złamań w obrębie nadgarstka
 • objawy powstają wskutek ucisku na tętnicę ramienną
 • najczęściej powikłany jest porażeniem nerwu promieniowego
 • żadne ze stwierdzeń nie jest prawidłowe

Uzasadnienie: Zespół niedokrwienny Volkmanna jest wczesnym powikłaniem złamania kończyny. Najczęściej występuje jako powikłanie po złamaniu nadkłykciowym kości ramiennej, zwłaszcza w typie wyprostnym, rzadziej po złamaniach obu kości przedramienia lub zwichnięciu stawu łokciowego. W złamaniu nadkłykciowym wyprostnym dochodzi do ucisku tętnicy ramiennej między fałdem rozcięgna mięśnia dwugłowego ramienia a bliższym odłamem kości ramiennej. Wskutek niedokrwienia kończyny dochodzi do ograniczenia lub zniesienia ruchów ręki, a następnie do porażenia nerwu pośrodkowego i łokciowego i przykurczu mięśni – tzw. przykurcz Volkmanna.

Punkty: 0


144. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące skali Morrowa.
 • dotyczy oceny punktowej ryzyka zgonu, ponownego zawału serca niezakończonego zgonem oraz konieczności pilnej rewaskularyzacji u pacjentów z dławicą piersiową z uniesieniem odcinka ST
 • maksymalnie można w niej uzyskać 8 punktów
 • uwzględnia obniżone skurczowe ciśnienie tętnicze poniżej 100 mmHg
 • uwzględnia stopień wydolności krążenia w klasie NYHA (od II do IV)
 • uwzględnia czas od początku objawów do podjęcia leczenia wynoszący więcej niż 12 godziny

Uzasadnienie: Skala Morrowa dotyczy oceny punktowej ryzyka zgonu u pacjentów z dławicą piersiową z uniesieniem odcinka ST. Jest to skala 8-czynnikowa, w której maksymalnie można przyznać pacjentowi 14 punktów. Zawiera dane z wywiadu, badania klinicznego oraz dane zebrane przy przyjęciu. Do czynników branych pod uwagę przy stosowaniu tej skali zalicza się po pierwsze: wiek pacjenta przy czym pacjenci w wieku 75 lat lub starsi otrzymują w tej skali aż 3 punkty, a chorzy w wieku 64 do 74 lat – 2 punkty. Po drugie uwzględnia ona obecność cukrzycy lub nadciśnienia tętniczego lub dławicy piersiowej. Po trzecie, pod uwagę bierze się również, stwierdzane w badaniu klinicznym, obniżone skurczowe ciśnienie tętnicze poniżej 100 mmHg, czynność serca przy przyjęciu wynoszącą powyżej 100/min, stopień wydolności serca w klasie od II do IV według Killipa-Kimballa oraz masę ciała niższą niż 67 kg. Dodatkowe punkty pacjent może uzyskać, jeśli przy przyjęciu stwierdza się u niego zawał ściany przedniej lub blok lewej odnogi pęczka Hisa a także, jeśli czas od początku objawów do podjęcia leczenia wynosił więcej niż 4 godziny.

Punkty: 0


145. W przewodzeniu bodźców bólowych udziału nie biorą:
 • zmielinizowane włókna A-delta
 • szybkoprzewodzące włókna A-delta
 • zmielinizowane włókna B
 • niezmielinizowane włókna C
 • wolnoprzewodzące włókna C

Uzasadnienie: Bodźce bólowe odbierane są przez wysokoprogowe mechanoreceptory reagujące na ucisk i niskoprogowe nocyceptory odpowiadające na bodźce uciskowe, termiczne i chemiczne. Bodźce z mechanoreceptorów, znajdujących się głównie w skórze i tkance podskórnej, przewodzone są bardzo szybko przez zmielinizowane włókna A-delta. Natomiast bodźce z nocyceptorów, które rozmieszczone są w skórze, tkance podskórnej, mięśniach, stawach i trzewiach, przewodzone są przez niezmielinizowane, wolnoprzewodzące włókna C.

