SZUKAJ
»
 
Zapraszamy do serwisu medVOD w portalu podyplomie.pl. Wszystkie materiały z serwisu LekarskaTV są tam dostępne bezpłatnie
Zestaw LEP: Zestaw losowy (2011-02-11 19:06:20)

Rozwiązano: 2011-02-19 18:05:06

Twój wynik: 0/200 (0 %)


1. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące leczenia dietetycznego zaparć:
 • zaleca się spożywanie 25 – 30 g błonnika na dobę
 • zaleca się wypijanie 3 litrów płynów na dobę
 • leczenie dietetyczne z powodzeniem stosuje się w zaparciach czynnościowych
 • leczenie dietetyczne stosuje się u pacjentów z okrężnicą olbrzymią
 • 3-4 łyżki stołowe otrębów pszennych zawiera około 15-20 gramów błonnika

Uzasadnienie: Według wszelkich zaleceń leczenie zaparć należy rozpocząć od odpowiedniego nawodnienia chorego. Zaleca się spożywanie około 3 litrów płynów na dobę. Leczenie dietetyczne zaparć polega na zwiększeniu podaży błonnika w diecie. Docelowo zaleca się przyjmowanie do 25-30 g błonnika pokarmowego na dobę podawanego w kilku porcjach. Około 25 gramów błonnika zawarte jest w ilości ponad 0,5 kilograma owoców i warzyw. 5 g błonnika zawarte jest w 5 bananach, 3 jabłkach czy 2 pomarańczach. Bardzo dobrym źródłem błonnika są również otręby pszenne, 3-4 łyżki stołowe zawiera aż 15 do 20 gramów tego składnika. Zwiększenie podaży błonnika w diecie stosuje się z powodzeniem w leczeniu zaparcia czynnościowego i zaparcia ze zwolnionym pasażem jelitowym. Niestety trudno jest chorym długotrwale stosować się do tych zaleceń z uwagi na uciążliwe działania niepożądane związane ze sposobem oddziaływania błonnika na jelito. W związku z toczącym się w jelicie grubym procesem fermentacji włókien błonnika, u części chorych błonnik może powodować nieprzyjemne wzdęcia, uczucie kruczenia i przelewania oraz dyskomfort w jamie brzusznej. Bywa to powodem odstawienia tego sposobu leczenia. Należy również pamiętać, że przewlekłe przyjmowanie dużych ilości otrębów, upośledza wchłanianie żelaza, cynku, magnezu i fosforu, dlatego okresowo należy u tych pacjentów kontrolować stężenie tych pierwiastków w surowicy. Istotne są również przeciwwskazania do stosowania postępowania dietetycznego w leczeniu zaparć. Nie wolno go zalecać pacjentom z rozpoznaną okrężnicą olbrzymią i z dyssynergią dna miednicy. U tych pacjentów zwiększona masa kału nasila objawy choroby podstawowej.

Punkty: 0


2. Wskaż twierdzenie fałszywe. Do najważniejszych czynników środowiskowych rozwoju nadciśnienia tętniczego należą:
 • mała aktywność fizyczna
 • otyłość
 • niedobór potasu
 • niedobór sodu
 • nadmierne spożycie soli i alkoholu

Uzasadnienie: Wzrost ciśnienia tętniczego jest odpowiedzią układu krążenia na wpływ czynników środowiskowych, która jest modyfikowana przez czynniki genetyczne. Do najważniejszych czynników środowiskowych należą: nadmierne spożycie soli i alkoholu, otyłość, stres, mała aktywność fizyczna, niedobór potasu i wapnia w diecie oraz inne prawdopodobne czynniki, takie jak nieprawidłowe środowisko rozwoju płodowego, które manifestuje się małą masą urodzeniową.

Punkty: 0


3. Wskaż stwierdzenie fałszywe. Przed wykonaniem próby prowokacyjnej oskrzeli u dzieci należy odstawić:
 • β-2-mimetyki na 12h przed badaniem
 • ipratropium na 12h przed badaniem
 • leki przeciwhistaminowe na 12h przed badaniem
 • teofilinę na 12h przed badaniem
 • leki przeciwhistaminowe na 4 dni przed badaniem

Uzasadnienie: Przygotowanie pacjenta do próby prowokacyjnej obejmuje odstawienie leków doustnych i wziewnych: - β-2-mimetyków na 12 godzin przed badaniem - ipratropium na 12 godzin przed badaniem - teofiliny na 12 godzin przed badaniem - leków przeciwhistaminowych na 4 dni przed badaniem. Wprawdzie, zgodnie z wytycznymi ERS, nie jest konieczne odstawianie kromonów ani sterydów wziewnych przed próbą prowokacyjną, tym niemniej należy pamiętać, iż leki te poprzez długotrwały mechanizm przeciwzapalny mogą wywierać wpływ na wynik próby prowokacyjnej.

Punkty: 0


4. Do leków niewpływających niekorzystnie na erekcję należą:
 • beta-adrenolityki
 • alfa-adrenolityki
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
 • metoklopramid
 • amitryptylina

Uzasadnienie: Zaburzenia erekcji mogą wystąpić jako działanie niepożądane leczenia: • lekami przeciwnadciśnieniowymi (ß-adrenolityki, leki moczopędne, sympatykolityki i inhibitory konwertazy angiotensyny) • lekami psychotropowymi (neuroleptyki, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, benzodiazepiny) • antyandrogenami • innymi: glikozydy naparstnicy, fibraty, metoklopramid

Punkty: 0


5. Pacjent przyjmujący przewlekle NLPZ z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów, u którego wykryto owrzodzenie żołądka, powinien otrzymywać:
 • pantoprazol w dawce 40 mg/24h
 • cymetydynę w dawce 20 mg/24h
 • ranitydynę w dawce 30 mg/24h
 • sukralfat 4x1g/24h
 • węglan glinu wg zaleceń producenta

Uzasadnienie: Jeżeli pacjent nie może przerwać stosowania NLPZ, to antagoniści receptorów H2 są przeciwwskazani, ponieważ mogą maskować objawy dyspepsji. U chorych z uszkodzeniem błony śluzowej żołądka, którzy muszą kontynuować leczenie NLPZ, wskazane jest leczenie omeprazolem w dawce 20 mg na dobę lub pantoprazolem 40 mg na dobę.

Punkty: 0


6. Zakażenie EBV zostało potwierdzone w 95% przypadków zachorowań na:
 • endemicznego chłoniaka Burkitta
 • chłoniaka grudkowego
 • szpiczaka mnogiego
 • prekursorową T-limfoblastyczna białaczkę
 • chłoniaka z obwodowych komórek T

Uzasadnienie: Zakażenie wirusem Epstein-Barr (EBV) zostało potwierdzone w 95% przypadków zachorowań na endemicznego chłoniaka Burkitta oraz prawie w 20% przypadków tej postaci chłoniaka występujących poza rejonem Afryki Równikowej. Przypuszcza się, iż proces rozwoju jest wieloetapowy, w którym infekcja EBV inicjuje poliklonalną proliferację limfocytów B, a zakażenie malarią dalej ją podtrzymuje. EBV jest ważnym czynnikiem etiopatogenetycznym także innych postaci chłoniaków nieziarniczych, zwłaszcza u osób z upośledzoną odpornością.

Punkty: 0


7. Który z poniższych objawów nie należy do objawów alarmowych, wymagających przeprowadzenia endoskopii bez wcześniejszych prób leczenia empirycznego:
 • dysfagia
 • anemia
 • nagły spadek masy ciała
 • smoliste stolce
 • ból w nadbrzuszu o charakterze tępym, kurczowym

Uzasadnienie: W przypadku pacjentów zgłaszających objawy alarmowe takie jak: anemia, nagły spadek wagi ciała, anoreksja, smoliste stolce, dysfagia oraz podających w wywiadzie przebytą chorobę wrzodową, konieczne jest przeprowadzenie endoskopii bez wcześniejszych prób leczenia empirycznego. Postępowanie to dotyczy również chorych powyżej 45 r.ż. z dolegliwościami dyspeptycznymi.

Punkty: 0


8. Według zaleceń WHO, minimalna liczba plemników, przy której jest możliwe sztuczne zapłodnienie, to:
 • co najmniej 20 mln plemników w 1 ml nasienia
 • co najmniej 60 mln plemników w 1 ml nasienia
 • co najmniej 10 mln plemników w 1 ml nasienia
 • nie ma ustalonej takiej liczby
 • 5 mln plemników w 1 ml nasienia, z czego 30% powinna być o prawidłowej ruchliwości

Uzasadnienie: Sztuczne zapłodnienie nie jest możliwe w każdym przypadku - zależy od nasienia dawcy. Wg WHO do sztucznego zapłodnienia nie jest kwalifikowane nasienie zawierające mniej niż 10 mln plemników w 1 ml.

Punkty: 0


9. Dawkę początkową insuliny długodziałającej można ustalić na kilka sposobów. Który z poniższych jest nieprawidłowy:
 • podanie 10 j.
 • podanie 0,2 j./kg m.c.
 • podanie liczby jednostek równej wartości glikemii na czczo mmol/l pomnożonej przez 18
 • podanie liczby jednostek równej wartości glikemii w mg/dl podzielonej przez 18
 • podanie liczby jednostek równej glikemii na czczo w mmol/l

Uzasadnienie: Istnieją trzy metody ustalania dawki początkowej: 1) podanie 0,2 j./kg m.c. lub 2) podanie 10 j. lub 3) podanie liczby jednostek równej glikemii na czczo w mmol/l lub jeśli glikemia oznaczona jest w mg/dl wartość tę należy podzielić przez 18.

Punkty: 0


10. W skład terapii eradykacyjnej pierwszego rzutu wchodzą:
 • omeprazol, amoksycylina, klarytromycyna
 • omeprazol, amoksycylina, metronidazol
 • omeprazol, tynidazol, związki bizmutu
 • rantydyna, erytromycyna, metronidazol
 • ranitydyna, amoksycylina, metronidazol

Uzasadnienie: Terapia pierwszego rzutu, w której leczenie trwa 7 dni, jest trójlekowa. Składa się na nią lek zmniejszający wydzielanie żołądkowe z grupy inhibitorów pompy protonowej w podwójnej dawce standardowej taki jak: omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol lub esomeprazol oraz dwa antybiotyki amoksycylina i klarytromycyna.

Punkty: 0


11. Zaznacz odpowiedź prawdziwą odnoszącą się do współczynników poddawanych ocenie w badaniu perfuzyjnym TK
 • mapa współczynnika dyfuzji (ADC) należy do parametrów podstawowych
 • przepływ krwi w mózgu (CBF) nie należy do parametrów podstawowych
 • objętość krwi w mózgu (CBV) należy do parametrów podstawowych
 • średni czas przejścia (MTT) nie należy do parametrów podstawowych
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Uzasadnienie: W badaniu perfuzyjnym TK ocenia się kilka parametrów krążenia mózgowego. Najistotniejszymi współczynnikami są: • objętość krwi w mózgu (CBV - cerebral blood volume) - parametr określający objętość łożyska naczyniowego, do którego może napłynąć krew. Jednostką jest ml/100 g tkanki mózgowej. Wartości prawidłowe to 5–6 ml/100 g dla istoty szarej i 2–3 ml/100 g dla istoty białej. • przepływ krwi w mózgu (CBF - cerebral blood flow), czyli objętość krwi przepływającej przez dany obszar mózgu w ciągu 1 minuty. Jednostką jest ml/100g/min. Wartość średnia dla zdrowego mózgu wynosi około 50–55 ml/100g//min (istota szara 70–80 ml/100 g/min, istota biała 20 ml/100 g/min). • średni czas przejścia (MTT - mean transit time), czyli średni czas, jakiego potrzebuje krew na przebycie drogi przez łożysko naczyniowe, licząc od momentu napływu tętniczego do odpływu żylnego. Jednostką MTT jest sekunda. Matematycznie MTT jest ilorazem CBV i CBF.

Punkty: 0


12. Wskaż twierdzenie prawdziwe dotyczące przewlekłej choroby nerek (PChN).
 • w stadium 2 PChN dochodzi do uszkodzenia nerek, lecz GFR jest prawidłowa lub zwiększona
 • w stadium 3 PChN u blisko 40% pacjentów dochodzi do rozwoju niewydolności nerek
 • w stadium 5 PChN stopień filtracji kłębuszkowej jest mniejszy niż 15 ml/min/1.73m²
 • w stadium 2 PChN pacjenci wymagają bezwzględnie leczenia nerkozastępczego
 • w stadium 1 PChN filtracja kłębuszkowa jest zawsze nieprawidłowa

Uzasadnienie: U każdego chorego z przewlekłą chorobą nerek niezależnie od rozpoznania danej jednostki chorobowej należy określić jej stadium. Wyróżniamy ich pięć: • Stadium 1: przy którym doszło do uszkodzenia nerek, lecz GFR jest prawidłowa lub zwiększona (GFR>=90ml/min 1.73m²) • Stadium 2: to uszkodzenie nerek z niewielkim obniżeniem GFR (GFR 60-89 ml/min/1.73m²) • Stadium 3, umiarkowane zmniejszenie GFR (GFR 30-59 ml/min/1.73m²) • Stadium 4, znaczne zmniejszenie GFR (GFR 15-29 ml/min/1.73m²) • Stadium 5: niewydolność nerek (GFR poniżej 15 ml/min/1.73m²) Należy podkreślić, że termin przewlekła niewydolność nerek został zarezerwowany wyłącznie dla chorych z przewlekłą chorobą nerek w stadium 5.

Punkty: 0


13. Wskaż stwierdzenie błędne dotyczące epidemiologii choroby wrzodowej:
 • choroba wrzodowa dwunastnicy występuje częściej niż choroba wrzodowa żołądka
 • wrzód dwunastnicy daje znać o sobie zazwyczaj między 20 a 30 r.ż.
 • wrzód żołądka powstaje zwykle ok. 40-50 r.ż.
 • znane są przypadki wrzodu trawiennego u dzieci i młodzieży
 • w ostatnich latach zwiększyła się liczba wrzodów H.pylori dodatnich

Uzasadnienie: Częstość występowania choroby wrzodowej dwunastnicy wynosi ok. 150 zachorowań na 100 tysięcy osób na rok. W przypadku wrzodów żołądka jest to ok. 50 zachorowań na 100 tysięcy osób na rok. Choroba wrzodowa dwunastnicy daje znać o sobie zazwyczaj dość wcześnie, między 20 a 30 r.ż. Wrzód żołądka, spotykany coraz rzadziej, powstaje zwykle w wieku nieco późniejszym, ok. 40-50 roku życia. Znane są przypadki wrzodu trawiennego u młodzieży i dzieci. W ostatnich latach klinicyści odnotowują coraz częściej rozwój wrzodów trawiennych dwunastnicy i żołądka bez infekcji Helicobacter pylori. Jest to związane m.in. ze zwiększonym spożyciem niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz wzrostem liczby osób niezakażonych w populacj

Punkty: 0


14. Lekami o udowodnionym działaniu nefroprotekcyjnym w nefropatii cukrzycowej są:
 • antagoniści receptora dla angiotensyny II
 • ketoprofen
 • kwas acetylosalicylowy
 • cyklosporyna A
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Uzasadnienie: Liczne badania kliniczne wykazały dużą skuteczność inhibitorów konwertazy angiotensyny w hamowaniu progresji cukrzycowej i niecukrzycowej nefropatii. Leki te mają działanie nefroprotekcyjne. Badania kliniczne wskazują również na skuteczność leków blokujących receptor angiotensyny II tzw. sartanów, w hamowaniu postępu nefropatii cukrzycowej. Te dwie grupy leków są obecnie preferowane w terapii cukrzycowej i niecukrzycowej przewlekłej choroby nerek, niezależnie od wartości ciśnienia tętniczego. Trwają badania oceniające leczenie skojarzone tymi dwoma grupami leków. Niektóre badania wykazały, że ich jednoczesne stosowanie zmniejsza o połowę wystąpienie schyłkowej niewydolności nerek, w porównaniu z monoterapią.

Punkty: 0


15. Do rozpoznania astmy nie jest konieczny/nie są konieczne:
 • wywiad
 • objawy podmiotowe i przedmiotowe
 • wykazanie odwracalnej obturacji i/lub nadreaktywności oskrzeli
 • skórne testy alergiczne
 • wszystkie powyższe są konieczne do postawienia rozpoznania astmy

Uzasadnienie: Rozpoznanie astmy opiera się: 1. Na charakterystycznym wywiadzie chorobowym. 2. Na obecności charakterystycznych objawów przedmiotowych, jeśli tylko w danym momencie występują. 3. Na wykazaniu odwracalności obturacj.i 4. Wykazaniu nieswoistej lub swoistej nadreaktywności oskrzeli, u osób, u których nie udało się wykazać odwracalnej obturacji. 5. Na wykazaniu zmienności szczytowego przepływu wydechowego czyli PEF-u.

Punkty: 0


16. Do oszacowania dawki insuliny krótkodziałającej stosuje się dwie metody. Jedna z nich określa przewidywany spadek glikemii po podaniu 1 j. insuliny. Wskaż prawidłowy wzór:
 • wartość glikemii na czczo w mmol/l x 18/liczba jednostek stosowana na dobę
 • wartość glikemii na czczo mg%/18
 • 500/ liczba jednostek stosowana na dobę
 • 1500/liczba jednostek stosowana na dobę
 • liczba jednostek stosowana na dobę x wartość glikemii na czczo w mg%/1500

Uzasadnienie: Do oszacowania dawki insuliny krótkodziałającej służy m.in. zasada 1500: liczbę 1500 dzielimy przez liczbę jednostek insuliny stosowaną na dobę, wynik jest przewidywanym spadkiem glikemii po podaniu 1 j.

Punkty: 0


17. Wg IDF (International Diabetes Federation) otyłość centralna definiowana jest jako:
 • obwód talii u mężczyzn > 101 cm, u kobiet > 88 cm
 • obwód talii > 80 cm u Europejek i > 94 cm u Europejczyków
 • wskaźnik talia-biodro > 0,90 u mężczyzn i > 0,85 u kobiet
 • wskaźnik talia-biodro > 1,5 u mężczyzn i > 1,2 u kobiet
 • BMI ≥ 30 kg/m2

Uzasadnienie: Kryteria IDF, opracowane w zależności od pochodzenia etnicznego, definiują otyłość centralną jako > 80 cm obwodu talii u Europejek i > 94 cm u Europejczyków. Poprzednia definicja zespołu metabolicznego opracowana przez WHO definiowała otyłość centralną jako wskaźnik talia-biodro > 0,90 u mężczyzn i > 0,85 u kobiet i/lub BMI > 30 kg/m2. Natomiast NCEP – ATPIII (Narodowy Program Edukacji Cholesterolowej USA tzw. Panel III Leczenia Dorosłych) definiowała otyłość centralną jako obwód talii u mężczyzn > 101 cm i > 88 cm u kobiet.