Punkty: 0


146. Wybierz prawdziwe stwierdzenie charakteryzujące trofozoity Toxoplasma gondii:
 • namnażają się w komórkach układu siateczkowo-śródbłonkowego
 • poza komórką przeżywają do 2 lat
 • wnikają do komórek na zasadzie transportu biernego
 • stymulują antygenowo organizm żywiciela jedynie w momencie wnikania do komórki
 • nie przenikają przez łożysko

Uzasadnienie: "Trofozoity namnażają się szybko w komórkach układu siateczkowo-śródbłonkowego i enterocytach. Pozostałe odpowiedzi nie są zgodne z prawdą. Stymulacja antygenowa ma miejsce przez cały okres zakażenia. Trofozoity przenikają przez łożysko."

Punkty: 0


147. W przypadku podejrzenia i/lub stwierdzenia ciężkich obrażeń wątroby brzuch należy otworzyć tak aby mieć jak najlepszy dostęp do narządu. Najlepszym cięciem jest cięcie:
 • Kochera
 • przyśrodkowe prawe
 • pośrodkowe
 • poprzeczne w nadbrzuszu
 • poprzeczne w podbrzuszu

Uzasadnienie: Wyżej wymienione cięcie zapewnia najlepszy dostęp do narządu. Podstawą rozpoznania urazów wątroby jest wykonanie badania USG i tomografii komputerowej. Klasyfikacja uszkodzeń wątroby wg Flinta: I – pęknięcie torebki bez uszkodzenia miąższu II – rana miąższu do 3 cm długości i 1 cm głębokości III - rana miąższu do 10 cm długości i 3 cm głębokości IV – liczne duże rany lub rozkawałkowanie miąższu

Punkty: 0


148. Ruminacją natrętną nazywamy:
 • częste, nieuzasadnione mycie rąk
 • wielokrotne powtarzanie jednej frazy
 • nawracające myśli bluźniercze w kościele
 • długotrwałe rozważanie wątpliwości
 • unikanie miejsc, z których nie można się szybko oddalić

Uzasadnienie: Długotrwałe rozważanie wątpliwości nazywa się ruminacją natrętną, a bardziej obrazowo myśleniem natrętnym przeżuwającym.

Punkty: 0


149. Zwiększenie napływu krwi do ciał jamistych prącia następuje wskutek:
 • relaksacji mięśniówki gładkiej zatok jamistych
 • skurczu mięśniówki gładkiej zatok jamistych
 • relaksacji splotów żylnych wewnątrzjamistych
 • relaksacji mięśniówki gładkiej tętnicy jądrowej
 • skurczu mięśniówki gładkiej tętnicy jądrowej

Uzasadnienie: Erekcję prącia można w uproszczeniu opisać jako proces hemodynamiczny zależny od ustalenia odpowiedniej proporcji między napływem krwi tętniczej a odpływem żylnym. Rozszerzenie tętnic zwiększa napływ krwi wypełniającej ciała jamiste powiększające swoje światło dzięki relaksacji mięśniówki gładkiej zatok jamistych. Ograniczenie odpływu żylnego jest zapewnione dzięki uciśnięciu splotów żylnych wewnątrzjamistych oraz zlokalizowanych pod błoną białawą ciał jamistych. W sytuacji nasilenia napływu krwi tętniczej i ograniczenia jej żylnego odpływu dochodzi do erekcji prącia.

Punkty: 0


150. Szansa zakażenia się HIV w wyniku zakłucia igłą od pacjenta HIV (+) wynosi:
 • 0,3 %
 • 0,5 %
 • 0,8 %
 • 1,1 %
 • 1,4 %

Uzasadnienie: Materiałami biologicznymi, które nie zawierają dostatecznej do przeniesienia zakażenia ilości wirusa HIV są mocz, kał, plwocina, ślina, wymiociny, wydzielina z nosa, pot i łzy, w przypadku, gdy nie zawierają krwi, ani nie są zmieszane z innym potencjalnie infekcyjnym materiałem (IPIM). Najważniejszymi drogami zakażenia w miejscu pracy są: 1. Skaleczenia zakażoną igłą (głównie są to zakłucia) lub innymi ostrymi narzędziami. Ponieważ stężenie wirusa HIV we krwi osób zakażonych jest relatywnie niskie, dlatego zakażenie wirusem HIV następuje rzadziej niż jeden raz na trzysta ukłuć igłą skażoną HIV (ryzyko ok. 0,23-0,32%). 2. Kontakt zakażonej krwi lub innych potencjalnie zakaźnych materiałów z powierzchnią otwartych ran, skaleczeń albo z pękniętą lub uszkodzoną skórą. 3. Wniknięcie wirusa przez błony śluzowe wyściełające jamę ustną, nos i spojówki oczu. Dla wirusa HIV ryzyko takie szacuje się na 0,09%, czyli rzadziej niż raz na tysiąc przypadków.

Punkty: 0


151. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące toksokarozy:
 • człowiek jest żywicielem przypadkowym glisty
 • potencjalnym źródłem zarażenia dla człowieka jest ziemia w ogrodach przydomowych i parkach oraz piaskownice
 • postać oczna występuje z reguły szybko po zarażeniu
 • przebieg zarażenia może być całkowicie bezobjawowy
 • pierwszym objawem postaci ocznej może być zez

Uzasadnienie: Opisano tropizm larw Toxocara canis do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i narządu wzroku. W postaci ocznej wokół larw osiadłych na dnie oka powstają ziarniniaki, mogące zajmować siatkówkę, nerw wzrokowy, tęczówkę, z towarzyszącym często wysiękiem i proliferacjami w ciele szklistym. Postać oczna występuje z reguły po upływie długiego czasu od zarażenia. Do pierwszych objawów w ocznej postaci choroby należą obniżenie ostrości wzroku (aż do całkowitej utraty widzenia chorym okiem) i zez. Późne pojawianie się zmian na dnie oka sugeruje konieczność wieloletniej kontroli okulistycznej u wszystkich chorych z rozpoznaną toksokarozą.

Punkty: 0


152. Lekiem przeciwastmatycznym, którego stężenie należy monitorować u kobiet ciężarnych jest:
 • salbutamol
 • teofilina
 • montelukast
 • wziewne glikokortykosteroidy
 • żaden z wymienionych

Uzasadnienie: U wszystkich pacjentów, w tym u chorych na astmę kobiet w ciąży, należy monitorować stężenie teofiliny, ze względu na to, że lek ten ma wąski zakres stężeń terapeutycznych.

Punkty: 0


153. W przypadku stwierdzenia odmrożenia należy:
 • podać leki zwężające naczynia w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się odmrożenia
 • przyłożyć butelkę z gorącą wodą
 • poprzekłuwać pęcherze, które są wypełnione krwią
 • ogrzewać odmrożoną część ciała w wodzie o temp. 40-42 stopni C
 • jak najszybciej dążyć do chirurgicznego usunięcia odmrożonych tkanek

Uzasadnienie: Oprócz ogrzewania postępowanie z odmrożeniami polega na stosowaniu maści z aloesu, usunięciu pęcherzy o białawym zabarwieniu, pozostawieniu nienaruszonych pęcherzy wypełnionych krwią, zastosowaniu elewacji kończyny przy obecności obrzęków, wdrożyć profilaktykę przeciwtężcową. Farmakologiczne leczenia polega na zastosowaniu leczenia przeciwbólowego, leków rozszerzających naczynia oraz antybiotykoterapii.