Punkty: 0


18. Wskaż zdanie fałszywe:
 • Sarkoidoza jest chorobą nawracającą;
 • W sarkoidozie bardzo często dochodzi do samoistnego ustąpienia zmian;
 • Zaobserwowano znamiennie częstsze występowanie nowotworów u chorych na sarkoidozę;
 • Przy ocenie rokowania w sarkoidozie nie ma znaczenia stopień zmian radiologicznych;
 • Sarkoidoza jest chorobą o nieznanej dokładnej etiologii.

Uzasadnienie: Nasilenie zmian czynnościowo-radiologicznych ma znaczenie prognostyczne. Gorsze rokowanie obserwowano u chorych z obturacją i przy zmniej¬szeniu VC. W I stadium choroby spontaniczna remisja występuje u 60-90%, w II u 40-70%, w III tylko 10-20% a w IV - 0% (pod warunkiem dobrej klasyfikacji).

Punkty: 0


19. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące częstoskurczu komorowego:
 • należy do czynnych rytmów komorowych
 • do rozpoznania częstoskurczu konieczna jest obecność minimum 3 pobudzeń komorowych
 • częstotliwość rytmu komór wynosi poniżej 50/min
 • o utrwalonym częstoskurczu komorowym mówimy gdy trwa dłużej niż 30 sekund
 • najczęściej jest spowodowany ciężkimi chorobami organicznymi serca

Uzasadnienie: Częstoskurcz komorowy zaliczamy do czynnych rytmów komorowych. Do jego rozpoznania konieczna jest obecność minimum 3 pobudzeń komorowych.Częstotliwość rytmu komór charakterystyczna dla częstoskurczu komorowego wynosi średnio od 130 do 250/min. Częstoskurcz komorowy może być nieutrwalony jeśli trwa krócej niż 30 sekund i utrwalony jeśli utrzymuje się dłużej niż 30 sekund. Częstoskurcz komorowy zazwyczaj towarzyszy niektórym postaciom organicznych schorzeń serca, najczęściej chorobie niedokrwiennej serca skojarzonej z przebytym wcześniej zawałem mięśnia sercowego.

Punkty: 0


20. Do czynników ryzyka OBPS nie należy :
 • niedoczynność tarczycy
 • akromegalia
 • okres okołomenopauzalny
 • nadciśnienie tętnicze
 • płeć męska

Uzasadnienie: Czynnikami ryzyka wystąpienia OBPS są: 1. Płeć męska 2. Wiek 3. Otyłość centralna 4. Palenie papierosów 5. Spożywanie alkoholu 6. Leki uspokajające 7. Krótka i gruba szyja 8. Zaburzenia drożności nosa np spowodowane skrzywieniem przegrody albo polipami 9. Anomalie twarzoczaszki 10. Zmieniona czynność hormonalna (w przebiegu menopauzy, niedoczynności tarczycy, oraz akromegalii) a także 11.Czynniki genetyczne

Punkty: 0


21. Wskaż prawdziwe twierdzenie:
 • AZPP występuje u wszystkich hodowców gołębi
 • W leczeniu AZPP nie stosuje się glikokortykosteroidów
 • AZPP należy do rzadkich przykładów zmian śródmiąższowych płuc, które mogą występować u dzieci
 • U wszystkich chorych na AZPP można określić antygen wywołujący chorobę
 • AZPP występuje u wszystkich rolników.

Uzasadnienie: Nie posiadamy jednak dokładnych danych epidemiologicznych określających jak często w Polsce występuje ta choroba. Stwierdzono wprawdzie 1 przypadek na 100 tys. mieszkańców w ciągu roku, ale dane te są z pewnością zaniżone. Przeliczenie na ogólną populacje jest pewnym zafałszowaniem, gdyż oceniać trzeba występowanie w stosunku do populacji osób narażonych. W Finlandii choroba występuje u 20-40 osób na 100 tys. rolników a w Anglii zależnie od regionu od 10 do 190 na 100 tysięcy. Występuje ona też u dzieci. Do leczenia jej stosuje się głównie glikokortykosteroidy.

Punkty: 0


22. Odstęp PQ nie jest zmienny w:
 • bloku przedsionkowo – komorowym I stopnia
 • bloku przedsionkowo – komorowym II stopnia typu periodyki Wenckebacha
 • bloku przedsionkowo – komorowym II stopnia typu Mobitz I
 • bloku przedsionkowo – komorowym III stopnia
 • w rozkojarzeniu przedsionkowo – komorowym

Uzasadnienie: Odstęp PQ > 200 ms – blok przedsionkowo-komorowy I stopnia Odstęp PQ < 120 ms – zespół preekscytacji, rytm ektopowy Odstęp PQ zmienny – blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia, rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe

Punkty: 0


23. Pomiaru BMD według ISCD należy dokonywać w odcinku kręgosłupa:
 • L5-S1
 • L5-S2
 • Th2-Th8
 • L1-L4
 • Th5-L1

Uzasadnienie: Międzynarodowa Fundacja Osteoporozy uznała, że standardowym miejscem pomiaru BMD, celem rozpoznania osteoporozy i określenia ryzyka złamań jest bliższa nasada kości udowej. Taki pomiar najlepiej określa ryzyko złamania w tej lokalizacji. Pewną wadą pomiaru w zakresie „biodra” jest jednak to, że zmiany osteoporotyczne pojawiają się zwykle znacznie wcześniej np. w kręgosłupie niż w kości udowej, z tego też względu ISCD zaleca pomiar w obu lokalizacjach. W kręgosłupie w odcinku L1-L4.

Punkty: 0


24. Najbardziej charakterystyczne nieprawidłowości zapisu EKG dla arytmogennej kardiomiopatii prawej komory to:
 • QRS w V1-V3, III >110 ms w stosunku do czasu QRS w V4-V6 i I
 • skrócenie okresu depolaryzacji w obrębie lewej komory
 • blok lewej odnogi pęczka Hisa
 • fala delta na ramieniu wstępującym QRS
 • obniżenie odcinka PQ

Uzasadnienie: Najważniejszą grupą kryteriów diagnostycznych są kryteria elektrokardiograficzne. Najbardziej charakterystyczne jest wydłużenie okresu depolaryzacji w obrębie prawej komory wyrażające się wydłużeniem czasu trwania zespołu QRS w odprowadzeniach V1-V3 i III ponad 110ms i w stosunku do czasu QRS w odprowadzeniach V4-V6 i I (wartość diagnostyczna 84% czułości i 100% swoistości - kryterium większe).

Punkty: 0


25. Wskaż stwierdzenie fałszywe dotyczące niedodmy w obrazie RTG:
 • obszar niedodmy ma zwiększoną objętość
 • w niedodmie zarys szczelin międzypłatowych jest przemieszczony i wklęsły
 • śródpiersie przemieszcza się w stronę niedodmy
 • przepona przemieszcza się w stronę niedodmy
 • obszar niedodmy ma zmniejszoną objętość

Uzasadnienie: W obrazie radiologicznym klatki piersiowej obszar niedodmy ma zmniejszoną objętość. Zarys szczelin międzypłatowych jest przemieszczony i wklęsły. Wnęki i śródpiersie oraz przepona przemieszczają się w stronę niedodmy.

Punkty: 0


26. Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B w okresie dorosłości charakteryzuje się:
 • klinicznie objawowym ostrym zapaleniem wątroby
 • niską - około 10% częstością przewlekania się procesu zapalnego
 • małym ryzykiem wystąpienia powikłań pod postacią marskości wątroby
 • małym ryzykiem wystąpienia powikłań pod postacią raka pierwotnego wątroby
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Uzasadnienie: Zakażenie wirusem HBV w okresie dorosłości charakteryzuje się klinicznie objawowym ostrym zapaleniem wątroby, niską - około 10% częstością przewlekania, z małym ryzykiem wystąpienia powikłań.

Punkty: 0


27. Nieutrwalony częstoskurcz komorowy rozpoznaje się, gdy:
 • trwa < 30 sek.
 • trwa około 1 minutę
 • trwa maksymalnie 2 minuty
 • trwa nie dłużej niż 2 i pół minuty
 • trwa maksymalnie 3 minuty

Uzasadnienie: Nieutrwalony częstoskurcz komorowy rozpoznaje się, gdy trwa mniej niż 30 sekund (od 3 pobudzeń do 30 sekund). Utrwalony częstoskurcz komorowy rozpoznaje się, gdy utrzymuje się przez ponad 30 sekund lub wymaga przerwania z powodu zapaści hemodynamicznej.

Punkty: 0


28. Wskaż odpowiedź fałszywą dotyczącą związku nadciśnienia tętniczego i OBPS:
 • dla OBPS charakterystyczne jest izolowane nadciśnienie skurczowe
 • dla OBPS charakterystyczny jest jednoczesny wzrost ciśnienia skurczowego i rozkurczowego
 • izolowany wzrost ciśnienia rozkurczowego jest często pierwszym objawem OBPS
 • OBPS jest niezależnym czynnikiem ryzyka nadciśnienia tętniczego
 • OBPS może być przyczyną lekoopornego nadciśnienia tętniczego

Uzasadnienie: OBPS jest niezależnym czynnikiem ryzyka nadciśnienia tętniczego. Przykładowo w jednym z badań wykazano jego występowanie u 67% chorych ze świeżo rozpoznanym OBPS. Skuteczne leczenie z użyciem CPAP obniża podwyższone ciśnienie tętnicze. Izolowany wzrost ciśnienia rozkurczowego jest często pierwszym objawem OBPS. Nieznany jest mechanizm tego wzrostu, podobnie jak nieznany jest mechanizm indukcji lekooporności nadciśnienia w OBPS Izolowane nadciśnienie skurczowe natomiast nie jest charakterystyczne dla tego zespołu. Najbardziej typowe jest jednoczesne podwyższenie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego.

Punkty: 0


29. Wskazaniem do przewlekłego leczenia insuliną jest:
 • zawał mięśnia sercowego
 • udar mózgu
 • zespół stopy cukrzycowej
 • neuropatia autonomiczna
 • żadne z powyższych

Uzasadnienie: Zawał mięśnia sercowego i udar mózgu są wskazaniem do czasowej insulinoterapii. W przypadku neuropatii autonomicznej konieczne jest wyrównanie glikemii, w cukrzycy typu 2 nie zawsze oznacza to jednak konieczność zastosowania insuliny. W przypadku zespołu stopy cukrzycowej dopuszczalne jest stosowanie doustnych leków hipoglikemizujących w ranach klinicznie nie zakażonych, jeżeli ta terapia zapewnia prawidłowe wyrównanie metaboliczne cukrzycy. Żadne z powikłań nie jest wskazaniem do przewlekłego zastosowania insuliny.

Punkty: 0


30. Powikłaniem nieleczonego OBPS nie jest:
 • zmniejszenie funkcji poznawczych
 • obniżenie jakości życia
 • zwiększone ryzyko wypadku samochodowego
 • udar mózgu
 • nadczynność tarczycy

Uzasadnienie: Powikłania OBPS są bardzo liczne i wynikają z zaburzenia struktury snu, naprzemiennej hipoksemii i reoksygenacji krwi, dysfunkcji śródbłonka oraz zaburzeń metabolicznych. Obejmują one: 1. Zmniejszenie funkcji poznawczych 2. Obniżenie jakości życia 3. Senność dzienną 4. Zwiększone ryzyko spowodowania wypadku samochodowego, które jest wynikiem zaśnięcia w czasie prowadzenia samochodu 5. Nadciśnienie tętnicze 6. Chorobę niedokrwienną serca 7. Udar mózgu 8. Przewlekłą niewydolność serca 9. nieprawidłową tolerancję glukozy 10. Spadek libido, impotencję oraz 11. Wzrost ryzyka przedwczesnego zgonu

Punkty: 0


31. Wskaż stwierdzenie fałszywe dotyczące ambliopii tytoniowo-alkoholowej:
 • jest zespołem objawowym, w którym dominuje upośledzenie ostrości wzroku powstałe w wyniku selektywnego uszkodzenia nerwu wzrokowego
 • objawy zespołu rozwijają się podstępnie w przeciągu kilkunastu miesięcy
 • pierwszym objawem jest obustronny mroczek centralny lub paracentralny pojawiający się w polu widzenia
 • obraz dna oka często nie przedstawia odchyleń od stanu prawidłowego
 • u części chorych prezentujących objawy ambliopii tytoniowo-alkoholowej wykryto mutacje mitochondrialne, charakterystyczne dla spotykanych w zaniku nerwu wzrokowego Lebera

Uzasadnienie: Niedowidzenie tytoniowo-opilcze jest zespołem objawowym, w którym dominuje upośledzenie ostrości wzroku powstałe w wyniku selektywnego uszkodzenia nerwu wzrokowego. W krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej zespół występuje przede wszystkim u osób trwale nadużywających alkoholu etylowego i jednocześnie palących tytoń, przy czym w rozważaniach patogenetycznych akcentowany jest głównie wpływ alkoholu. Objawy rozwijają się podstępnie, w przeciągu kilku lub kilkunastu tygodni. Pierwszym objawem jest obustronny mroczek centralny lub paracentralny w polu widzenia, z szybko dołączającym się spadkiem ostrości wzroku. Obraz dna oka często nie przedstawia odchyleń od stanu prawidłowego. U części chorych obrazuje się niewielkiego stopnia zblednięcie skroniowej części tarczy nerwu wzrokowego. Patogeneza objawów jest niejasna. Podkreśla się z jednej strony wpływ niedoboru witamin B1, B12, kwasu foliowego, ryboflawiny towarzyszący spożywaniu alkoholu i paleniu tytoniu, z drugiej strony nie do wykluczenia jest bezpośredni wpływ toksyczny obu substancji. Możliwa jest również predyspozycja genetyczna – u części chorych prezentujących objawy ambliopii tytoniowo-alkoholowej wykryto mutacje mitochondrialne, charakterystyczne dla spotykanych w zaniku nerwu wzrokowego Lebera.

Punkty: 0


32. Co nie jest wskazaniem do przekazania pacjenta pod stałą opiekę nefrologa?
 • Krwinkomocz pochodzenia kłębuszkowego.
 • Białkomocz powyżej 1g/24h.
 • Zmniejszenie stopnia filtracji kłębuszkowej o ponad 15% w ciągu 3 miesięcy niezależnie od jej wartości wyjściowej.
 • Stopień filtracji kłębuszkowej poniżej 80 mL/min/1.73m².
 • Żadne z powyższych nie jest wskazaniem do przekazania pacjenta pod stałą opieką nefrologa.

Uzasadnienie: Istnieją konkretne wskazania do przekazania pacjenta pod stałą opiekę nefrologa, a mianowicie: • kiedy stopień filtracji kłębuszkowej obniży się poniżej 30 mililitrów na minutę na standardową powierzchnię ciała • kiedy dojdzie do nagłego pogorszenia funkcji nerek, a mianowicie, kiedy stopień filtracji kłębuszkowej zmniejszy się o ponad 15% w ciągu 3 miesięcy niezależnie od wartości wyjściowej • kiedy białkomocz przekracza 1 gram na dobę • kiedy u pacjenta stwierdza się krwinkomocz pochodzenia kłębuszkowego, więc po wykluczeniu urologicznych przyczyn krwinkomoczu • kiedy przewlekłej chorobie nerek towarzyszy nadciśnienie tętnicze trudne do kontroli. Pacjenci z cukrzycą są szczególną grupą pacjentów i powinni znaleźć się pod okresową opieką nefrologa już wówczas, kiedy stopień filtracji kłębuszkowej obniży się poniżej 60 mililitrów na minutę na standardową powierzchnię ciała.

Punkty: 0


33. Wskaż stwierdzenie błędne dotyczące leków z grupy blokerów pompy protonowej:
 • jako składnik terapii eradykacyjnej, zmniejszają one objętość soku żołądkowego, co zwiększa stężenie antybiotyków
 • zmniejszają lepkość wydzieliny żołądkowej, przyczyniając się do lepszej penetracji antybiotyków
 • powodują zmniejszenie liczby bakterii poprzez ich lizę w neutralnym pH w obecności mocznika
 • leki te należy stosować 30 min. po posiłku
 • są obecnie najsilniejszymi lekami hamującymi wydzielanie kwasu solnego w żołądku

Uzasadnienie: Inhibitory pompy protonowej są obecnie najsilniejszymi lekami hamującymi wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Chcąc uzyskać najlepszy efekt hamujący sekrecję kwasu solnego w żołądku, inhibitory pompy protonowej należy stosować przed posiłkiem, aby działały w okresie największej aktywności pomp protonowych. Blokery pompy protonowej powodują zmniejszenie liczby bakterii poprzez ich lizę w neutralnym pH w obecności mocznika. Poza tym leki te, jako składnik terapii eradykacyjnej, zmniejszają objętość soku żołądkowego, co zwiększa stężenie antybiotyków. Zmniejszona pod ich wpływem lepkość wydzieliny żołądkowej, przyczynia się do lepszej penetracji antybiotyków.

Punkty: 0


34. Do leków osmotycznych nie należy:
 • laktuloza
 • dokusat
 • glikol polietylenowy
 • gliceryna
 • sorbitol

Uzasadnienie: Do leków osmotycznie czynnych zalicza się: glikol polietylenowy, laktulozę, sorbitol, glicerynę. Dokusat, podobnie jak glikozydy antrachinonowe czy też bisakodyl, zalicza się do środków stymulujących.

Punkty: 0


35. Żywicielem pośrednim E.multilocularis nie jest:
 • człowiek
 • szczur
 • kot domowy
 • mysz
 • nornice

Uzasadnienie: Naturalnym żywicielem pośrednim E. multilocularis są gryzonie, między innymi myszy polne i nornice, które zarażają się poprzez połknięcie inwazyjnych jaj E. multilocularis, występujących w kale ostatecznych żywicieli tasiemca - głównie lisa i psa. Człowiek zaraża się najczęściej przypadkowo poprzez spożycie jaj tasiemca wydalonych z kałem zarażonego lisa.

Punkty: 0


36. U 54-letniej chorej z powiększoną, bardzo twardą, ale niebolesną tarczycą, uczuciem ucisku podczas przełykania twardych pokarmów oraz niskim mianem przeciwciał przeciwtarczycowych należy rozpoznać:
 • chorobę de Quervaina
 • wole Riedla
 • chorobę Haschimoto
 • stan tyreotoksykozy
 • chorobę Graves-Basedowa

Uzasadnienie: W pytaniu wskazano cechy charakterystyczne wola Riedla. Cechuje się on powolnym rozwojem, ale doprowadza do zwłóknienia okolicznych tkanek, uciskając tchawicę, przełyk i nierzadko doprowadzając do szkodzenia nerwów krtaniowych wstecznych.