Punkty: 0


154. Ca 125:
 • zawsze jest podwyższone w raku jajnika
 • stężenie poniżej 35 U/ml wyklucza obecność raka jajnika
 • wzrasta w przypadku wznowy
 • wzrasta w raku pęcherzyka żółciowego
 • ze względu na niską specyficzność nie znajduje zastosowania w diagnostyce raka jajnika

Uzasadnienie: We wczesnych postaciach raka jajnika Ca 125 może nie być podwyższone. Stężenie CA 125 powyżej 35 U/ml uważa się za patologiczne. Pierwszym objawem rozwijającego się nawrotu jest u większości chorych wzrost stężenia CA 125, który wyprzedza o 2-6 miesięcy pojawienie się objawów klinicznych. Ca 125 występuje także w nowotworach endometrium, jajowodu, śluzówki kanału szyjki macicy, trzustki, okrężnicy, sutka i płuc.

Punkty: 0


155. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące zespołu jelita drażliwego:
 • rozpoznaje się na podstawie kryteriów Rzymskich I
 • objawy muszą się utrzymywać przez kolejne 6 miesięcy
 • ból lub dyskomfort zgłaszany przez chorego ustępuje po wypróżnieniu
 • czynność dna miednicy w tym zespole jest zaburzona
 • początek objawów zwykle nie jest związany ze zmianą konsystencji stolca czy częstością wypróżnień

Uzasadnienie: Zespół jelita drażliwego rozpoznaje się obecnie na podstawie kryteriów Rzymskich III. Rozpoznanie tego zespołu opiera się na występowaniu nawracającego bólu brzucha lub uczucia dyskomfortu przez co najmniej 3 dni w miesiącu przez ostatnie 3 miesiące. Przy czym, co istotne, objawy te muszą spełniać co najmniej 2 następujące cechy: po pierwsze zmniejszają się po wypróżnieniu, po drugie początek tych objawów wiąże się ze zmianą częstości wypróżnień. Po trzecie początek objawów związany jest ze zmianą konsystencji stolca. W zespole tym czynność dna miednicy jest prawidłowa.

Punkty: 0


156. Polskie Rekomendacje 2003 zalecają jako leczenie ostrego zapalenia ucha środkowego w przypadku alergii na betalaktamy:
 • amoksycylinę
 • amoksycylinę z kwasem klawulanowym
 • metronidazol
 • cefalosporyny II generacji
 • klarytromycynę

Uzasadnienie: W przypadku alergii na betalaktamy w leczeniu OZUŚ: klarytromycyna - < 12 r.ż. 15mg/kg m.c./24h w 2 dawkach - dzieci starsze 250-500 mg 2x/24h przez 5 dni azytromycyna - < 12 r.ż. 10 mg/kg m.c./24h - I dawka, następnie 5 mg/kg m.c./24h przez kolejne 4 dni - dzieci starsze 500 mg/24h - I dawka, następnie 250 mg/24h przez kolejne 4 dni Źródło: Polskie Rekomendacje 2003 powstałe w wyniku ustaleń Polskiej Grupy Roboczej ds. Opracowania Rekomendacji i Standardów Profilaktyki i Racjonalnej Terapii Zakażeń oraz Zespołu Recenzujących Ekspertów.

Punkty: 0


157. Czy lekarz może ingerować w materiał genetyczny pacjenta?:
 • nie, jest to zabronione ustawowo
 • tak, dla celów badawczych
 • tak, ale tylko dla celów profilaktycznych
 • tak, wystarczy zgoda pacjenta
 • tak, ale tylko w celach profilaktycznych lub terapeutyczny za zgodą komisji etycznej

Uzasadnienie: Art. 51h ust. 3 Kodeksu Etyki Lekarskiej pozwala lekarzowi dokonywać interwencji w obrębie ludzkiego genomu, ale wyłącznie w celach profilaktycznych lub terapeutycznych i tylko za zgodą komisji etycznej.

Punkty: 0


158. Lekami stosowanymi z wyboru w leczeniu formy ciągłej zespołu niespokojnych nóg są:
 • opioidy
 • agoniści receptorów dopaminergicznych
 • gabapentyna
 • klonazepam
 • lewodopa

Uzasadnienie: Współczesne leczenie formy ciągłej zespołu niespokojnych nóg polega przede wszystkim na stosowaniu środków dopaminergicznych. Zgodnie z najnowszym podejściem terapeutycznym lekami pierwszego rzutu są agoniści receptora dopaminergicznego D2.

Punkty: 0


159. Czy lekarz może uczestniczyć w procedurach klonowania ludzi?:
 • tak, za zgodą komisji etycznej
 • tak, ale tylko do celów terapeutycznych
 • tak, ale tylko do celów reprodukcyjnych
 • nie
 • nie istnieją unormowania dotyczące tej kwestii

Uzasadnienie: Udziałowi lekarza w procedurach klonowania ludzi zabrania art. 39a Kodeksu Etyki Lekarskiej

Punkty: 0


160. Kto bez uprawnień udziela świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu podlega: 1. karze grzywny; 2. podlega karze ograniczenia wolności; 3. podlega karze pozbawienia wolności do 1 roku
 • 1,2,3
 • 1,2
 • 1,3
 • 1
 • 3

Uzasadnienie: Kto bez uprawnień udziela świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu, podlega karze grzywny (art. 58 ust. 1 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Karze grzywny, ograniczenia i pozbawienia wolności do 1 roku podlega osoba czerpiąca z tego korzyść majątkową lub wprowadzająca w błąd co do posiadania takich uprawnień (art. 58 ust. 2 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

Punkty: 0


161. W leczeniu zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych stosuje się m. in. kompresjoterapię. Którą klasę ucisku należy zastosować?:
 • I
 • II
 • III
 • IV
 • V

Uzasadnienie: Stosowane środki uciskowe kwalifikuje się według stopnia ucisku do jednej z czterech klas. Produkty I klasy dają ucisk rzędu 20-30 mm Hg. Nadają się one do profilaktyki przewlekłych zaburzeń żylnych i w leczeniu niewielkich żylaków. II klasę uzyskają produkty dające ucisk na poziomie 30-40 mm Hg. Stosuje się je w leczeniu dużych żylaków i zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych. Do klasy III zalicza się środki uciskające z siłą 40-50 mm Hg. Znalazły one zastosowanie w leczeniu owrzodzeń i obrzęków. Do ostatniej IV klasy należą produkty dające ucisk sięgający 50-60 mm Hg. Stosuje się je m. in. w ciężkim zespole pozakrzepowym.

Punkty: 0


162. W rozwoju orientacji homoseksualnej występują następujące etapy za wyjątkiem:
 • okresu niepokoju
 • okresu poznawania
 • okresu akceptacji własnej tożsamości
 • okresu inhibicji potrzeb seksualnych
 • okresu integracji tożsamości

Uzasadnienie: Etapy kształtowania się orientacji homoseksualnej, to: • okres niepokoju • okres poznawania • okres akceptacji własnej tożsamości • okres integracji tożsamości

Punkty: 0


163. Zgodnie z wytycznymi American College of Chest Physicians z 2004 roku w leczeniu zatorowości płucnej w ciąży należy stosować przede wszystkim:
 • acenokumarol.
 • kwas acetylosalicylowy
 • heparyny drobnocząsteczkowe i niefrakcjonowane.
 • terapię trombolityczną
 • żadne z powyższych twierdzeń nie jest prawdziwe.

Uzasadnienie: Ciąża i połóg są czynnikami ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, a zatorowość płucna jest jedną z głównych przyczyn zgonów w okresie okołoporodowym. Zgodnie z wytycznymi American College of Chest Physicians z 2004 roku w leczeniu zatorowości płucnej w ciąży stosowane są przede wszystkim heparyny drobnocząsteczkowe i niefrakcjonowane. Acenokumarol przenika przez łożysko i może wywołać zaburzenia rozwojowe płodu przy jego stosowaniu w pierwszy trymestrze ciąży. W trzecim trymestrze może natomiast powodować krwawienia śródczaszkowe płodu i odklejenie się łożyska. W związku z tym dopuszczalne jest stosowanie antagonistów witaminy K tylko w drugim trymestrze ciąży. W przypadkach masywnej kliniczne zatorowości płucnej, przy dużym zagrożeniu życia ciężarnej, należy rozważyć leczenie trombolityczne, które jednak związane jest z ryzykiem krwawień w obrębie łożyska i utraty płodu.