Punkty: 0


37. Wskazaniem do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej jest:
 • niedomykalność zastawki aortalnej
 • tętniak aorty
 • zespół małego rzutu po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego
 • zaawansowane zmiany miażdżycowe tętnic biodrowych
 • zwapniałe zmiany miażdżycowe w aorcie

Uzasadnienie: Wskazaniami do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej są: 1) wstrząs kardiogenny (w tym w mechanicznych powikłaniach świeżego zawału serca) 2) oporny na leczenie ból wieńcowy z cechami niestabilności hemodynamicznej 3) zespół małego rzutu serca po operacjach kardiochirurgicznych

Punkty: 0


38. Malaria tropikalna to:
 • pełna nazwa choroby zwyczajowo nazywanej malarią
 • malaria nabyta w kraju tropikalnym w odróżnieniu od malarii rodzimej
 • postać choroby wywołana przez Plasmodium falciparum
 • łagodniejsza postać malarii występująca u osób z odpornością naturalną
 • cięższa postać choroby, na którą chorują małe dzieci i kobiety ciężarne

Uzasadnienie: Malaria o etiologii Plasmodium falciparum zwana malarią tropikalną, różni się zasadniczo od choroby wywołanej innymi gatunkami Plasmodium. Tylko w tej postaci występuje cytoadherencja erytrocytów zarażonych pierwotniakiem do śródbłonka drobnych naczyń, ich sekwestracja i rozsiane zamknięcie tych naczyń ze wszystkimi następstwami narządowymi i metabolicznymi.

Punkty: 0


39. W celu rozpoznania arytmogennej kardiomiopatii prawej komory należy stwierdzić co najmniej:
 • 1 kryterium duże i 1 kryterium małe
 • 1 kryterium duże i 2 kryteria małe
 • 2 kryteria duże lub 2 kryteria małe
 • 3 kryteria małe
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Uzasadnienie: Rozpoznanie choroby jest na ogół bardzo trudne. Zaburzenia rytmu mogą wykazywać długie okresy remisji, a zmiany w prawej komorze ze względu na jej nieregularną budowę nie są łatwe do oceny w każdej formie obrazowania. Kryteria obejmują 6 grup objawów choroby i dzielą się na większe i mniejsze. Stwierdzenie 2 większych lub jednego większego i 2 mniejszych lub 4 mniejszych kryteriów decyduje o rozpoznaniu.

Punkty: 0


40. Symetryczność zapalenia, tzn. zajęcie obustronne jednoimiennych stawów jest charakterystyczne dla:
 • choroby Bechterewa
 • reumatoidalnego zapalenia stawów
 • zespołu Reitera
 • łuszczycowego zapalenia stawów
 • odczynowego zapalenia stawów

Uzasadnienie: Bardzo ważnym objawem jest symetryczność zapalenia, tzn. zajęcie obustronne jednoimiennych stawów. Jest ona typowa dla reumatoidalnego zapalenia stawów. Niesymetryczne zapalenie jest charakterystyczne dla spondyloartropatii.

Punkty: 0


41. Objawem neuropatii autonomicznej nie jest:
 • bólowa polineuropatia
 • zaparcie
 • opóźnione opróżniania żołądka
 • biegunka
 • hipotonia ortostatyczna

Uzasadnienie: Objawami neuropatii autonomicznej są: hipotonia ortostatyczna, zaparcia, opóźnione opróżnianie żołądka i biegunki. Bólowa polineuropatia wynika z uszkodzenia obwodowego układu nerwowego.

Punkty: 0


42. Zgodnie z wytycznymi GINA 2006 1 stopień leczenia astmy polega na:
 • podaniu szybko działającego B-2 mimetyku w razie potrzeby
 • podaniu glikokortykosteroidu wziewnego w razie potrzeby
 • stałym stosowaniu glikokortykosteroidu wziewnego w średniej dawce
 • stałym stosowaniu glikokortykosteroidu wziewnego w dużej dawce
 • stałym stosowaniu leków przeciwleukotrienowych

Uzasadnienie: Uzasadnienie: STOPNIE CIĘŻKOŚCI LECZENIA ASTMY wg wytycznych GINA 2006. Stopień 1 - szybkodziałający B-2mimetyk w razie potrzeby Stopień 2 - szybkodziałający B-2mimetyk w razie potrzeby Wybierz jeden: • glikokortykosteroid wziewny w małej dawce • lek przeciwleukotrienowy Stopień 3 - szybkodziałający B-2mimetyk w razie potrzeby Wybierz jeden: • glikokortykosteroid wziewny w małej dawce + LABA • glikokortykosteroid wziewny w średniej lub dużej dawce • glikokortykosteroid wziewny w małej dawce + lek przeciwleukotrienowy • glikokortykosteroid wziewny w małej dawce + teofilina o przedłużonym uwalnianiu Stopień 4 - szybkodziałający B-2mimetyk w razie potrzeby Dodaj jeden lub więcej: • glikokortykosteroid wziewny w średniej lub dużej dawce + LABA • lek przeciwleukotrienowy • teofilina o przedłużonym uwalnianiu Stopień 5 - szybkodziałający B-2mimetyk w razie potrzeby Dodaj jeden lub oba do leczenia stopnia 4: • glikokortykosteroid doustny (najmniejsza dawka) • przeciwciało anty-IgE

Punkty: 0


43. Kryterium dodatniej próby rozkurczowej dla astmy jest:
 • wzrost FEV1 o co najmniej 20% i 200 ml po inhalacji leku rozszerzającego oskrzela
 • wzrost FEV1 o co najmniej 15% i 100 ml po inhalacji leku rozszerzającego oskrzela
 • wzrost FEV1 o co najmniej 10% i 200 ml po inhalacji leku rozszerzającego oskrzela
 • wzrost FEV1 o co najmniej 12% i 200 ml po inhalacji leku rozszerzającego oskrzela
 • wzrost FEV1 o co najmniej 5% i 150 ml po inhalacji leku rozszerzającego oskrzela

Uzasadnienie: Próba rozkurczowa wykorzystywana jest w rozpoznawaniu astmy oskrzelowej, którą charakteryzuje odwracalność obturacji oskrzeli. Należy zaznaczyć, że ujemy wynik próby odwracalności obturacji nie wyklucza rozpoznania astmy. Również izolowany wynik bez charakterystycznego obrazu choroby nie potwierdza występowania astmy. Dzieje się tak gdyż wśród pacjentów cierpiących na astmę część może nie spełniać kryteriów odwracalności jak również do 30% chorujących na POChP może te kryteria spełniać. Decydujący jest tu obraz kliniczny choroby a próba rozkurczowa jest tylko badaniem uzupełniającym.

Punkty: 0


44. Przeciwwskazaniem do zastosowania balonu do kontrapulsacji aortalnej (IABP) jest:
 • zawał NSTEMI
 • niewydolność serca
 • miażdzyca tętnic wieńcowych
 • niedomykalność zastawki aortalnej
 • ubytek przegrody międzykomorowej

Uzasadnienie: Kontrapulsacja wewnątrzaortalna jest bardzo efektywną metodą inwazyjnego leczenia zawału serca czy istotnej klinicznie niewydolności serca. Umieszczony w aorcie piersiowej balon rozpręża się w okresie rozkurczu komór powodując większy przepływ krwi przez naczynia wieńcowe w rozkurczu. Jednoczenie u pacjentów z niedomykalnością aortalną może on prowadzić do pogłębienia tej wady z wszelkimi konsekwencjami hemodynamicznymi.

Punkty: 0


45. Do wyliczenia eGFR ze wzoru MDRD potrzebna(y) jest:
 • masa ciała
 • wzrost
 • PESEL
 • numer dowodu osobistego
 • stężenie kreatyniny w moczu

Uzasadnienie: MDRD (Modification of Diet in Renal Disease bierze pod uwagę tylko wiek, płeć i rasę. W Polsce potrzebne dane do wyliczenia GFR wg MDRD zawiera numer pesel, stąd łatwość podawania przez laboratorium oprócz stężenia kreatyniny, także wyliczonego GFR, czyli eGFR.

Punkty: 0


46. U pacjenta z chorobą wieńcową arteriografia naczyń wieńcowych wykazała 50% zwężenie światła lewej przedniej tętnicy zstępującej. Przepływ przez tętnice, w porównaniu z tętnicą prawidłową i przy danym tętniczo-żylnym gradiencie ciśnień zmniejszy się:
 • 2-krotnie
 • 4-krotnie
 • 6-krotnie
 • 8-krotnie
 • 16-krotnie

Uzasadnienie: Prędkość przepływu krwi przez naczynia jest proporcjonalna do czwartej potęgi promienia, zgodnie z prawem Poiseuille’a. Zatem zmnijeszenie promienia naczynia o połowę zmniejsza przepływ 16-krotnie.

Punkty: 0


47. Które z powikłań neurologicznych może wystąpić w przebiegu ostrej choroby retrowirusowej:
 • gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • podostre zapalenie mózgu
 • zespół Guillian-Barre
 • toksoplazmoza OUN
 • postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia

Uzasadnienie: U części osób w trakcie trwania ostrej choroby retrowirusowej mogą wystąpić objawy neurologiczne, takie jak limfocytarne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, obwodowa polineuropatia, porażenie nerwu twarzowego, zespół Guillain-Barre, zapalenie splotu barkowego.

Punkty: 0


48. Choroba Haschimoto często współistnieje z:
 • zespołem Downa
 • migotaniem przedsionków
 • zespołem Turnera
 • prawidłowe a i b
 • prawidłowe a i c

Uzasadnienie: Na wystąpienie choroby Haschimoto wpływ mają czynniki genetyczne, a spośród nich zaburzenia chromosomalne. Choroba Haschimoto współistnieje z zespołem Downa w 16-28%, z zespołem Turnera w 50%.

Punkty: 0


49. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące raka płuca:
 • Oprócz duszności kaszel jest jednym z najbardziej dokuczliwych objawów zaawansowanego raka płuca.
 • Przy prawidłowym obrazie RTG klatki piersiowej u chorych z podejrzeniem nowotworu nie powinno się wykonywać bronchoskopii.
 • USG jamy brzusznej należy wykonać u każdego pacjenta z rozpoznanym rakiem płuca.
 • Zmiana charakteru przewlekłego kaszlu, a zwłaszcza wystąpienie krwioplucia u wieloletniego palacza papierosów nakazują podejrzewać raka płuca.
 • Kaszel może występować u 45-75 % chorych na raka płuca.

Uzasadnienie: Wykonanie zdjęcia radiologicznego klatki piersiowej w czasie diagnostyki kaszlu, w niektórych sytuacjach pozwoli wysunąć podejrzenie rozrostu nowotworowego. W tym przypadku należy skierować chorego do szpitala lub przyszpitalnej poradni pulmonologicznej bądź onkologicznej celem poszerzenia diagnostyki o bardziej dokładne badania obrazowe tj. TK, bronchoskopię, badanie histopatologiczne, biopsję. U chorych z podejrzeniem nowotworu np. u palaczy z krwiopluciem, wskazane jest wykonanie bronchoskopii nawet przy prawidłowym obrazie zdjęcia radiologicznego klatki piersiowej. Oprócz duszności kaszel jest jednym z najbardziej dokuczliwych objawów zaawansowanego raka płuca. Może występować u 45-75% chorych na nowotwór płuc.

Punkty: 0


50. Wybierz zdanie nieprawdziwe dotyczące trabekulektomii:
 • Wytwarza przetokę w kącie przesączania umożliwiającą odpływ cieczy wodnistej do przestrzeni śródtwardówkowej i podspojówkowej.
 • U dzieci jest stosowana dopiero w przypadku niepowodzenia leczenia farmakologicznego.
 • Stosowana jest w prawie wszystkich rodzajach jaskry.
 • Do ciężkich powikłań należy zapalenie wnętrza gałki ocznej.
 • Jest to najczęściej wykonywana metoda chirurgiczna.

Uzasadnienie: Przyjęło się uważać, że leczenie chirurgiczne jaskry jest wskazane dopiero wtedy, gdy po wyczerpaniu dostępnych metod farmakoterapii i laseroterapii nie można powstrzymać destrukcji nerwu wzrokowego i tym samym postępu choroby. Wyjątek stanowi jaskra dziecięca i młodzieńcza w której leczenie chirurgiczne stanowi terapię pierwszego rzutu.

Punkty: 0


51. Wskaż odpowiedź fałszywą. Przewlekłe zapalenie trzustki:
 • częściej dotyczy mężczyzn niż kobiet
 • głównym czynnikiem etiologicznym jest kamica żółciowa
 • najczęstszymi objawami są ból i utrata masy ciała
 • w leczeniu stosuje się suplementację preparatami trzustkowymi w dawce 20-75 tys. jednostek lipazy na posiłek
 • jest czynnikiem ryzyka raka trzustki

Uzasadnienie: Przewlekłe zapalenie trzustki w 70% przypadków spowodowane jest nadmiernym spożyciem alkoholu. Do głównych objawów przewlekłego zapalenia trzustki zalicza się: ból w nadbrzuszu, utratę masy ciała, wyniszczenie, objawy niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki pod postacią niestrawności a rzadziej biegunek tłuszczowych oraz objawy niewydolności wewnątrzwydzielniczej, czyli cukrzycy. Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne zaleca stosowanie 20-50 tysięcy jednostek FIP preparatów enzymów trzustkowych na posiłek. Brak spodziewanych efektów wymaga podwyższenia dawki do 50-75tys.j. FIP. Przewlekłe zapalenie trzustki jest uznawane za stan przedrakowy. Jedno z prospektywnych badań udowodniło, że rak rozwinął się u 1,1% chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki, w porównaniu do 0,15-procentowego ryzyka populacyjnego. W dziedzicznym przewlekłym zapaleniu trzustki obserwuje się ok. 50-krotnie częstsze występowanie raka trzustki w porównaniu do populacji ogólnej.

Punkty: 0


52. W grupie wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego docelowymi stężeniami cholesterolu całkowitego i LDL-cholesterolu są wartości:
 • LDL-cholesterolu < 175 mg/dl, cholesterolu całkowitego < 250 mg/dl
 • LDL-cholesterolu < 150 mg/dl, cholesterolu całkowitego < 200 mg/dl
 • LDL-cholesterolu < 100 mg/dl, cholesterolu całkowitego < 175 mg/dl
 • LDL-cholesterolu < 70 mg/dl, cholesterolu całkowitego < 100 mg/dl
 • najniższe możliwe do osiągnięcia przy użyciu farmakoterapii

Uzasadnienie: W działaniach prewencyjnych i leczniczych priorytetem są grupy wysokiego ryzyka, do których należą pacjenci: • z rozpoznaną chorobą naczyniową na podłożu miażdżycy; • z rozpoznaną cukrzycą typu 2 oraz • pacjenci bezobjawowi z licznymi czynnikami ryzyka składającymi się na zespół metaboliczny, z całkowitym SCORE ≥ 5% lub z pojedynczym bardzo silnym czynnikiem ryzyka, jak stężenie cholesterolu ≥ 320 mg/dl, LDL-cholesterolu ≥ 240 mg/dl, ciśnienie tętnicze ≥ 180/110 mmHg. W tych grupach należy dążyć do obniżenia stężenia cholesterolu LDL poniżej 100 mg/dl, a cholesterolu całkowitego poniżej 175 mg/dl.

Punkty: 0


53. Zgodnie z nowymi zaleceniami GINA 2006 w leczeniu astmy u dzieci nie mają zastosowania:
 • preparaty teofiliny o przedłużonym uwalnianiu
 • preparaty nedokromilu sodu
 • leki przeciwleukotrienowe
 • B-2 mimetyki krótkodziałające
 • glikokortykosteroidy wziewne

Uzasadnienie: Nowe zalecenia GINA 2006 całkowicie eliminują z leczenia astmy oskrzelowej kromony i preparaty nedokromilu sodu.

Punkty: 0


54. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące oznaczania biochemicznych markerów obrotu kostnego:
 • oznaczanie biochemicznych markerów obrotu kostnego służy ocenie tempa przebudowy kostnej
 • oznaczanie biochemicznych markerów obrotu kostnego służy ocenie kierunku przebudowy kostnej
 • biochemicznym markerem kościotworzenia jest np. osteokalcyna
 • do biochemicznych markerów resorpcji kości należą głównie produkty degradacji kolagenu
 • oznaczanie biochemicznych markerów obrotu kostnego nie ma zastosowania w monitorowaniu leczenia osteoporozy

Uzasadnienie: Oznaczanie biochemicznych wskaźników obrotu kostnego ma znaczenie zarówno w osteoporozie pomenopauzalnej jak i w innych osteoporozach, służy bowiem do oceny tempa i kierunku przebudowy kostnej. Markery te podzielono na markery kościotworzenia i resorpcji. Biochemicznymi markerami kościotworzenia są: izoenzym kostny alkalicznej fosfatazy, osteokalcyna oraz N-końcowy propeptyd prokolagenu typu I. Ich stężenie w surowicy jest wykładnikiem funkcjonowania osteoblastów. Do markerów resorpcji należą głównie produkty degradacji kolagenu oraz winianooporna kwaśna fosfataza izoenzym b. Są one związane z funkcjonowaniem osteoklastów i procesami resorpcji, a ich stężenie w surowicy i moczu jest tego obrazem. Niestety tylko w nielicznych laboratoriach w Polsce można oznaczać stężenie markerów, koszt tych badań jest dość wysoki, a ich wykorzystanie ograniczone. W przyszłości wykorzystanie diagnostyki biochemicznej będzie zapewne coraz szersze.

Punkty: 0


55. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące leczenia kacheksji:
 • metoklopramid należy stosować 30 minut po posiłku
 • deksametazon powoduje znamienny przyrost masy ciała
 • dronabinol jest stosowany w niektórych ośrodkach w Polsce
 • talidomid może być stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego
 • octan megestrolu znamiennie wydłuża życie chorych z kacheksją

Uzasadnienie: Metoklopramid należy stosować 30 minut przed posiłkiem. Deksametazon powoduje poprawę apetytu, jednak nie następuje po jego zastosowaniu znamienny przyrost masy ciała. W Polsce stosowanie dronabinolu nie jest dozwolone. Talidomid może być stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego. Octan megestrolu najprawdopodobniej nie wydłuża życia chorych z kacheksją.

Punkty: 0


56. Stan, którego obraz kliniczny może przypominać zaostrzenie POChP to:
 • ostre zapalenie trzustki
 • wodobrzusze
 • ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
 • zastoinowa niewydolność serca
 • rak płuc

Uzasadnienie: Najczęstszymi przyczynami zaostrzeń są zakażenia tchawicy i oskrzeli oraz zanieczyszczenia powietrza ale w około 1/3 ciężkich zaostrzeń nie udaje się ustalić przyczyny. Stany, których obraz kliniczny może przypominać zaostrzenie POChP to, oprócz zastoinowej niewydolności serca: zapalenie płuc, odma opłucnowa, płyn w jamie opłucnej, zator tętnicy płucnej i zaburzenia rytmu serca.

Punkty: 0


57. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące oznaczania biochemicznych markerów obrotu kostnego:
 • oznaczanie biochemicznych markerów obrotu kostnego służy ocenie tempa przebudowy kostnej
 • oznaczanie biochemicznych markerów obrotu kostnego służy ocenie kierunku przebudowy kostnej
 • biochemicznym markerem kościotworzenia jest np. osteokalcyna
 • do biochemicznych markerów resorpcji kości należą głównie produkty degradacji kolagenu
 • oznaczanie biochemicznych markerów obrotu kostnego nie ma zastosowania w monitorowaniu leczenia osteoporozy

Uzasadnienie: Oznaczanie biochemicznych wskaźników obrotu kostnego ma znaczenie zarówno w osteoporozie pomenopauzalnej jak i w innych osteoporozach, służy bowiem do oceny tempa i kierunku przebudowy kostnej. Markery te podzielono na markery kościotworzenia i resorpcji. Biochemicznymi markerami kościotworzenia są: izoenzym kostny alkalicznej fosfatazy, osteokalcyna oraz N końcowy propeptyd prokolagenu typu I. Ich stężenie w surowicy jest wykładnikiem funkcjonowania osteoblastów. Do markerów resorpcji należą głównie produkty degradacji kolagenu oraz winianooporna kwaśna fosfataza izoenzym b. Są one związane z funkcjonowaniem osteoklastów i procesami resorpcji, a ich stężenie w surowicy i moczu jest tego obrazem. Niestety tylko w nielicznych laboratoriach w Polsce można oznaczać stężenie markerów, koszt tych badań jest dość wysoki, a ich wykorzystanie ograniczone. W przyszłości wykorzystanie diagnostyki biochemicznej będzie zapewne coraz szersze.

Punkty: 0


58. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące żywienia dojelitowego:
 • skraca ostrą fazę choroby
 • zmniejsza translokację bakteryjną
 • zmniejsza ciężkość powikłań septycznych
 • zmniejszenie ryzyko zakażenia martwicy trzustkowej
 • zapewnia mniejszy dowóz energii w porównaniu do żywienia pozajelitowego

Uzasadnienie: Ostre zapalenie trzustki jest stanem podwyższonego katabolizmu skutkującego szybką utratą masy ciała, tłuszczu i białka. Żywienia dojelitowe poza zaletami wymienionymi w punktach a, b, c i d, dostarcza także odpowiednią dawkę energii rzędu 8000-10000 kJ/dobę.

Punkty: 0


59. Pojemność wdechowa płuc to:
 • maksymalna objętość powietrza, którą można wciągnąć do płuc po zakończeniu spokojnego wydechu
 • objętość powietrza w płucach stanowiąca różnicę pomiędzy najgłębszym wdechem i najgłębszym wydechem
 • objętość powietrza pozostająca w płucach i drogach oddechowych po zakończeniu spokojnego wydechu
 • objętość powietrza w płucach po zakończeniu pełnego wdechu
 • objętość powietrza pozostająca w płucach po zakończeniu pełnego wydechu

Uzasadnienie: Pojemność wdechowa (IC) to maksymalna objętość powietrza, którą można wciągnąć do płuc po zakończeniu spokojnego wydechu.

Punkty: 0


60. Do izby przyjęć przywieziono 5 letniego pacjenta, który wypił kilka łyków wybielacza. Które ze zdań dotyczące postępowania z tym pacjentem jest prawdziwe?
 • w tej sytuacji należy natychmiast sprowokować pacjenta do wymiotów
 • w tej sytuacji należy wykonać płukanie żołądka, jeśli od zażycia substancji nie minęła więcej niż 1 godzina
 • w tej sytuacji można podać pacjentowi do wypicia około 200 ml mleka
 • w tej sytuacji można podać pacjentowi środek neutralizujący (kwas)
 • w tej sytuacji należy wykonać badanie endoskopowe w ciągu pierwszych dwóch dób od zatrucia

Uzasadnienie: W przypadku zatrucia substancją żrącą nie wolno prowokować wymiotów. Powodują one wtórną kontaminację, przede wszystkim jednak zwiększają ryzyko zachłyśnięcia. Wykonanie płukania żołądka dozwolone jest jedynie do 15, maksymalnie 30 minut od chwili spożycia substancji żrącej. Zawartość żołądka można zaaspirować cienką sondą. W zatruciu substancją żrącą nie należy poić pacjenta dużą ilością płynów, można podać mu do wypicia wodę lub mleko, ale nie więcej niż 200 – 300 ml. Dozwolone jest również podanie doustne białka jaj kurzych lub żelu ksylokainowego. Stosowanie węgla aktywowanego jest w tym przypadku nieskuteczne a na dodatek osadzony na ścianie przełyku węgiel może zamazać obraz endoskopowy (badanie endoskopowe należy wykonać w ciągu pierwszych 24 godzin od zatrucia). Podawanie środków neutralizujących, np.: w zatruciu kwasami - wodorowęglanu sodu, może być niebezpieczne. Uwalniający się dwutlenek węgla może rozciągać ścianę żołądka, narażając ją na pęknięcie. Podobnie w przypadku zatrucia zasadami, nie należy podawać pacjentowi żadnej substancji kwaśnej.

Punkty: 0


61. Za wartości prawidłowe pH moczu przyjmuje się przedział wartości:
 • >6
 • <5
 • 4,5-5
 • 5,6-6
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.

Uzasadnienie: Odczyn moczu może wahać się od 4,5 do 8, przy czym za wartości prawidłowe przyjmuje się przedział od 5,6 do 6.

Punkty: 0


62. W leczeniu przewlekłym bólu nowotworowego nie należy stosować
 • karabamazepiny
 • tramadolu
 • dihydrokodeiny
 • pentazocyny
 • amitryptyliny

Uzasadnienie: W leczeniu przewlekłym bólu nowotworowego nie powinno się stosować pentazocyny. Spowodowane jest to zbyt krótkim czasem jej działania, a także właściwościami ago-antagonistycznymi, które w połączeniu ze stosowaniem agonistów receptorów opioidowych mogą wywołać zespół abstynencyjny.

Punkty: 0


63. Wskaż stwierdzenie fałszywe:
 • u każdego pacjenta z udarem należy rozważyć możliwość leczenia rehabilitacyjnego
 • intensywność oraz czas trwania zajęć rehabilitacyjnych powinny być indywidualnie dobierane do potrzeb i możliwości chorego
 • rehabilitację poudarową należy rozpoczynać już po 6 dniach od wystąpienia niedokrwiennego udaru mózgu
 • rehabilitacja powinna być prowadzona przez wielodyscyplinarny zespół na oddziale udarowym
 • istotą typowego deficytu motorycznego powstałego w wyniku niedokrwiennego udaru mózgu jest zaburzenie ruchów dowolnych i prawidłowej, automatycznej kontroli postawy ciała

Uzasadnienie: Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Inicjatywy Udarowej (European Stroke Initiative – EUSI) wczesna rehabilitacja po udarze powinna być wprowadzona jak najwcześniej, tj. 1-2 doby od wystąpienia objawów, o ile jest to możliwe. Rehabilitacja powinna być prowadzona przez wielodyscyplinarny zespół na oddziale udarowym, a intensywność oraz czas trwania zajęć rehabilitacyjnych powinny być indywidualnie dobierane do potrzeb i możliwości chorego. Istotą typowego deficytu motorycznego powstałego w wyniku udaru mózgu jest zaburzenie ruchów dowolnych i prawidłowej, automatycznej kontroli postawy ciała.

Punkty: 0


64. U chorego z nadczynnością przytarczyc bezpośrednią przyczyną świądu skóry jest:
 • nadmiar witaminy D
 • hiperkalcemia
 • hiperkaliemia
 • niedobór kalcytoniny
 • nadmiar kalcytoniny

Uzasadnienie: Na powstanie tego objawu ma wpływ hiperkalcemia będąca wynikiem uruchomienia mechanizmów prowadzących do zwiększenia stężenia wapnia we krwi w nadczynności przytarczyc (np. wzrostu mobilizacji wapnia z kości, wchłaniania z przewodu pokarmowego, zahamowaniu kalciurii).

Punkty: 0


65. Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych (AZPP)
 • nie występuje u dzieci
 • występuje tylko u rolników
 • występuje tylko u hodowców ptaków
 • może współistnieć z astmą
 • nie występuje w Polsce

Uzasadnienie: AZPP i astma mogą współistnieć – to różne choroby o podłożu alergicznym.

Punkty: 0


66. Wskaż twierdzenie fałszywe.
 • Badania bioptyczne służą do oceny stopnia zaawansowania chłoniaka nieziarniczego
 • Mielogram wykonuje się w każdym przypadku chłoniaka nieziarniczego
 • Trepanobiopsję szpiku kostnego wykonuje się w każdym przypadku chłoniaka nieziarniczego
 • Tomografia komputerowa klatki piersiowej – pozwala na wykrycie powiększonych węzłów chłonnych śródpiersia i zmian w płucach
 • Wszystkie powyższe twierdzenia są fałszywe

Uzasadnienie: Do badań obrazowych, umożliwiających wykrycie zmian chorobowych niedostępnych badaniu fizykalnemu należą: 1) tomografia komputerowa klatki piersiowej – pozwala na wykrycie powiększonych węzłów chłonnych śródpiersia i zmian w płucach; 2) tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy służy do oceny narządów miąższowych oraz węzłów chłonnych wewnątrz- i zewnątrzotrzewnowych, 3) rezonans magnetyczny, który jest badaniem z wyboru do różnicowania zmian w ośrodkowym układzie nerwowym,4) scyntygrafia 67Ga, która jest metodą pozwalającą na różnicowanie obszarów aktywnej tkanki nowotworowej od metabolicznie nieaktywnych (ogniska włóknienia i bliznowacenia), np. powstałych w wyniku leczenia; 5) dokładniejsze różnicowanie w tym zakresie, zwłaszcza w obszarach innych niż klatka piersiowa zapewnia pozytronowa tomografia emisyjna (PET); 6) badania endoskopowe, które wykonuje się w przypadku podejrzenia zmian w obrębie przewodu pokarmowego lub układu oddechowego. Badania bioptyczne służą do oceny stopnia zaawansowania choroby, w tym mielogram i trepanobiopsję szpiku kostnego wykonuje się w każdym przypadku, a biopsję węzłów chłonnych i/lub innych narządów gdy niemożliwe jest uzyskanie materiału diagnostycznego z obszarów dostępnych badaniu fizykalnemu.

Punkty: 0


67. Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące leczenia β-adrenolitykami u chorych na cukrzycę:
 • β-adrenolityki są uznaną grupą leków w farmakoterapii nadciśnienia tętniczego
 • wykazano, że β-adrenolityki maskują objawy hipoglikemii
 • zaleca się stosowanie kardioselektywnych β1-adrenolityków
 • zaleca się stosowanie blokerów receptorów α1 i β1
 • leczenie β-adrenolitykami chorych na ChNS poprawia rokowanie w przebiegu choroby

Uzasadnienie: β-adrenolityki są najskuteczniejszymi lekami w ChNS i stanowią podstawę leczenia chorych na cukrzycę z tą chorobą. β-adrenolityki są również uznaną grupą leków w farmakoterapii nadciśnienia tętniczego. Zaleca się stosowanie kardioselektywnych β1-blokerów takich jak atenolol, metoprolol i bisoprolol oraz blokerów receptorów α1 i β1 takich jak celiprolol, karwedilol. Leczenie β-adrenolitykami chorych na cukrzycę ze współistniejącą ChNS poprawia rokowanie w przebiegu choroby, powodując zmniejszenie powikłań sercowo-naczyniowych, kolejnych zawałów i zgonów. Obawy o maskowanie objawów hipoglikemii nie potwierdziły się w praktyce.

Punkty: 0


68. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące periodyki Wenckebacha:
 • inaczej nazywany jest Mobitz II
 • występuje stosunkowo często w zawale ściany dolnej
 • może występować w dzień u młodych zdrowych dorosłych i jest wówczas skutkiem przewagi układu współczulnego
 • w EKG obserwujemy stały odstęp PQ i okresowe wypadanie QRS
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

Uzasadnienie: W periodyce Wenckebacha, czyli Mobitz I (w bloku przedsionkowo-komorowym II stopnia) występuje stopniowe wydłużanie odstępu PQ, które prowadzi do wypadnięcie zespołu QRS. Ten typ bloku, powstały w wyniku uszkodzenia węzła przedsionkowo-komorowego, występuje stosunkowo często w zawale ściany dolnej. Może też występować w nocy u młodych zdrowych dorosłych jako skutek przewagi układu przywspółczulnego.

Punkty: 0


69. Cecha charakterystyczna bloku lewej odnogi pęczka Hissa, wspólna dla odprowadzeń: I, aVL i V5-V6 to:
 • nadmiernie wysoki załamek R
 • brak załamka Q
 • zawęźlenie na ramieniu wstępującym R
 • poszerzenie zespołu ORS > 0,21 sekundy
 • wydłużenie odstępu PQ

Uzasadnienie: We wszystkich wymienionych odprowadzeniach występuje brak załamka Q.

Punkty: 0


70. Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu ostrego zapalenia trzustki nie jest:
 • toczeń rumieniowaty układowy
 • zakażenie bakteryjne
 • hipokaliemia
 • mocznica
 • hemochromatoza

Uzasadnienie: Powstawaniu ostrego zapalenia trzustki sprzyjają: kamica żółciowa, nadmierne spożywanie alkoholu, niektóre leki, cukrzyca, hemochromatoza, hiperlipidemie, szczególnie hipertriglicerydemia, mocznica, a także kolagenozy, zakażenia wirusowe i bakteryjne oraz zabiegi endoskopowe na drogach żółciowych.

Punkty: 0


71. Wskaż stwierdzenie fałszywe dotyczące H. pylori:
 • rezerwuarem tych bakterii jest wyłącznie człowiek
 • w jednym żołądku może bytować tylko jeden szczep tej bakterii
 • do zakażenia H. pylori dochodzi prawdopodobnie w dzieciństwie
 • w niesprzyjających warunkach bakterie tworzą się formy przetrwalnikowe
 • H. pylori jest karcynogenem

Uzasadnienie: Rezerwuarem H. pylori jest człowiek. W niesprzyjających warunkach bakteria tworzy małe ziarniakowe formy przetrwalnikowe oraz duże, ziarniakowe formy degeneracyjne. Zakażenie szerzy się drogami: fekalno-oralną, oralno-oralną oraz żołądkowo-oralną. Prawdopodobnie do zakażenia dochodzi w dzieciństwie- w rodzinie lub na drodze zakażeń między dziećmi. W jednym żołądku może bytować kilka szczepów. To może tłumaczyć trudności w likwidacji zakażenia. Konsekwencją wieloletniej infekcji H. pylori może być rak żołądka. H. pylori, uznany został przez Międzynarodową Agencję Badań nad Nowotworami Światowej Organizacji Zdrowia za karcynogen grupy pierwszej, o udowodnionym wpływie karcynogennym.

Punkty: 0


72. U pacjentów > 16 r.ż. i dorosłych z mukowiscydozą stosuje się preparaty trzustkowe w dawce:
 • 5-10 tys. j. lipazy do posiłku
 • 15-20 tys. j. lipazy do posiłku
 • 10-25 tys. j. lipazy do posiłku
 • 20-32 tys. j. lipazy do posiłku
 • 32-40 tys. j. lipazy do posiłku

Uzasadnienie: Najczęściej zalecane u pacjentów z mukowiscydozą dawki wyciągów trzustkowych, obliczane w odniesieniu do lipazy wynoszą: dla niemowląt 2000-4000 j. FIP lipazy/kg m.c. na posiłek, 1000 j. FIP lipazy /kg m.c. na posiłek dla dzieci poniżej 4 lat, 500 j. FIP lipazy/kg m.c. na posiłek dla dzieci powyżej 4. roku życia. U młodzieży powyżej 16. roku życia i u dorosłych stosuje się 10 tys. j. do 25 tys. j. FIP lipazy podawanych podczas każdego posiłku.

Punkty: 0


73. Czynnikiem ryzyka złamania kości zależnym od pomiarów gęstości mineralnej kości (BMD) jest:
 • płeć żeńska
 • wiek
 • palenie papierosów
 • niski BMI
 • glikokortykosteroidoterapia

Uzasadnienie: Czynniki ryzyka złamania kości: 1. niezależne od BMD - wiek - przebyte złamanie osteoporotyczne kości - skłonność do upadków - kortykosteroidy - złamania w rodzinie - niska masa ciała/niski BMI - palenie papierosów - picie alkoholu 2. zależne od BMD - płeć żeńska - rasa biała - przedwczesna menopauza - niedobór witaminy D - pierwotny i wtórny brak miesiączki - pierwotny i wtórny hipogonadyzm u mężczyzn - długie unieruchomienie - niedobór wapnia w diecie

Punkty: 0


74. Spośród raków tarczycy najczęściej występuje:
 • pęcherzykowy
 • brodawkowaty
 • anaplastyczny
 • guz onkocytarny
 • rdzeniasty

Uzasadnienie: Rak brodawkowaty tarczycy stanowi 60-80% raków tarczycy. Rak pęcherzykowy występuje z częstością 10-30%, rak anaplastyczny i rdzeniasty -5-10%. Guz onkocytarny to odmiana guza pęcherzykowego.

Punkty: 0


75. Stężenie cholesterolu frakcji LDL oblicza się ze wzoru Friedewalda, gdy:
 • stężenie trójglicerydów jest poniżej 400 mg/dl
 • stężenie cholesterolu VLDL jest poniżej 400 mg/dl
 • stężenie cholesterolu HDL jest powyżej 50 mg/dl
 • stężenie trójglicerydów jest poniżej 800 mg/dl
 • stężenie cholesterolu VLDL jest powyżej 400 mg/dl

Uzasadnienie: W celu wykrycia zaburzeń lipidowych i określenia ich typu konieczne jest wykonanie pełnego lipidogramu, który obejmuje badanie stężenia cholesterolu całkowitego (TC, total cholesterol), HDL, trójglicerydów - TG. Przy stężeniu TG poniżej 400 mg/dl (4,5 mmol/l) stężenie cholesterolu frakcji LDL oblicza się ze wzoru Friedewalda: • dla wyniku w mg/dl: LDL= TC – HDL – TG/5 • dla wyniku w mmol/l: LDL= TC – HDL – TG/2,2.

Punkty: 0


76. Złotym standardem w diagnostyce GERD jest:
 • manometria przełyku
 • 24 godzinna pH metria
 • badanie rtg z kontrastem w przełyku
 • reakcja na leczenie H2 blokerami
 • bronchoskopii

Uzasadnienie: Złotym standardem w diagnostyce choroby refluksowej przełyku jest 24 godzinna pH-metria przełyku, którą warto wykonać gdy zastosowane leczenie nie powoduje poprawy.