Punkty: 0


164. Wskazaniem do próby Queckenstedta jest podejrzenie:
 • zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
 • guza rdzenia kręgowego
 • guza oczodołu
 • hepatoblastoma
 • guza zarodkowego gonady

Uzasadnienie: Próbę Queckenstedta wykonuje się podczas nakłucia lędźwiowego, przy podejrzeniu guza rdzenia kręgowego, zrostów w kanale rdzeniowym lub innych przeszkód. Do igły znajdującej się w przestrzeni podoponowej należy podłączyć aparat do pomiaru ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego. Następnie należy wykonać obustronny ucisk na żyły szyjne (przez 10 sekund), co powinno spowodować wyraźny wzrost ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego, które po zwolnieniu ucisku powinno wrócić do wartości wyjściowej. Jeżeli istnieje przeszkoda mechaniczna na odcinku między jamą czaszki a miejscem nakłucia, ciśnienie PMR nie ulega zmianie lub wzrasta tylko nieznacznie.

Punkty: 0


165. Najczęstsza przyczyna urazów jamy brzusznej podczas ciąży to:
 • przemoc
 • wypadki samochodowe
 • upadki
 • ugryzienia
 • oparzenia

Uzasadnienie: Urazy występują w około 7% ciąż. Należą do głównych przyczyn zgonów ciężarnych. W kolejności występowania przyczyną urazów są wypadki samochodowe, przemoc, upadki, oparzenia, rany kłute i ugryzienia.

Punkty: 0


166. Wskaż fałszywe stwierdzenie. Sumatryptan w napadzie migreny możemy podać w dawce:
 • 6 mg s.c.
 • 25-100 mg p.o.
 • 5-20 mg donosowo
 • 350 mg p.o.
 • 500 mg i.v.

Uzasadnienie: Wyniki badań oceniających skuteczność kliniczną tryptanów po 2 godzinach od zastosowania leku: Sumatryptan Zmniejszenie bólu głowy po 2h Ustąpienie bólu głowy po 2h 50 mg p.o. 61% 36% 100 mg p.o. 61% 41% 6 mg s.c. 79% 60% 20 mg spray do nosa 78% 30%

Punkty: 0


167. Według psychoanalizy faza homofilna:
 • jest czymś normalnym
 • jest zawsze czymś niepokojącym
 • świadczy o orientacji homoseksualnej
 • występuje tylko wśród dziewcząt
 • wymaga bacznej obserwacji psychologa

Uzasadnienie: Faza homofilna wyprzedza dojrzewanie i występuje w jego początkowym okresie (10-12 rok życia), może się jednak wydłużyć. Przejawia się latentnymi tendencjami homoseksualnymi i wyraża się m.in. w dążeniu do przebywania w obecności osób jedynie tej samej płci, w wysublimowanych zachowaniach w stosunku do płci własnej, z reguły związanych z uczuciem głębokiej przyjaźni (zwłaszcza u dziewcząt). W niektórych przypadkach (z badań wynika, że takie doświadczenia ma 6% dziewcząt i 12 % chłopców) może dochodzić do kontaktów homoseksualnych, najczęściej w formie pieszczot. Rzadko jest to symptom orientacji homoseksualnej.

Punkty: 0


168. W leczeniu osteoporozy ibandronian podaje się doustnie raz na miesiąc w dawce:
 • 50 mg
 • 150 mg
 • 250 mg
 • 500 mg
 • 5 mg

Uzasadnienie: Prawidłowa jest odpowiedź b. Ibandronian podaje się doustnie codziennie 2,5 mg lub raz na miesiąc 150 mg.