Punkty: 0


77. Wskaż prawidłowe dawkowanie paracetamolu w bólu nowotworowym:
 • 1000 mg 4 razy dziennie
 • 750 mg 4 razy dziennie
 • 500 mg 4 razy dziennie
 • 250 mg 4 razy dziennie
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Uzasadnienie: Paracetamol podaje się w dawce 500 mg co 4 godziny lub 1000 mg co 6-8 godzin. Maksymalna dawka dobowa wynosi 4 gramy. Lek ten nie drażni �luzówek przewodu pokarmowego, nie upo�ledza funkcji płytek krwi ani nerek.

Punkty: 0


78. Podejrzenie toksoplazmozy węzłowej u dziecka można postawić na podstawie poniższych cech, za wyjątkiem:
 • powiększonych węzłów chłonnych szyjnych
 • niezmienionej skóry nad powiększonymi węzłami
 • braku tkliwości przy obmacywaniu powiększonych węzłów
 • ropienia powiększonych węzłów
 • dobrej ruchomości węzłów względem podłoża

Uzasadnienie: "Powiększeniu może ulec tylko jeden, kilka lub większość węzłów obwodowych. Najczęściej zmiany dotyczą węzłów szyjnych przednich i bocznych. Limfadenopatia z reguły jest tak słabo wyrażona, że chory jej nie zauważa, a ponieważ i inne objawy kliniczne są zwykle również słabo zaznaczone, jedynym dowodem zakażenia mogą być badania serologiczne i wykazanie obecności swoistych przeciwciał u osoby, która wcześniej ich nie posiadała. W przypadku pojawienia się wyraźnej limfadenopatii węzły zwykle nie przekraczają średnicy 3 cm, są twarde lub sprężyste, przesuwalne względem podłoża, rzadko tkliwe przy obmacywaniu i nie ropieją."

Punkty: 0


79. Największe znaczenie w diagnostyce arytmogennej kardiomiopatii prawej komory ma badanie:
 • EKG
 • ECHO serca
 • MRI
 • Wentrykulografia
 • Test wysiłkowy

Uzasadnienie: Najważniejszą grupą kryteriów diagnostycznych są kryteria elektrokardiograficzne. Elektrokardiogram, jako podstawowe badanie w rozpoznawaniu AK/DPK, jest stale niedoceniany. Jest badaniem szeroko dostępnym, tanim, nieinwazyjnym o bardzo wysokiej czułości i swoistości. Nieprawidłowości zapisu elektrokardiograficznego dotyczą okresu depolaryzacji i repolaryzacji.

Punkty: 0


80. Wskaż zdanie prawdziwe dotyczące zespołu jelita drażliwego:
 • rozpoznaje się na podstawie kryteriów Rzymskich I
 • objawy muszą się utrzymywać przez kolejne 6 miesięcy
 • ból lub dyskomfort zgłaszany przez chorego ustępuje po wypróżnieniu
 • czynność dna miednicy w tym zespole jest zaburzona
 • początek objawów zwykle nie jest związany ze zmianą konsystencji stolca czy częstością wypróżnień

Uzasadnienie: Zespół jelita drażliwego rozpoznaje się obecnie na podstawie kryteriów Rzymskich III. Rozpoznanie tego zespołu opiera się na występowaniu nawracającego bólu brzucha lub uczucia dyskomfortu przez co najmniej 3 dni w miesiącu przez ostatnie 3 miesiące. Przy czym, co istotne, objawy te muszą spełniać co najmniej 2 następujące cechy: po pierwsze zmniejszają się po wypróżnieniu, po drugie początek tych objawów wiąże się ze zmianą częstości wypróżnień. Po trzecie początek objawów związany jest ze zmianą konsystencji stolca. W zespole tym czynność dna miednicy jest prawidłowa.

Punkty: 0


81. Prawidłowy odstęp PQ wynosi:
 • < 120 ms
 • 120 – 200 ms
 • 210 – 260 ms
 • > 300 ms
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa

Uzasadnienie: Prawidłowy odstęp PQ wynosi od 120 do 200 ms.

Punkty: 0


82. Które z kryteriów nie musi być spełnione, żeby zadecydować o rozpoczęciu insulinoterapii:
 • poziom HbA1c > 7%
 • kilkukrotne potwierdzenie hiperglikemii
 • stwierdzenie glukozy w moczu
 • wtórna nieskuteczność doustnych leków hipoglikemizujących
 • wykluczenie potencjalnie usuwalnych przyczyn hiperglikemii

Uzasadnienie: Kryteria rozpoczęcia leczenia insuliną ustalone przez PTD w 2007 roku obejmują: poziom HbA1c > 7% oraz kilkukrotne potwierdzenie hiperglikemii i wykluczenie potencjalnie usuwalnych przyczyn niestabilności. Wskazaniem do rozpoczęcia insulinoterapii jest rozpoznanie wtórnej nieskuteczności leków doustnych.

Punkty: 0


83. Najbardziej miarodajnym wyznacznikiem rabdomiolizy jest:
 • dodatni test paskowy
 • hipokalcemia
 • hiperkalemia
 • hiperurykemia
 • wzrost stężenia kinazy kreatynowej w surowicy

Uzasadnienie: Ostateczna diagnoza stawiana jest na podstawie obrazu klinicznego oraz wyników badań dodatkowych, które uwzględniać powinny przede wszystkim pomiar stężenia kinazy kreatynowej w surowicy. Jej wartości ponad 5 - krotnie przekraczające wartości prawidłowe mogą sugerować uszkodzenie mięśni. Należy pamiętać, że poziom enzymu w surowicy może być podwyższony również w innych stanach chorobowych, np. w zawale mięśnia sercowego lub w udarze. Dlatego też, wskazane jest uzupełnienie badań laboratoryjnych o ocenę frakcji mięśniowej enzymu CK-MM, które w rabdomiolizie przekracza zwykle 90% wartości całkowitej CK.

Punkty: 0


84. Wzór Cockrofta-Gaulta nie uwzględnia:
 • masy ciała
 • wieku
 • wzrostu
 • płci
 • stężenia kreatyniny w osoczu w mg/dl

Uzasadnienie: Wzór Cockcrofta – Gaulta służy do wyliczenia wskaźnika filtracji kłębuszkowej GFR. Opiera się na stężeniu kreatyniny we krwi. Uwzględnia masę ciała, wiek i płeć. Nie uwzględnia wzrostu.

Punkty: 0


85. Wskaż zdanie fałszywe dotyczące leczenia chirurgicznego zaparć:
 • niewydolność odbytowo-odbytnicza jest przeciwwskazaniem do operacji
 • inercja jelit jest wskazaniem do leczenia operacyjnego
 • operacja polega na subtotalnej resekcji jelita grubego z zespoleniem ileum terminale z odbytnicą
 • zbyt krótki odcinek pozostawionej odbytnicy może skutkować biegunką i nietrzymaniem stolca
 • pozostawienie fragmentu esicy może spowodować nawrót choroby

Uzasadnienie: Próbą rozwiązania problemu zaparć, przy braku skuteczności leczenia farmakologicznego, jest leczenie chirurgiczne. Aby zakwalifikować pacjenta do kolektomii z zespoleniem jelitowo-odbytniczym nie wystarczy powołać się na brak efektu postępowania zachowawczego. Konieczne jest również wykluczenie zaburzeń związanych z defekacją, tj. niewydolności odbytowo-odbytniczej. Ten typ zaparcia, lub choćby współistnienie kombinacji z inercją jelitową, wyklucza z rozważań leczenie chirurgiczne, które w tym momencie traci rację bytu. Operacja polega na subtotalnej resekcji jelita grubego z zespoleniem ileum terminale z odbytnicą. Jeśli pozostawia się choćby część esicy wyniki są gorsze, zaparcia mogą nawrócić. Zbyt krótki odcinek pozostawionej odbytnicy może skutkować z kolei biegunką i nietrzymaniem stolca. Zadowolenie pacjentów po radykalnym leczeniu chirurgicznym jest różne w różnych ośrodkach i kształtuje się między 39 a 100%.

Punkty: 0


86. Astmę przewlekłą umiarkowaną charakteryzuje:
 • FEV1 lub PEF ≤60% należnego, wahania FEV1 lub PEF >30%
 • FEV1 lub PEF 60-80% należnego, wahania FEV1 lub PEF >30%
 • FEV1 lub PEF ≥80% należnego, wahania FEV1 lub PEF 20-30%
 • FEV1 lub PEF ≥80% należnego, wahania FEV1 lub PEF ≤20%
 • FEV1 lub PEF ≥85% należnego, wahania FEV1 lub PEF 15-20%

Uzasadnienie: Klasyfikacji astmy oskrzelowej należy dokonać opierając się na objawach klinicznych, do których należą kaszel, duszność, uczucie braku powietrza, nadreaktywność dróg oddechowych na bodźce specyficzne (alergeny) i niespecyficzne (dym papierosowy, zimne powietrze). Doskonałym uzupełnieniem wywiadu i badania fizykalnego będą badania dodatkowe, w których złotym standardem jest wykorzystanie badania czynnościowego płuc oceniającego FEV1, FVC, PEF oraz wykonanie próby rozkurczowej.

Punkty: 0


87. Do lekarza POZ zgłosiła się 52 letnia pacjentka, skarżyła się na osłabienie, zwiększoną potliwość, częste oddawanie moczu i narastające pragnienie. Stwierdzono glikemię 320 mg%, kwasicę oraz glukozurię i ciała ketonowe w moczu. Prawidłowe postępowanie to:
 • działania niefarmakologiczne i zastosowanie glimepirydu
 • zastosowanie metforminy i codzienna kontrola glikemii do wyrównania
 • intensywna insulinoterapia w warunkach domowych
 • zastosowanie insuliny do wyrównania glikemii, pomiar glikemii 5 x dziennie
 • hospitalizacja i zastosowanie insuliny do wyrównania glikemii

Uzasadnienie: W świeżo rozpoznanej cukrzycy, gdy poziomy glikemii na czczo są wysokie i wynoszą powyżej 250–300 mg/dl, lub objawy hiperglikemii są nasilone bądź występuje kwasica, wprowadzamy leczenie insuliną do wyrównania glikemii, później można rozważyć powrót do zastosowania leków doustnych. W przypadku kwasicy konieczna jest hospitalizacja.

Punkty: 0


88. Wskaż twierdzenie fałszywe.
 • Najlepiej udokumentowane jest działanie probiotyków w chorobach zapalnych jelit
 • Korzystne właściwości probiotyków są szczepozależne
 • Efekt kliniczny stosowania probiotyków w biegunce infekcyjnej jest umiarkowany
 • Efekt działania probiotyków w biegunce infekcyjnej jest zależny od dawki
 • Niektóre probiotyki są skuteczne w zapobieganiu biegunce poantybiotykowej

Uzasadnienie: Korzystny efekt stosowania probiotyków w chorobach zapalnych jelit nie został jeszcze wystarczająco naukowo potwierdzony.

Punkty: 0


89. W stopniu pierwszym schematu leczenia przeciwbólowego przewlekłego zapalenia trzustki zaleca się:
 • spazmolityki i leki zmniejszające wydzielanie trzustkowe
 • spazmolityki oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne lub paracetamol
 • tylko niesteroidowe leki przeciwzapalne i paracetamol
 • opioidowe leki przeciwbólowe
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

Uzasadnienie: W przewlekłym zapaleniu trzustki obowiązuje trójstopniowy schemat leczenia przeciwbólowego. Pierwszy stopień leczenia wprowadza się przy bólach o słabym nasileniu. Stosuje się spazmolityki takie jak butyloskopolamina, drotaweryna i bromek oksyfenonium, a także leki hamujące wydzielanie trzustkowe na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Drugi stopień stosuje się w przypadku bólów krótko trwających. Wtedy podaje się dodatkowo lub wyłącznie analgetyki, takie jak paracetamol czy niesteroidowe leki przeciwzapalne. Jeżeli jednak nie likwidują one bólu mimo wysokich dawek, albo ból ma charakter stały zaleca się stosowanie opioidowych leków przeciwbólowych (trzeci stopień). Można podać na przykład buprenorfinę podjęzykowo w dawce 0,2 do 0,4 mg co 6h lub tramadol w dawce 50-100mg co 4-6h. Przeciwwskazane są pochodne morfiny, ze względu na niepożądany wpływ na brodawkę Vatera.

Punkty: 0


90. U kobiety w ciąży należy włączyć leczenie toksoplazmozy, gdy:
 • tylko gdy w powtórnych badaniach utrzymują się wysokie miana swoistych przeciwciał IgM i IgA
 • zaszło podejrzenie zakażenia
 • awidność swoistych IgG jest wysoka w pierwszych tygodniach ciąży, przy ujemnych przeciwciałach IgM
 • nie stwierdza się serokonwersji odczynów ujemnych na dodatnie w II trymestrze ciąży
 • kobiet w ciąży nie należy leczyć, leczenie należy włączyć u noworodka

Uzasadnienie: Prawidłowa jest odpowiedź b. Leczenie należy włączać już nawet przy podejrzeniu toksoplazmozy.

Punkty: 0


91. Badanie glikemii na czczo wykonuje się u wszystkich ludzi:
 • > 30 r.ż. co 5 lat
 • > 40 r.ż. co 2 lata
 • > 45 r.ż co 3 lata
 • > 50 r.ż. co 2 lata
 • e) u pacjentów bez objawów klinicznych ani czynników ryzyka cukrzycy nie wykonuje się badania glikemii na czczo

Uzasadnienie: Badanie glikemii na czczo wykonuje się u wszystkich ludzi > 45 r.ż co 3 lata w celu wykrycia stanu przedcukrzycowego lub cukrzycy.

Punkty: 0


92. Co można stwierdzić na podstawie następujących wyników badań: HbsAg(+), HbeAg(-), anty-Hbe(+), anty-HBc(+), HBV-DNA 102-3/ml, ALT-norma:
 • ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B
 • stan odporności po zakażeniu HBV
 • stan odporności po szczepieniu przeciwko HBV
 • przewlekłe zapalenie wątroby typu B wariant Hbe(+)
 • nieaktywne nosicielstwo wirusa

Uzasadnienie: Wyniki badań pacjenta wskazują na stan nieaktywnego nosicielstwa wirusa HBV.

Punkty: 0


93. Malaria może występować pod postacią masek klinicznych. Nie zalicza się do nich:
 • postaci żołądkowo-jelitowej
 • postaci mózgowej
 • postaci nerkowej
 • postaci wątrobowej
 • postaci wstrząsowej

Uzasadnienie: Maski kliniczne malarii to postać żołądkowo-jelitowa, postać mózgowa, postać wstrząsowa, postać z hipertermią, postać nerkowa, postać hipoglikemiczna.

Punkty: 0


94. U chorych z nefropatią cukrzycową wskazane jest obniżenie ciśnienia tętniczego do wartości:
 • < 140/90
 • < 135/85
 • < 125/75
 • < 120/80
 • < 115/70

Uzasadnienie: Stwierdzono, że redukcja wartości ciśnienia tętniczego u chorych z cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym skutkuje zwolnieniem tempa spadku filtracji kłębuszkowej, a graniczną wartością ciśnienia tętniczego krwi u tych chorych jest 125/75 mmHg.

Punkty: 0


95. Wybierz nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące bólu w ostrym zapaleniu trzustki:
 • ma duże nasilenie
 • lokalizuje się w nadbrzuszu lub śródbrzuszu
 • może promieniować do pleców
 • ma charakter pulsujący
 • może przemieszczać się do lewego dołu biodrowego

Uzasadnienie: Ból w ostrym zapaleniu trzustki ma charakter ciągły nie pulsujący.

Punkty: 0


96. Defekt genetyczny w arytmogennej kardiomiopatii prawej komory jest zlokalizowany w:
 • desmosomach
 • sarkomerach
 • kanałach potasowych
 • kanałach sodowych
 • kanałach chlorkowych

Uzasadnienie: Defekt genetyczny w arytmogennej kardiomiopatii prawej komory jest zlokalizowany w desmosomach. Uszkodzenie desmosomów powoduje odsuwanie się komórek od siebie, uszkodzenie neksusów i przeładowanie komórek jonami wapnia. Prowadzi to do nekrozy komórki lub uruchamia kaskadę procesu apoptozy. Włóknienie i stłuszczenie byłoby procesem naprawczym (bliznowacenie). Wydaje się jednak, że uszkodzenie desmosomów może także bezpośrednio stymulować adypogenezę.

Punkty: 0


97. Obniżenie stężenia testosteronu u starszych mężczyzn związane jest – wybierz nieprawidłową odpowiedź:
 • ze zmniejszoną liczbą komórek Leydiga w jądrze
 • ze wzrostem porannego wzrostu sekrecji luteotropiny przez przysadkę
 • z obniżeniem aktywności enzymów uczestniczących w steroidogenezie
 • z upośledzoną odpowiedzią jąder na stymulację gonadotropinami
 • zmniejszenie odpowiedzi przysadki na gonadoliberynę

Uzasadnienie: Brak dobowego rytmu wydzielania androgenów związany jest ze spadkiem porannego wzrostu sekrecji luteotropiny przez przysadkę.

Punkty: 0


98. Wskaż twierdzenie nieprawdziwe dotyczące alkoholu:
 • sprzyja rozwojowi nowotworów hormonozależnych, m.in. raka piersi
 • może działać jako kokarcynogen i/lub promotor karcynogenezy
 • zmniejszenia stężenia alfa - tokoferolu i niektórych form witaminy A w wątrobie
 • jego metabolizm prowadzi do powstania aldehydu octowego i wolnych rodników, które mają działanie przeciwnowotworowe
 • jego metabolizm prowadzi do powstania aldehydu octowego

Uzasadnienie: Alkohol promuje rozwój raka jamy ustnej, gardła, krtani, przełyku, wątroby, a także raka piersi, trzustki i jelit. Prawdopodobieństwo rozwoju nowotworu jamy ustnej i gardła jest trzykrotnie wyższe u osób, które nadużywają alkoholu i palą papierosy, w porównaniu z abstynentami. Metabolizm samego etanolu prowadzi do powstania aldehydu octowego i wolnych rodników. Wolne rodniki to aktywne związki, które wiążą się ze składnikami komórkowymi zaburzając ich funkcje fizjologiczne (reakcja z komórkowymi donorami grup tiolowych (np. z glutationem) i innymi antyoksydantami. Przewlekłe używanie alkoholu prowadzi również do zmniejszenia stężenia alfa - tokoferolu i niektórych form witaminy A w wątrobie. Alkohol zaburza równowagę hormonalną sprzyjając rozwojowi nowotworów hormonozależnych, przez podwyższenie stężenia estrogenów i prolaktyny – zwiększa ryzyko raka piersi. Ponadto alkohol powoduje supresję układu immunologicznego, obniżając odsetek limfocytów T, B, makrofagów i NK, co ułatwia progresję nowotworu.

Punkty: 0


99. Pomiaru BMD według ISCD należy dokonywać w odcinku kręgosłupa:
 • L1-L4
 • L5-S1
 • L5-S2
 • Th2-Th8
 • Th5-L1

Uzasadnienie: Międzynarodowa Fundacja Osteoporozy uznała, że standardowym miejscem pomiaru BMD, celem rozpoznania osteoporozy i określenia ryzyka złamań jest bliższa nasada kości udowej. Taki pomiar najlepiej określa ryzyko złamania w tej lokalizacji. Pewną wadą pomiaru w zakresie „biodra” jest jednak to, że zmiany osteoporotyczne pojawiają się zwykle znacznie wcześniej np. w kręgosłupie niż w kości udowej, z tego też względu ISCD zaleca pomiar w obu lokalizacjach. W kręgosłupie w odcinku L1-L4.

Punkty: 0


100. Działanie tadalafilu może utrzymywać się do:
 • 2 godzin
 • 12 godzin
 • 6 godzin
 • 36 godzin
 • zanika bezpośrednio po stosunku płciowym

Uzasadnienie: Efekt przyjęcia tadalafilu następuje także zwykle po 30 min do 2 godzin, jednak dłuższy od sildenafilu czas półtrwania sprawia, że skuteczne działanie może utrzymywać się aż do 36 godzin od zażycia tabletki.

Punkty: 0


101. Aflatoksyna B1 jest czynnikiem indukującym rozwój:
 • raka żołądka
 • raka jelita grubego
 • pierwotnego raka wątroby
 • raka trzustki
 • raka nadnercza

Uzasadnienie: Najbardziej znanym naturalnym karcynogenem jest aflatoksyna B1, produkowana przez grzyb pleśniowy Aspergillus flavus. Rozwija się on m.in. na przechowywanych w wilgotnym miejscu ziarnach zbóż. Ma silną zdolność indukowania pierwotnego raka wątroby.

Punkty: 0


102. Amerykańskie Towarzystwo Klatki Piersiowej wyróżniło tzw. duże i małe kryteria choroby umożliwiające rozpoznanie samoistnego włóknienia płuc (IPF) bez potwierdzenia włóknienia w badaniu histologicznym. Do rozpoznania IPF konieczne jest stwierdzenie:
 • 3 dużych i 1 małego kryterium
 • 5 dużych i co najmniej 3 małych kryteriów
 • 4 dużych i 2 małych kryteriów
 • 4 dużych i co najmniej 3 małych kryteriów
 • 2 dużych i 1 małego kryterium

Uzasadnienie: Do dużych kryteriów zalicza się: wykluczenie innych znanych przyczyn choroby śródmiąższowej, zaburzenia wentylacji typu restrykcyjnego i upośledzenie wymiany gazowej w spoczynku lub po wysiłku, charakterystyczne dla IPF zmiany w HRCT obejmujące włóknienie ze skąpym obrazem szkła mlecznego oraz brak wskazań do innego rozpoznania w BAL lub przezoskrzelowej biopsji płuca. Małe kryteria to objawy nieswoiste takie jak wiek powyżej 50 lat, duszność wysiłkowa, objawy trwające ponad 3 miesiące i wysłuchiwanie trzeszczeń u podstawy obu płuc.

Punkty: 0


103. Do częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS nie należy:
 • częstoskurcz komorowy z monomorficznymi zespołami QRS
 • częstoskurcz komorowy z polimorficznymi zespołami QRS
 • częstoskurcz przedsionkowo-komorowy antydromowy
 • częstoskurcz przedsionkowy wieloogniskowy
 • częstoskurcz przedsionkowy z aberracją

Uzasadnienie: Do częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS należy: • częstoskurcz komorowy z monomorficznymi zespołami QRS • częstoskurcz komorowy z polimorficznymi zespołami QRS • częstoskurcz przedsionkowo-komorowy antydromowy • częstoskurcz przedsionkowy z aberracją

Punkty: 0


104. Wybierz nieprawidłową odpowiedź. Czynnikami ryzyka zgonu po przeszczepieniu płuca u chorych na samoistne włóknienie płuc są:
 • wiek dawcy powyżej 30 lat
 • zmniejszenie PaCO2 poniżej 35 mmHg
 • zaawansowanie zmian radiologicznych
 • wzrost ciśnienia w tętnicy płucnej przed zabiegiem powyżej 20 mm Hg
 • zawansowany wiek chorego

Uzasadnienie: Pięcioletnie przeżycie stwierdza się u 40-60% pacjentów, u których przeszczepiono płuco.

Punkty: 0


105. Według najnowszych wytycznych, lekiem pierwszego rzutu w jaskrze jest:
 • timolol
 • acetazolamid
 • acetazolamid
 • latanoprost
 • betaksolol

Uzasadnienie: Od 2003 roku lipidy hipotensyjne zostały zaliczone do leków pierwszego wyboru w leczeniu różnych postaci jaskry. Zaliczamy do nich: analogi prostaglandyn takie jak: latanoprost i trawoprost, oraz prostamidy – bimatoprost.

Punkty: 0


106. Remisja samoistna w IV stadium sarkoidozy występuje u:
 • 60% pacjentów;
 • 40% pacjentów;
 • 20% pacjentów;
 • 0% pacjentów;
 • w każdym przypadku.

Uzasadnienie: W I stadium choroby spontaniczna remisja występuje u 60-90%, w II u 40-70%, w III tylko 10-20% a w IV - 0% (pod warunkiem właściwej klasyfikacji).

Punkty: 0


107. Nadpłytkowość towarzyszy następującym stanom, oprócz:
 • po wysiłku
 • po krwotokach
 • zespół HIT II
 • niedokrwistość z niedoboru żelaza
 • przewlekłe stany zapalne i infekcyjne

Uzasadnienie: Nadpłytkowość występuje po wysiłku, po krwotokach, w niedokrwistości z niedoboru żelaza i w ciąży. Towarzyszy także przewlekłym stanom zapalnym i infekcyjnym oraz chorobom mieloproliferacyjnym. Występuje także po splenektomii, w przebiegu raka płuc i okrężnicy. Zwiększenie liczby płytek może mieć także charakter samoistny.

Punkty: 0


108. Rezerwuarem pałeczek z rodzaju Shigella jest/są:
 • tylko człowiek
 • tylko ssaki
 • człowiek i zwierzęta hodowlane
 • szczury i inne gryzonie
 • zwierzęta leśne

Uzasadnienie: Pałeczki z rodzaju Shigella wywołują czerwonkę bakteryjną. Ich rezerwuarem jest chory człowiek lub nosiciel.

Punkty: 0


109. Średnie ryzyko zakażenia wertykalnego w przypadku HCV jest oceniane na:
 • 3-5%
 • 6-10%
 • 15-20%
 • 30-40%
 • żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

Uzasadnienie: Ryzyko zakażenia wertykalnego w przypadku HCV jest zależne od wielkości wiremii i średnio oceniane jest na 3 do 5%.

Punkty: 0


110. Cecha S w klasyfikacji TNM dotyczącej raka jądra obejmuje:
 • określenie anatomicznej rozległości choroby
 • ocenę markerów nowotworowych
 • ocenę regionalnych węzłów chłonnych
 • ocenę przerzutów
 • ocenę głębokości naciekania jądra przez nowotwór

Uzasadnienie: Klasyfikacja TNM z 1997 roku obejmuje: określenie anatomicznej rozległości choroby, ocenę markerów nowotworowych podjednostki beta gonadotropiny kosmówkowej (beta-HCG), alfafetoproteiny (AFP) i dehydrogenazy mleczanowej (LDH)] – czyli tak zwaną cechę S; system klasyfikacji regionalnych węzłów chłonnych oraz pewne modyfikacje cechy N w zależności od wymiaru węzłów chłonnych.

Punkty: 0


111. Które z poniższych twierdzeń nie dotyczy napadowego migotania przedsionków?
 • Napadowe migotanie przedsionków nie jest wywołane odwracalną przyczyną.
 • Napadowe migotanie przedsionków trwa od 30 sekund do 7 dni.
 • Napadowe migotanie przedsionków współistnieje tylko z reumatyczną stenozą mitralną.
 • Napadowe migotanie przedsionków ustępuje samoistnie.
 • Napadowe migotanie przedsionków ma charakter nawrotowy.

Uzasadnienie: Zgodnie z definicją napadowego migotania przedsionków, nie jest ono wywołane odwracalną przyczyną, jak świeży zawał serca, operacja kardiochirurgiczna, zatorowość płucna, zapalenie płuc czy inna ostra choroba, po której ustąpieniu nawroty migotania przedsionków są mniej prawdopodobne. Trwa od 30 sekund do 7 dni, a ustępuje samoistnie. Poza tym ma charakter nawrotowy, to znaczy dla jego rozpoznania konieczne jest stwierdzenie przynajmniej dwóch napadów Natomiast tak zwane zastawkowe migotanie przedsionków dotyczy migotania przedsionków współistniejącego z reumatyczną stenozą mitralną lub ze wszczepioną sztuczną zastawką serca.

Punkty: 0


112. Zakażenie EBV zostało potwierdzone w 95% przypadków zachorowań na:
 • szpiczaka mnogiego
 • chłoniaka z obwodowych komórek T
 • endemicznego chłoniaka Burkitta
 • prekursorową T-limfoblastyczna białaczkę
 • chłoniaka grudkowego

Uzasadnienie: Zakażenie wirusem Epstein-Barr (EBV) zostało potwierdzone w 95% przypadków zachorowań na endemicznego chłoniaka Burkitta oraz prawie w 20% przypadków tej postaci chłoniaka występujących poza rejonem Afryki Równikowej. Przypuszcza się, iż proces rozwoju jest wieloetapowy, w którym infekcja EBV inicjuje poliklonalną proliferację limfocytów B, a zakażenie malarią dalej ją podtrzymuje. EBV jest ważnym czynnikiem etiopatogenetycznym także innych postaci chłoniaków nieziarniczych, zwłaszcza u osób z upośledzoną odpornością.

Punkty: 0


113. Rozpoznanie toksokarozy ustala się zazwyczaj na podstawie:
 • wysokiej eozynofilii i leukocytozy w morfologii krwi
 • podwyższonego poziomu przeciwciał IgE
 • punkcji przedniej komory oka
 • testu ELISA IgG z antygenami pasożyta
 • TK mózgu

Uzasadnienie: Rozpoznanie toksokarozy ustala się zazwyczaj, wykonując test ELISA IgG z antygenami wydalniczo-wydzielniczymi larw Toxocara spp.

Punkty: 0


114. Zwiększone ryzyko rozwoju choroby wrzodowej u pacjentów przyjmujących NLPZ nie występuje w przypadku:
 • jednoczesnego przyjmowania antykoagulantów
 • towarzyszącej infekcji Helicobacter pylori
 • wieku > 65 lat
 • choroby refluksowej przełyku w wywiadzie
 • jednoczesnego przyjmowania steroidów

Uzasadnienie: Zwiększone ryzyko rozwoju choroby wrzodowej u pacjentów przyjmujących NLPZ występuje w przypadku: wieku powyżej 65 lat, choroby wrzodowej lub jej komplikacji w wywiadzie, zażywania niesteroidowych leków przeciwzapalnych z grupy nieselektywnych inhibitorów cyklooksygenazy, jednoczesnego przyjmowania steroidów, antykoagulantów oraz towarzyszącej infekcji Helicobacter pylori. Choroba refluksowa przełyku w wywiadzie nie jest czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby wrzodowej u pacjentów stosujących NLPZ.

Punkty: 0


115. W przypadku stwierdzenia astmy sporadycznej zaleca się:
 • stosowanie w leczeniu leków kontrolujących chorobę
 • w leczeniu doraźnym stosujemy krótko działające β2-mimetyki wziewne
 • stosowanie glikokortykosteroidów wziewnych w małej pojedynczej dawce
 • stosowanie długo działających β2-mimetyków
 • podawanie teofiliny o przedłużonym działaniu

Uzasadnienie: Wg GINA astma sporadyczna to astma, w której objawy pojawiają się nie częściej niż 1 raz w tygodniu, zaostrzenia są sporadyczne, objawy w nocy nie częściej niż 2 razy w miesiącu, FEV1 lub PEF ≥80% należnego a wahania FEV1 lub PEF ≤ 20%.

Punkty: 0


116. Dla rozpoznania zespołu Brugadów poza stwierdzeniem I typu zmian elektrokardiograficznych, konieczne jest stwierdzenie jednego z następujących objawów:
 • udowodnione przebycie migotania komór
 • udowodnione przebycie częstoskurczu nadkomorowego
 • wywiad rodzinny nagłego zgonu > 45 roku życia
 • depizod zaburzeń oddychania o typie Cheyne’go-Stockes’a
 • występowanie napadowego migotania przedsionków

Uzasadnienie: Dla rozpoznania choroby, poza stwierdzeniem I typu zmian EKG, konieczne jest stwierdzenie przynajmniej jednego z poniższych objawów: udowodnione przebycie migotania komór lub polimorficznego częstoskurczu komorowego, wywiad rodzinny nagłego zgonu < 45 roku życia lub typ I zmian EKG u przynajmniej jednego krewnego, utrata przytomności lub epizod ciężkich zaburzeń oddychania w nocy, łatwa prowokacja częstoskurczu komorowego lub migotania komór w czasie programowanej stymulacji komór.

Punkty: 0


117. Wskazaniem do zastosowania urządzeń wspomagających czynność komór nie jest:
 • leczenie pomostowe do przeszczepienia serca
 • niewydolność przeszczepionego serca
 • wstrząs po operacji kardiochirurgicznej
 • zapalenie mięśnia sercowego niepowikłane narastającą niewydolnością serca
 • wstrząs kardiogenny po ostrym niedokrwieniu mięśnia sercowego

Uzasadnienie: Wskazania do stosowania urządzeń wspomagających czynność komór to: 1) leczenie pomostowe do przeszczepienia serca (jest to najczęstsze wskazanie) 2) niewydolność przeszczepionego serca 3) wstrząs po operacji kardiochirurgicznej 4) zapalenie mięśnia sercowego powikłane wstrząsem kardiogennym 5)wstrząs kardiogenny w przebiegu ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego (w tym przypadku metoda ta przynosi małe korzyści).

Punkty: 0


118. Do kryteriów obrazowych większych rozpoznania arytmogennej kardiomiopatii prawej komory nie należy:
 • rozstrzeń prawej komory
 • tętniaki prawej komory
 • odcinkowe poszerzenie jamy prawej komory znacznego stopnia
 • umiarkowana stenoza mitralna
 • znaczne obniżenie frakcji wyrzutu prawej komory

Uzasadnienie: Za pomocą badań obrazowych ocenia się: wielkość prawej komory, obecność zachyłków, zaburzenia kurczliwości uogólnione i ogniskowe. Do objawów większych należą: • rozstrzeń i znaczne obniżenie frakcji wyrzutu prawej komory bez uszkodzenia (lub z niewielkim uszkodzeniem) lewej komory; • tętniaki prawej komory (obszary akinetyczne i/lub dyskinetyczne z tworzeniem zachyłków w rozkurczu); • odcinkowe poszerzenie jamy prawej komory znacznego stopnia.

Punkty: 0


119. Czynnikiem ryzyka rozwoju zespołu przerostu flory bakteryjnej przewodu pokarmowego nie jest/są:
 • obecność ślepej pętli jelitowej
 • zaburzenie motoryki przewodu pokarmowego w skutek cukrzycy
 • uchyłki
 • usunięcie zastawki krętniczo-kątniczej
 • nadużywanie probiotyków

Uzasadnienie: Czynnikami ryzyka rozwoju zespołu przerostu flory bakteryjnej przewodu pokarmowego są między innymi achlorhydria, przetoki jelitowe, usunięcie zastawki krętniczo-kątniczej, uchyłki, zdwojenia jelita, ślepa pętla, zaburzenia motoryki w przebiegu cukrzycy, sklerodermii i innych zapalnych schorzeń tkanki łącznej, niedożywienie oraz wcześniactwo

Punkty: 0


120. U otyłej pacjentki lat 55 stwierdzono glikemię 275 mg%, W badaniu ogólnym moczu stwierdzono glukozurię, nie stwierdzono ciał ketonowych. Pacjentka leczy się z powodu niewydolności nerek. Poziom kreatyniny w osoczu: 1,5 mg%. Leczenie u tej pacjentki rozpoczniemy od:
 • diety i zwiększenia wysiłku fizycznego
 • diety, zwiększenia wysiłku fizycznego i metforminy
 • diety, zwiększenia wysiłku fizycznego i glikwidonu
 • diety, zwiększenia wysiłku fizycznego i akarbozy
 • insuliny do wyrównania glikemii

Uzasadnienie: Podany poziom glikemii przy braku ciał ketonowych w moczu nie jest wskazaniem do stosowania insuliny. Ponieważ poziom kreatyniny w osoczu przekracza 1,4 mg% nie można zastosować u niej metforminy. W początkowej fazie niewydolności nerek można zastosować glikwidon eliminowany głównie przez wątrobę. Stosowanie diety istotne jest na każdym etapie leczenia cukrzycy.