Punkty: 0


169. Wskaż stwierdzenie fałszywe odnoszące się do terapii zaburzeń depresyjnych w przebiegu chorób neurologicznych:
 • należy unikać trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych ze względu na ich niekorzystny wpływ na układ krążenia.
 • w stwardnieniu rozsianym dobre efekty przynoszą leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny oraz moklobemid
 • należy pamiętać, że fluoksetyna i fluwoksamina mogą hamować metabolizm lamotryginy
 • w chorobie Parkinsona typowo ciężka depresja nie występuje zbyt często
 • u chorego dotkniętego chorobą Parkinsona i umiarkowanymi objawami depresyjnymi najważniejsza jest optymalizacja leczenia przeciwparkinsonowskiego

Uzasadnienie: Ad. (a) Należy unikać leków przeciwdepresyjnych I generacji, zwłaszcza trójpierścieniowych, ze względu na ich niekorzystny wpływ na układ krążenia. Ad. (b) W stwardnieniu rozsianym dobre efekty przynoszą leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI oraz moklobemid. Należy pamiętać o ewentualnych działaniach niepożądanych stosowanych leków przeciwdepresyjnych Ad. (c) Należy pamiętać, że fluoksetyna i fluwoksamina mogą hamować metabolizm karbamazepiny. Karbamazepina z kolei zwiększa metabolizm trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Ad. (d) W chorobie Parkinsona ciężka depresja nie występuje zbyt często, dlatego też swoiste leczenie przeciwdepresyjne nie jest zazwyczaj leczeniem z wyboru. Ad. (e) W postępowaniu z chorym, u którego stwierdzamy łagodne lub umiarkowane objawy depresyjne, najważniejsza jest optymalizacja leczenia przeciwparkinsonowskiego.

Punkty: 0


170. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące wznowy raka jajnika
 • pierwszym objawem rozwijającego się nawrotu jest u większości chorych wzrost stężenia Ca 125
 • do wystąpienia wznowy dochodzi u około 50 % chorych z całkowitą remisją
 • wzrost stężenia CA 125 wyprzedza o 2-6 miesięcy pojawienie się objawów klinicznych
 • stężenia CA 125 nie znajduje zastosowania w wykrywaniu wznowy
 • wznowy raka jajnika są nieuleczalne i najczęściej prowadzą do zgonów w ciągu 5 lat od chwili rozpoznania

Uzasadnienie: Pierwszym objawem rozwijającego się nawrotu jest u większości chorych wzrost stężenia CA 125, który wyprzedza o 2-6 miesięcy pojawienie się objawów klinicznych.

Punkty: 0


171. Nieastmatyczne eozynofilowe zapalenie oskrzeli:
 • powoduje nadreaktywność oskrzeli
 • nie powoduje zmian w spirometrii
 • powoduje zmiany w RTG klatki piersiowej
 • do potwierdzenia choroby nie jest konieczne stwierdzenie eozynofilii w plwocinie
 • po zastosowaniu glikokortykosteroidów wziewnych nigdy nie dochodzi do zmniejszenia kaszlu

Uzasadnienie: Nieastmatyczne eozynofilowe zapalenie oskrzeli nie powoduje zmian w rtg, spirometrii, PEF ani nadreaktywności oskrzeli.

Punkty: 0


172. Wskaż prawidłową odpowiedź dotyczącą guza Wilmsa:
 • stanowi 25% wszystkich nowotworów wieku dziecięcego
 • częściej występuje u dzieci z zespołem WAGR
 • nie daje przerzutów do kości
 • radioteriapia jest przeciwwskazana
 • w obrazie szpiku dominują blasty

Uzasadnienie: Guz Wilmsa częściej występuje u dzieci z zespołami: WAGR (Wilms` tumor –aniridia-genitourinary malformation mental retardation); Beckwitha-Wiedermanna; Denysa-Drasha; Perlmana. Współistnienie wad wrodzonych dotyczy około 12-15% pacjentów.