Punkty: 0


121. Wskaż stwierdzenie fałszywe:
 • okno czasowe w przypadku podawania rekombinowanego aktywatora tkankowego plazminogenu wynosi 3h
 • po przebyciu udaru żylnego zleca się podawanie doustnego antykoagulantu przez okres 3-8 miesięcy
 • cukrzyca zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu nawet 20-krotnie
 • jednym z leków stosowanych w zastępstwie kwasu acetylosalicylowego w prewencji wtórnej udarów mózgu jest tiklopidyna
 • bierne palenie tytoniu jest silnym, niezależnym czynnikiem ryzyka powtórnego udaru mózgu lub TIA

Uzasadnienie: Ad. (a) Podawanie rekombinowanego aktywatora tkankowego plazminogenu (rtPA) ze względu na krótkie okno czasowe, które wynosi tylko 3 godziny, powoduje, że liczba chorych mogąca być poddana tej formie terapii jest niezwykle mała. Ad. (b) W ostrej fazie udaru żylnego stosuje się heparynę niefrakcjonowaną lub drobnocząsteczkową w dawkach leczniczych. Leczenie kontynuuje się, stosując doustny antykoagulant przez okres 3-8 miesięcy. Tak, by osiągnąć docelowy INR w przedziale 2-3. Zawsze trzeba u takich pacjentów przeprowadzić diagnostykę w kierunku trombofilii i innych czynników ryzyka zakrzepicy. Ad. (c) U pacjentów z cukrzycą stwierdza się zwiększone prawdopodobieństwo miażdżycy oraz zwiększone ryzyko czynników usposabiających do jej wystąpienia, takich jak: nadciśnienie tętnicze, otyłość oraz dyslipidemia. Cukrzyca stanowi ponadto niezależny czynnik ryzyka udaru mózgu, zwiększający prawdopodobieństwo jego wystąpienia do 4 razy. Ad. (d) Tiklopidyna jest lekiem drugiego rzutu u osób nie tolerujących ASA i lekiem z wyboru u pacjentów po udarze mózgu z towarzyszącą chorobą naczyń obwodowych lub zawałem mięśnia sercowego w wywiadzie. Ad. (e) Metaanaliza 22 badań klinicznych wykazała, że ryzyko udaru niedokrwiennego u osób palących wzrasta 2-krotnie. Ryzyko to znacznie rośnie u palących dużo, tj. powyżej 20 papierosów dziennie. Również bierne palenie tytoniu jest silnym, niezależnym czynnikiem ryzyka powtórnego udaru mózgu lub TIA. Ryzyko to maleje dopiero po 5 latach od rzucenia nałogu. Z tego powodu zaleca się namawianie chorych do natychmiastowego zaprzestania palenia tytoniu, mając na uwadze jego niekorzystny wpływ nie tylko na nawrotowość udarów, ale także na cały układ naczyniowy. Wydaje się, że palenie jest najbardziej powiązane z udarem lakunarnym. Udowodniono, że palenie wyraźnie przyspiesza rozwój miażdżycy. Wykazano, że obecność i rozległość blaszek miażdżycowych jest pozytywnie powiązana z okresem palenia i liczbą wypalonych papierosów.

Punkty: 0


122. Dla rozpoznania obturacji charakterystyczne jest:
 • obniżenie wartości bezwzględnej FEV1
 • podwyższenie wskaźnika Tiffenau
 • obniżenie wskaźnika Tiffenau
 • podwyższenie wartości bezwzględnej FEV1
 • zwiększenia odsetka wartości należnej FEV1

Uzasadnienie: Na podstawie badania spirometrycznego możemy rozpoznać wyłącznie zaburzenia obturacyjne. O obturacji świadczy obniżenie wartości wskaźnik Tiffeneau poniżej dolnej granicy normy dla danej grupy wiekowej.

Punkty: 0


123. Wśród kryteriów GUSTO największą wartość rozpoznawczą ma:
 • uniesienie ST > 5 mm w odprowadzeniach z ujemnym zespołem QRS: V1-V3
 • uniesienie ST > 1 mm w odprowadzeniach z dodatnim zespołem QRS: V4-V6
 • uniesienie ST > 3 mm w odprowadzeniach kończynowych
 • obniżenie ST > 1 mm w odprowadzeniach z dodatnim zespołem QRS: V4-V6
 • obniżenie ST > 2 mm w odprowadzeniach z ujemnym zespołem QRS: V4-V6

Uzasadnienie: Wśród kryteriów GUSTO największą wartość rozpoznawczą ma uniesienie ST > 1 mm w odprowadzeniach z dodatnim zespołem QRS: V4-V6.

Punkty: 0


124. Wskaż stwierdzenie fałszywe. Płuco jasne w obrazie RTG może występować w przebiegu:
 • hipoplazji tętnicy płucnej
 • zatorowości płucnej
 • niedodmy
 • rozedmy wentylowej
 • nadciśnienia płucnego

Uzasadnienie: Płuco jasne jest spotykane w hipoplazji tętnicy płucnej, zatorowości, nadciśnieniu płucnym czy rozedmie wentylowej. Natomiast obszar niedodmy ma zmniejszoną objętość. Zarys szczelin międzypłatowych jest przemieszczony i wklęsły. Wnęki i śródpiersie oraz przepona przemieszczają się w stronę niedodmy.

Punkty: 0


125. Wskaż prawidłowe stwierdzenie:
 • W zaburzeniach wentylacji o charakterze restrykcyjnym FEV1% przekracza 80%
 • W zaburzeniach wentylacji o charakterze obturacyjnym FEV1% przekracza 80%
 • W zaburzeniach wentylacji o charakterze restrykcyjnym dochodzi do zwężenia oskrzeli
 • FEV1% to wartość procentowa VC, o którą zmniejsza się objętość płuc w pierwszej sekundzie natężonego wydechu z pozycji spoczynku
 • FEV1% to wartość procentowa VC, o którą zmniejsza się objętość płuc w pierwszej minucie natężonego wydechu z pozycji maksymalnego wdechu

Uzasadnienie: U ludzi z zaburzeniami wentylacji o charakterze restrykcyjnym wielkość przepływu gazu, pomimo obniżonych wartości VC (pojemność życiowa), jest względnie wysoka, dlatego FEV1% (natężona pojemność życiowa) przekracza u nich 80%. FEV1% to wartość procentowa VC, o którą zmniejsza się objętość płuc w pierwszej sekundzie natężonego wydechu z pozycji maksymalnego wdechu i u zdrowych osób przekracza 75-80%.

Punkty: 0


126. Najskuteczniejszymi lekami nefroprotekcyjnymi są:
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne
 • inhibitory konwertazy angiotensyny i sartany
 • diuretyki pętlowe
 • diuretyki tiazydowe
 • antagoniści wapnia

Uzasadnienie: Liczne badania kliniczne wykazały dużą skuteczność inhibitorów konwertazy angiotensyny w hamowaniu progresji cukrzycowej i niecukrzycowej nefropatii. Leki te mają działanie nefroprotekcyjne. Badania kliniczne wskazują również na skuteczność leków blokujących receptor angiotensyny II tzw. sartanów, w hamowaniu postępu nefropatii cukrzycowej. Te dwie grupy leków są obecnie preferowane w terapii cukrzycowej i niecukrzycowej przewlekłej choroby nerek, niezależnie od wartości ciśnienia tętniczego. Trwają badania oceniające leczenie skojarzone tymi dwoma grupami leków. Niektóre badania wykazały, że ich jednoczesne stosowanie zmniejsza o połowę wystąpienie schyłkowej niewydolności nerek, w porównaniu z monoterapią.

Punkty: 0


127. Przed badaniem należy odstawić beta-2-mimetyki krótkodziałające na:
 • Nie ma potrzeby odstawienia tej grupy leków
 • 2 h
 • 8 h
 • 24 h
 • 12 h

Uzasadnienie: Do leków mających wpływ na przebieg i rezultaty wykonywanego badania należą, oprócz beta-2-mimetyków, leki antycholinergiczne, teofilina i jej pochodne oraz leki antyleukotrienowe. Powinny one być odpowiednio wcześniej odstawione aby nie fałszować wyników badania. Jeśli ze względu na nasilenie objawów nie udaje się odstawić leków na wymagany okres na wyniku badania należy zaznaczyć, jakie leki przyjął pacjent, w jakiej dawce, i w jakim czasie przed wykonaniem badania.

Punkty: 0


128. Jednym ze spirometrycznych kryteriów rozpoznania POChP jest spadek FEV1 po podaniu bronchodilatatora:
 • poniżej 80% wartości należnej
 • poniżej 90% wartości należnej
 • poniżej 85% wartości należnej
 • po podaniu bronchodilatatora w POChP FEV1 nie ulega zmianie
 • poniżej 95%

Uzasadnienie: POChP rozpoznaje się, jeżeli FEV1 zmierzone po zastosowaniu bronchodilatatora jest niższe od 80% wartości należnej normy a stosunek FEV1/FVC jest niższy od 0,7 (70%). U osób palących papierosy, u których FEV1 jest w normie, lecz wskaźnik FEV1/FVC jest niższy od 0,7 (70%), POChP jest na początkowym etapie rozwoju (wczesna postać choroby).

Punkty: 0


129. Wskaż odpowiedź fałszywą dotyczącą testu odwracalności nadciśnienia płucnego:
 • test wykonuje się tylko w przypadku podwyższonego ciśnienia w łożysku płucnym
 • test wykonuje się przy użyciu cewnika wprowadzonego przez żyłę udową
 • test wykonuje się przy użyciu leku wazodylatacyjnego podawanego do tętnicy płucnej
 • słaba reakcja na wazodylatator nie jest czynnikiem ryzyka niewydolności prawostronnej przeszczepionego serca
 • słaba reakcja na wazodylatator wraz z wysokimi wartościami oporów w łożysku płucnym (5-6j. Wooda) jest przeciwwskazaniem do transplantacji serca

Uzasadnienie: W przypadku stwierdzenia znacznie podwyższonego ciśnienia w łożysku płucnym z oporem naczyniowym > 320 ARU wykonujemy test odwracalności nadciśnienia płucnego poprzez podanie bezpośrednio do tętnicy płucnej NTG. Po podaniu NTG ponownie mierzymy wartości ciśnienia i oporów w krążeniu płucnym. W przypadku stwierdzenia oporów w łożysku płucnym (PVR) > 400-480 ARU ( tj. 5-6 j. Wooda) ze słabą reakcją (tzn. brak istotnego spadku) po podaniu NTG, chory nie powinien być kwalifikowany do przeszczepienia serca, ze względu na wysokie ryzyko (nawet 6 razy większe) ostrej niewydolności prawej komory przeszczepionego serca, która zwykle prowadzi do zgonu chorego.

Punkty: 0


130. PEF to pomiar:
 • szczytowego przepływu wydechowego
 • natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej
 • natężonej objętości wdechowej pierwszosekundowej
 • średniego przepływu wydechowego
 • maksymalnego przepływu po wykonaniu 25% maksymalnego wydechu

Uzasadnienie: PEF – (ang. peak expiratory flow) oznacza szczytowy przepływ wydechowy.

Punkty: 0


131. Czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek w przebiegu rabdomiolizy jest:
 • stężenie kinezy kreatynowej > 6 U/L
 • przewodnienie
 • hiperkalemia
 • hiponatremia
 • hiperalbuminemia

Uzasadnienie: Ryzyko wystąpienia niewydolności nerek zwiększają: wzrost stężenia kinazy kreatynowej powyżej 6000 IU/L, odwodnienie (zwłaszcza przy wartościach hematokrytu powyżej 50%, stężeniu sodu powyżej 150 mEq/L, ciśnieniu zaklinowania w tętnicy płucnej poniżej 5 mmHg z towarzyszącą hipotonią ortostatyczną), a także hiperkaliemia i hiperfosfatemia oraz hipoalbuminemia.

Punkty: 0


132. Operacja pomostowania aortalno-wieńcowego ma przewagę nad koronaroplastyką przezskórną we wszystkich przypadkach z wyjątkiem:
 • zwężenia obejmującego pień lewej tętnicy wieńcowej
 • przypadku kiedy pacjent od wielu lat ma cukrzycę 2 typu
 • zwężenia pojedynczego naczynia wieńcowego
 • zwężenia obejmującego proksymalny odcinek gałęzi przedniej zstępującej i gałęzi okalającej
 • we wszystkich w/w przypadkach

Uzasadnienie: Zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej oraz jego równoważnik czyli proksymalne zwężenie gałęzi przedniej zstępującej i gałęzi okalającej należą do klasycznych wskazać do operacji CABG (pomostowanie aortalno-wieńcowe). Dodatkowo udowodniono, że w długoterminowych obserwacjach pacjenci z cukrzycą odnoszą większe korzyści z CABG niż z interwencji przezskórnych. W przypadku pojedynczego zwężenia mniej inwazyjny zabieg koronaroplastyki ma przewagę nad CABG.

Punkty: 0


133. Która z wymienionych cech morfologicznych zespołu QRS nie przemawia za komorowym pochodzeniem rytmu w częstoskurczu z szerokimi zespołami QRS?
 • obecność zespołu QS w V6
 • obecność tzw. króliczych uszu w V1 i V2
 • obecność załamka S z zawęźleniem na jego ramieniu opadającym w V1 / V2
 • obecność zespołu RS w odprowadzeniach przedsercowych
 • szerokość zespołu QRS wynosi > 160ms

Uzasadnienie: Cechami morfologicznymi zespołu QRS przemawiającymi za komorowym pochodzeniem rytmu w częstoskurczu z szerokimi zespołami QRS są: • obecność tzw. króliczych uszu w V1 i V2 • obecność zespołu QS we wszystkich odprowadzeniach przedsercowych • zgodność morfologii zespołów QRS we wszystkich odprowadzeniach przedsercowych • szerokość zespołu QRS powyżej 160ms • brak zespołu RS w odprowadzeniach przedsercowych • obecność załamka S z zawęźleniem na jego ramieniu opadającym w V1 / V2

Punkty: 0


134. Maksymalna dawka metamizolu w leczeniu bólu nowotworowego wynosi:
 • 1 g
 • 2 g
 • 3 g
 • 4 g
 • 3 mg

Uzasadnienie: Metamizol podaje się w dawce 500-1000 mg co 6-8 godzin, przy maksymalnej dawce dobowej 3 g. Ma bardzo silne działanie szczególnie w bólach kolkowych oraz przebijających.

Punkty: 0


135. Definicja zaburzeń erekcji wg H.Kaplan uwzględnia:
 • uzyskanie satysfakcji seksualnej przez partnerkę
 • niemożność osiągnięcia erekcji niezbędnej do wprowadzenia członka i utrzymania erekcji w pochwie
 • zmniejszenie prawidłowych parametrów nasienia do wartości uniemożliwiających zapłodnienie
 • szybkie zanikanie erekcji podczas stosunku
 • zaburzenia erekcji o tle psychogennym

Uzasadnienie: Definicja zaburzeń erekcji autorstwa Kaplan brzmi: „zaburzenie erekcji charakteryzuje się niemożnością osiągnięcia erekcji niezbędnej do wprowadzenia członka i utrzymania erekcji w pochwie”

Punkty: 0


136. Zalecana dobowa podaż wapnia i witaminy D jako prewencja osteoporozy w przypadku przewlekłej glikokortykoterapii:
 • wapń: 1-1,5 mg/24h; witamina D: 600-1000 IU/24h
 • wapń: 1-1,5 g/24h; witamina D: 6000-10000 IU/24h
 • wapń: 1-1,5 g/24h; witamina D: 600-1000 IU/24h
 • wapń: 1-1,5 mg/24h; witamina D: 6000-10000 IU/24h
 • wapń: 0,5 mg/24h; witamina D: 600 IU/24h

Uzasadnienie: U wszystkich osób, u których jest planowane lub kontynuowane leczenie prednizonem lub jego ekwiwalentem w dawce > 7,5 mg dziennie przez okres > 3 miesięcy zaleca się postępowanie prewencyjne i zabezpieczenie podaży wapnia za pomocą diety i/lub suplementacji w ilości 1000-1500 mg dziennie oraz podawanie witaminy D w dawce min. 800 IU dziennie jeśli oczywiście nie ma przeciwwskazań.

Punkty: 0


137. Gruźlicę popierwotną charakteryzuje:
 • częste występowanie niedodmy
 • rozsiew oskrzelowy
 • wczesny rozsiew krwiopochodny z objawami posocznicy
 • ostry przebieg zakażenia
 • występowanie obrazu plastra miodu w HRCT

Uzasadnienie: Gruźlica popierwotna jest wynikiem ponownego zakażenia prątkiem gruźlicy zarówno egzogennym jak i endogennym. Przebieg choroby zwykle jest przewlekły. Z powodu szybkiej odpowiedzi komórkowej dochodzi do zapalenia wytwórczego z tendencją do rozpadu i tworzenia zmian włóknisto-jamistych. Rozwojowi gruźlicy popierwotnej sprzyja alkoholizm i narkomania, złe odżywianie i/lub stres, wiek, cukrzyca, choroby nerek, choroby nowotworowe, leczenie immunosupresyjne i cytoredukcyjne, kortykosteroidoterapia, zakażenie wirusem HIV

Punkty: 0


138. Najczęstszą przyczyną zgłaszania się pacjentów na ostry dyżur laryngologiczny jest:
 • uraz nosa
 • zapalenie ucha środkowego
 • zapalenie gardła
 • ostre zapalenie zatok
 • krwawienie z nosa

Uzasadnienie: Najczęściej spotykanym schorzeniem laryngologicznym, z jakimi zgłasza się na ostry dyżur laryngologiczny 30% pacjentów, jest zapalenie ucha. W dalszej kolejności występują urazy nosa – 14% oraz krwawienia z nosa -12,5%. Infekcje górnych dróg oddechowych występują u 12% zgłaszających się, z czego 4,5% stanowią zapalenia zatok przynosowych.

Punkty: 0


139. Do czynników ryzyka nagłego zgonu sercowego z powodu arytmogennej kardiomiopatii należy:
 • młody wiek
 • objęcie procesem chorobowym lewej komory
 • rozstrzeń prawej komory
 • omdlenia
 • nagłe zatrzymanie krążenia w wywiadzie

Uzasadnienie: Do czynników ryzyka nagłego zgonu sercowego z powodu arytmogennej kardiomiopatii należy rozstrzeń prawej komory. W typowych przypadkach choroba ujawnia się u nastolatków lub młodych dorosłych. Częściej chorują mężczyźni (3:1). Pierwszym objawem choroby może być częstoskurcz komorowy, utrata przytomności lub nagłe zatrzymanie krążenia u pozornie zdrowego wysportowanego młodego człowieka, nierzadko w czasie wysiłku fizycznego.

Punkty: 0


140. Wskazaniem do przeszczepienia serca są wszystkie z wyjątkiem:
 • niewydolność serca w klasie IV wg NYHA mimo optymalnego leczenia farmakologicznego
 • niewydolność serca z maksymalnym zużyciem tlenu powyżej 16 ml/kg/min
 • powtarzające się hospitalizacje z powodu niewydolności serca
 • niestabilna choroba wieńcowa bez możliwości interwencji kardiochirurgicznej
 • nawracające komorowe zaburzenia rytmu

Uzasadnienie: Wskazaniami do przeszczepienia serca są: • IV klasa niewydolności serca wg NYHA (na optymalnym leczeniu) • maksymalne zużycie tlenu VO2 max < 12 -14 ml/kg/min • powtarzające się hospitalizacje z powodu niewydolności serca • niestabilna choroba wieńcowa bez możliwości interwencji kardiochirurgicznej • EF<20% • nawracające zaburzenia komorowe rytmu (Heart Transplantation red. J K. Kirkin i wsp. Churchil Livingstone, 2002 oraz nowe wytyczne na 2006.)

Punkty: 0


141. Angina opryszczkowa (angina herpetica) wywołana jest przez:
 • HSV
 • HPV
 • wirus Coxackie
 • Streptococcus pyogenes
 • Streptococcus viridans

Uzasadnienie: Angina opryszczkowa występuje głównie u dzieci w porze letniej i jesiennej. Wywołana jest zakażeniem wirusami Coxackie. Po 2-5 dniowym okresie wylęgania występuje gorączka, bóle głowy, mięśni gardła. Migdalki są zaczerwienione, obrzękłe i silnie bolesne. Na błonie śluzowej tylnej ścianie gardła, podniebienia miękkiego i łuków podniebiennych pojawiają się liczne drobne, białawe pęcherzyki, które pękają i dają powierzchowne owrzodzenia trwające 3-5 dni. Choroba trwa około 10 dni.