Punkty: 0


173. Do metod pierwotnej profilaktyki wad cewy nerwowej nie należy:
 • amniocenteza
 • profilaktyczne przyjmowanie kwasu foliowego przez kobiety ciężarne
 • profilaktyczne przyjmowanie kwasu foliowego przez kobiety w wieku rozrodczym
 • dieta bogata w witaminy z grupy B
 • wzbogacanie mąki kwasem foliowym

Uzasadnienie: Profilaktyka pierwotna wad cewy nerwowej obejmuje propagowanie żywienia bogatego w witaminy B i kwas foliowy, u młodych kobiet mogących zajść w ciążę, propagowanie celowego przyjmowania codziennej dawki 0,4 mg kwasu foliowego - najlepiej w postaci jednej tabletki - u kobiet w okresie rozrodczym oraz wzbogacanie żywności kwasem foliowym. Badania prenatalne, przerywanie ciąży w przypadku wykrycia wady cewy nerwowej w badaniu prenatalnym oraz interwencja chirurgiczna po narodzeniu się chorego dziecka wchodzą w skład wtórnej profilaktyki wad cewy nerwowej.

Punkty: 0


174. Do rynopatii nie należy:
 • nieżyt polekowy
 • nieżyt naczynioruchowy
 • alergiczny eozynofilowy nieżyt nosa
 • skrzywienie przegrody nosa
 • załamanie rusztowania kostnego nosa

Uzasadnienie: Do rynopatii, czyli stanów niezapalnych błony śluzowej nosa, zaliczamy: • stany zaburzeń hormonalnych • skrzywienie przegrody nosa • nieżyty polekowe • zespół bezdechów nocnych • zespoły cholinergiczne

Punkty: 0


175. Efekt pułapowy oznacza:
 • brak skuteczności leczenia przeciwbólowego
 • zwiększoną skuteczność leczenia przeciwbólowego przy stosowaniu dawek leków wyższych nich maksymalne
 • brak zwiększania działania przeciwbólowego przy podawaniu dawki leku większej od optymalnej
 • maksymalną dawkę leku przeciwbólowego jaką może przyjąć pacjent
 • działanie niepożądane powstałe w wyniku przyjmowania opioidowych leków przeciwbólowych

Uzasadnienie: Efekt pułapowy dotyczy takich leków przeciwbólowych jak słabe opioidy np. kodeina i niesteroidowe leki przeciwzapalne np. paracetamol. Nie dotyczy on silnych leków opiodowych takich jak morfina i fentanyl co oznacza, że skuteczną dawką przeciwbólową tych leków jest ta, która jest dawką działającą.

Punkty: 0


176. Katapleksja to:
 • nagłe zwiotczenie kończyn zakończone upadkiem bez utraty przytomności
 • nagły spadek napięcia mięśni z towarzyszącą utratą przytomności
 • ograniczenie lub utrata wykonywania ruchów dowolnych
 • nagłe nawracające napady senności występujące w ciągu dnia
 • stan, w którym pacjent przyjmuje takie ułożenie ciała jakie mu nadamy

Uzasadnienie: Katapleksja to nagłe zwiotczenie kończyn zakończone upadkiem bez utraty przytomności. Może być spowodowana np. przez przestrach.

Punkty: 0


177. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez:
 • 6 miesięcy
 • 12 miesięcy
 • 18 miesięcy
 • 2 lata
 • 3 lata

Uzasadnienie: Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy (art. 18 ust. 2 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Punkty: 0


178. Miejscowa terapia hormonalna nie będzie właściwym leczeniem u pacjentki:
 • z zapaleniem zanikowym pochwy
 • z owrzodzeniem na sromie
 • przygotowywanej do operacji wysiłkowego nietrzymania moczu
 • z objawami suchości pochwy, które pojawiły się po menopauzie
 • z dyspareunią

Uzasadnienie: Środki dopochwowe stosuje się w leczeniu nawracających zanikowych stanów zapalnych pochwy i cewki moczowej oraz w leczeniu nietrzymania moczu. Estrogeny podane dopochwowo wchłaniają się w 25-30% do krążenia. Estrogenem zalecanym w leczeniu dopochwowym jest estriol, gdyż ma on bardzo dobry wpływ na stan błon śluzowych, poprawia stan nabłonka pochwy, ukrwienie ścian pochwy i jej wilgotność.

Punkty: 0