Punkty: 0


142. W skład kryteriów bloku tylnej wiązki lewej odnogi pęczka Hissa nie wchodzi:
 • czas trwania zespołów ORS < 0,12 sekundy
 • patologiczne odchylenie osi serca w prawo
 • obecność załamka Q w odprowadzeniach III i aVF
 • wysoka amplituda R w odprowadzeniach I i V1
 • żadne z powyższych nie jest prawdziwe

Uzasadnienie: Kryteria bloku tylnej wiązki lewej odnogi pęczka Hissa to: czas trwania zespołów ORS < 0,12 sekundy, patologiczne odchylenie osi serca w prawo, powyżej +90 stopni, zespół rS, obecność załamka Q w odprowadzeniach II, III i aVF.

Punkty: 0


143. O sterilitas secundaria można mówić, gdy:
 • kobieta była już w ciąży zakończonej porodem lub poronieniem i nie może ponownie zajść w ciążę
 • kobieta nie była w ciąży
 • kobieta nie może donosić ciąży, ponieważ kończy się ona poronieniem
 • kobieta nie może donosić ciąży, ponieważ kończy się ona porodem przedwczesnym
 • u pary współistnieje niepłodność kobieca i męska

Uzasadnienie: Według jednego z kryteriów rozróżniamy niepłodność pierwotną - sterilitas primaria, gdy kobieta nigdy nie była w ciąży, niepłodność wtórną - sterilitas secundaria, gdy kobieta była już w ciąży zakończonej porodem lub poronieniem (naturalnym lub sztucznym) i nie może ponownie zajść w ciążę. O niemożności donoszenia ciąży, czyli infertilitas mówimy w sytuacji, w której kobieta nie ma kłopotów z zajściem w ciążę, natomiast kończą się one poronieniem lub porodem przedwczesnym.

Punkty: 0


144. Potencjalnym markerem skutecznego leczenia u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową jest:
 • przedsionkowy peptyd natriuretyczny
 • IL-8
 • białko C-reaktywne
 • IL-6
 • kinaza kreatyninowa

Uzasadnienie: Białko C-reaktywne jest potencjalnym markerem skutecznego leczenia u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową. Być może już niedługo monitorowanie skuteczności leczenia odbywać się będzie poprzez oznaczanie stężeń tego białka. Istnieją już propozycje, że po stwierdzeniu wyjściowego stężenia CRP powyżej 10 mg/l każdy chory ze stabilną chorobą niedokrwienną serca, o ile nie ma przeciwwskazań, powinien otrzymać obok kwasu acetylosalicylowego lub klopidogrelu, statynę (bez względu na wyjściowe stężenie cholesterolu LDL) i inhibitor konwertazy angiotensyny lub bloker receptora angiotensynowego.

Punkty: 0


145. U chorego z niepłodnością należy zdiagnozować teratozoospermię, gdy:
 • w badaniu nasienia w 1 ml nasienia występuje mniej niż 20 mln plemników
 • w ejakulacie stwierdza się brak plemników
 • w badaniu nasienia wykazano mniej niż 30% plemników o prawidłowej morfologii
 • mniej niż 50% plemników charakteryzuje się ruchem postępowym
 • w badaniu nasienia w 1 ml nasienia występuje mniej niż 1 mln plemników

Uzasadnienie: Otrzymany wynik badania nasienia należy interpretować następująco: • Normozoospermia – świadczy o ejakulacie prawidłowym • Oligozoospermia – mniej niż 20 mln plemników w jednym ml nasienia • Kryptozoospermia – zawartość od 1 do 1mln plemników w jednym ml nasienia • Astenozoospermia – mniej niż 50% plemników o ruchu postępowym • Nekrozoospermia – całkowity brak ruchliwości, martwe plemniki • Teratozoospermia – mniej niż 30% plemników o prawidłowej morfologii • Azoospermia – brak plemników w ejakulacie • Aspermia – brak ejakulatu

Punkty: 0


146. Sumą IRV i TV jest:
 • pojemność życiowa (VC, vital capacity)
 • pojemność wdechowa (IC, inspiratory capacity)
 • pojemność życiowa mierzona podczas powolnych manewrów oddechowych (SVC, slow vital capacity)
 • całkowita pojemność płuc (TLC, total lung capacity)
 • objętość zalegająca (RV, residual volume)

Uzasadnienie: Pojemnością wdechową IC (inspiratory capacity) określamy maksymalną objętość powietrza, którą można wciągnąć do płuc po zakończeniu spokojnego wydechu. Wynosi ona ok. 4,1 l.

Punkty: 0


147. Szklanka soku pomarańczowego zawiera 20 g węglowodanów. Ile wymienników węglowodanowych przyjmuje się wypijając tę porcję soku?
 • 20 WW
 • 10 WW
 • 2 WW
 • 1 WW
 • 0,2 WW

Uzasadnienie: Jeden wymiennik węglowodanowy odpowiada takiej ilości produktu żywnościowego (wyrażonej w gramach lub miarach kuchennych), w jakiej zawarte jest 10 g węglowodanów w postaci skrobi.

Punkty: 0


148. Średni czas trwania wzwodu u mężczyzn do 25 roku życia to:
 • 54 minuty
 • 30 minut
 • 20 minut
 • 90 minut
 • 5 minut

Uzasadnienie: Średnia długość trwania wzwodu w zależności od wieku: poniżej 25 r.ż. - do 54 minut ok. 40 r.ż. - ok. 40 minut po 60 r.ż. - poniżej 20 minut

Punkty: 0


149. W diagnostyce laboratoryjnej RZS wykorzystuje się testy wykrywające przeciwciała przeciwcytrulinowe. Ich zaletą, oprócz tego że nie są wykrywane w toczniu rumieniowatym układowym jest to, że:
 • wykazują się 98% swoistością dla RZS
 • ich czułość w wykrywaniu RZS sięga 98%
 • są zależne od czynnika reumatoidalnego
 • ich swoistość względem RZS wynosi 50-80%
 • ich swoistość względem RZS wynosi 60%

Uzasadnienie: Przeciwciała przeciwcytrulinowe: - specyficzność dla RZS 98% - czułość 50-80% - nie występują w toczniu rumieniowatym układowym - niezależne od czynnika reumatoidalnego

Punkty: 0


150. Do izby przyjęć o 6:30 przywieziono 62-letniego mężczyznę, który skarży się na rozpierający ból za mostkiem, który trwa od ok 40 minut. W EKG stwierdzono uniesienie odcinka ST w odprowadzeniach: II, III, aVF, V5, V6, oraz obniżenie w V1, V2, V3. Dodatkowo w odprowadzeniu V1 stwierdzono wysoki załamek R. O jakiej lokalizacji zawału mieśnia sercowego świadczą wymienione zmiany elektrokardiograficzne?
 • zawał ściany dolnej i przedniej
 • rozległy zawał przedni
 • zawał przednio-przegrodowy
 • zawał ściany dolnej, bocznej i tylnej
 • zawał wysoki boczny

Uzasadnienie: Uniesienie odcinka ST w odprowadzeniu II, III, aVF świadczy o zawale ściany dolnej, w odprowadzniach V5 i V6 natomiast o zawale ściany bocznej. Obniżenie odcinka ST w odprowadzeniach V1-V3 oraz wysoki załamek R w V1 świadczą o zawale ściany tylnej.

Punkty: 0


151. Spirometria umożliwia:
 • pewne stwierdzenie restrykcji i obturacji dróg oddechowych
 • pewne stwierdzenie obturacji i podejrzenia restrykcji
 • nie pozwala na pewne rozpoznanie obturacji i restrykcji
 • pewne stwierdzenie restrykcji i podejrzenie obturacji
 • tylko stwierdzenie podejrzenia restrykcji

Uzasadnienie: Na podstawie badania spirometrycznego możemy rozpoznać wyłącznie zaburzenia obturacyjne. Polegają one na zmniejszeniu przepływu powietrza przez drogi oddechowe i są charakterystyczne dla takich chorób jak astma oskrzelowa czy POChP. Rozpoznanie obturacji jest stawiane na podstawie obniżenia wskaźnika Tiffenau. Badanie spirometryczne nie pozwala na jednoznaczne rozpoznanie lub wykluczenie zaburzeń restrykcyjnych. Wynika to z faktu, iż przy jego pomocy nie można zmierzyć całkowitej pojemności płuc, której to obniżenie poniżej dolnej granicy normy jest warunkiem koniecznym do stwierdzenia restrykcji. Badaniem służącym do rozpoznania tego typu zaburzeń jest pletyzmografia.

Punkty: 0


152. Odporność nabyta na malarię:
 • pojawia się zawsze i jest długotrwała
 • pojawia się rzadko, ale jest długotrwała
 • pojawia się zawsze i jest krótkotrwała
 • pojawia się rzadko i jest krótkotrwała
 • nie pojawia się wcale

Uzasadnienie: Odporność nabyta polega na wytwarzaniu swoistych przeciwciał przeciwko stadiom krwinkowym pasożyta i na wytwarzaniu mechanizmów odporności komórkowej przeciwko stadiom pozakrwinkowym. Odporność nabyta jest często niepełna, krótkotrwała – maksymalnie kilkuletnia i zależna od gatunku pasożyta.

Punkty: 0


153. W rozpoznaniu chłoniaka nieziarniczego rozstrzygającą rolę odgrywa:
 • morfologia krwi
 • badanie kariotypu
 • biopsja śledziony
 • badanie tomograficzne
 • badanie histopatologiczne węzła chłonnego, rozszerzone o ocenę immunofenotypową nieprawidłowych komórek

Uzasadnienie: Badaniem rozstrzygającym o rozpoznaniu chłoniaka nieziarniczego jest badanie histopatologiczne, rozszerzone o ocenę immunofenotypową nieprawidłowych komórek. W tym celu należy pobrać cały węzeł chłonny lub fragment zajętego narządu. Ocena morfologiczna komórek chłoniakowych oraz charakter ich tkankowego wzrostu (grudkowy lub rozlany), z zachowaniem lub zatarciem prawidłowego utkania chłonnego i charakter odczynu podścieliska stanowią zasadnicze elementy diagnostyki z tak pobranego materiału. Rozpoznanie histopatologiczne chłoniaków nieziarniczych musi być w każdym przypadku uzupełnione oceną stopnia zaawansowania klinicznego choroby według skali Ann Arbor i czynników rokowniczych wchodzących w zakres Międzynarodowego Indeksu Prognostycznego.

Punkty: 0


154. U pacjenta zatrutego glikolem etylenowym podawano dożylnie etanol. Jakie stężenie etanolu we krwi powinno się osiągnąć, aby uzyskać u takiego pacjenta cel terapeutyczny?
 • 0,5-1,0 promila
 • 1,0-1,5 promila
 • 1,5-2,0 promili
 • 2,0-3,0 promili
 • > 3 promili

Uzasadnienie: Zarówno w zatruciu metanolem jak i glikolem etylenowym postępowanie polega na podaniu odtrutki w postaci etanolu. Etanol ulega metabolizmowi z udziałem dehydrogenaz – alkoholowej i aldehydowej, tych samych, które metabolizują glikol etylenowy czy metanol. Podanie etanolu zasadniczo zwalnia metabolizm alkoholi niespożywczych i powstawanie niebezpiecznych dla życia metabolitów. Najlepiej jest podawać etanol dożylnie pod kontrolą jego stężenia we krwi. Zaleca się osiągnięcie stężenia etanolu wynoszącego od 100 do 200 mg%, czyli od 1,5 do 2,0 promili.

Punkty: 0


155. W nowotworach z pierwotnych komórek rozrodczych nie oznacza się:
 • AFP
 • CEA
 • CA125
 • beta-hCG
 • gonadotropiny kosmówkowej

Uzasadnienie: Guzy mózgu: marker biochemiczny - AFP, hCG , miejsce oznaczenia - płyn mózgowo-rdzeniowy Guzy wątroby: marker biochemiczny - AFP, miejsce oznaczania - surowica krwi Nowotwory z pierwotnych komórek rozrodczych: marker biochemiczny - AFP, hCG i CEA, miejsce oznaczania - surowica krwi

Punkty: 0


156. Badania w kierunku toksoplazmozy wrodzonej należy przeprowadzić u:
 • noworodków matek zakażonych toksoplazmozą w czasie 5 ostatnich lat przed ciążą
 • noworodków matek z wynikami przeciwciał w czasie ciąży: IgG(-), IgM (-)
 • noworodków z objawami uogólnionego zakażenia, po wyłączeniu innych przyczyn infekcji
 • dzieci z nadciśnieniem tętniczym
 • nastolatków z jednostronnym powiększeniem węzłów chłonnych szyjnych

Uzasadnienie: "Badania diagnostyczne w kierunku toksoplazmozy u dzieci powinno przeprowadzić się w przypadku: – noworodków matek zakażonych toksoplazmozą w czasie ciąży, – noworodków z objawami uogólnionego zakażenia, po wyłączeniu innych przyczyn infekcji, – niemowląt i dzieci z objawami neurologicznymi i brakiem postępu w rozwoju psychomotorycznym, – dzieci z wrodzonymi wadami narządu wzroku, zapaleniem siatkówki i naczyniówki, osłabieniem ostrości wzroku, zezem, – stwierdzenia zwapnień wewnątrzczaszkowych, – dzieci z limfadenopatią lub/i hepatosplenomegalią po wyłączeniu innych ich przyczyn, – dzieci z niewyjaśnionymi stanami gorączkowymi."

Punkty: 0


157. W przypadku stwierdzenia hipertrójglicerydemii u osoby z cukrzycą na poziom trójglicerydów w najmniejszym stopniu wpłynie:
 • wyrównanie glikemii
 • redukcja masy ciała
 • zaprzestanie picia alkoholu
 • zastosowanie fibratu
 • zastosowanie statyny

Uzasadnienie: Obecność hipertriglicerydemii u chorych na cukrzycę wynika najczęściej ze złego wyrównania metabolicznego dlatego pierwszym krokiem korygującym to zaburzenie powinno być wyrównanie glikemii, następnie leczenie behawioralne, w tym zaprzestanie spożywania alkoholu i redukcja masy ciała, a przy braku skuteczności – leczenie farmakologiczne. Wpływ statyn na poziom trójglicerydów jest niewielki. Wg stanowiska Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego statyna powinna zostać wybrana jako lek I rzutu, gdy celem leczenia jest spadek LDL, a fibrat, gdy celem leczenia jest spadek TG i wzrost HDL.

Punkty: 0


158. Leczenie chirurgiczne niepłodności ma zastosowanie w:
 • niepłodności immunologicznej
 • "wrogości najądrzy"
 • kryptorchizmie
 • niedrożności nasieniowodów
 • zespole samych komórek Sertolego

Uzasadnienie: Leczenie chirurgiczne można zaoferować niepłodnym pacjentom z niedrożnością przewodów wyprowadzających nasienie oraz z żylakami powrózka nasiennego.

Punkty: 0


159. Skala Ransona obejmuje następujące parametry oprócz:
 • leukocytozy
 • stężenia enzymów wątrobowych
 • stężenia enzymów trzustkowych
 • stężenia glukozy we krwi
 • wieku

Uzasadnienie: Skala Ransona obejmuje 11 parametrów: wiek, leukocytozę, aktywność LDH, AspAT, glikemię, stężenie azotu mocznikowego, hematokryt, stężenie wapnia, PaO2, niedobór zasad i niedobór płynów. W prognozowaniu przebiegu choroby nie jest natomiast oceniany wzrost aktywności enzymów trzustkowych.

Punkty: 0


160. Do czynników oddziałujących hamująco na erekcję należą wszystkie za wyjątkiem:
 • stresu
 • aktywacji układu przywspółczulnego
 • opioidów
 • zimna
 • uwalniania endogennych endorfin

Uzasadnienie: Bodźce wpływające aktywująco na układ współczulny sprzyjają reaktywności erekcyjnej.

Punkty: 0


161. Elementem badania polisomnograficznego nie jest:
 • EEG
 • EOG
 • EMG
 • całonocny pomiar ciśnienia tętniczego
 • rejestrator zmian pozycji ciała

Uzasadnienie: Elementami badania polisomnograficznego są: 1. Elektroencefalogram (EEG) 2. Elektrookulogram (EOG) 3. Elektromiogram (EMG) 4. Pomiar przepływu powietrza przez nos i usta 5. Rejestrator ruchów oddechowych klatki piersiowej i brzucha 6. Pulsoksymetria (SaO2) 7. Elektrokardiogram (EKG) 8. Rejestrator zmian pozycji ciała

Punkty: 0


162. W leczeniu POChP jedna grupa leków jest skuteczniejsza od innych. Wskaż która:
 • długodziałające leki rozszerzające oskrzela
 • krótkodziałające leki rozszerzające oskrzela
 • GKS doustne
 • stała antybiotykotera
 • metyloksantyny

Uzasadnienie: Wg Raportu GOLD z 2006 roku regularne stosowanie długo działających leków rozszerzających oskrzela jest skuteczniejsze i wygodniejsze niż stosowanie leków krótko działających.

Punkty: 0


163. Do uwidocznienia zmian w jelicie cienkim występujących po stosowaniu NLPZ najlepiej służy:
 • gastroskopia
 • kolonoskopia
 • RTG przewodu pokarmowego z barytem
 • kapsuła endoskopowa
 • jejunostomia

Uzasadnienie: Zmiany w jelicie cienkim najlepiej można uwidocznić stosując kapsułę endoskopową.

Punkty: 0


164. Żywice jonowymienne są przeciwwskazane:
 • w hipertrójglicerydemii
 • gdy istnieją także przeciwwskazania do stosowania statyn
 • w hipercholesterolemii
 • gdy pacjent nie toleruje statyn
 • przy jednoczesnym przyjmowaniu statyn

Uzasadnienie: Należy pamiętać, że żywice mogą zwiększać stężenie trójglicerydów, stąd są przeciwwskazane w hipertrójglicerydemii.

Punkty: 0


165. W zawale przednioprzegrodowym zmiany w EKG dotyczą następujących odprowadzeń:
 • V1-V4
 • V1-V3
 • V5-V6
 • V1-V6
 • I i aVL

Uzasadnienie: W zawale przednioprzegrodowym zmiany w EKG dotyczą odprowadzeń V1-V3. W zawale bocznym zmiany elektrokardiograficzne dotyczą odprowadzeń V5-V6. W zawale przednio-bocznym zmiany w EKG dotyczą odprowadzeń V1-V6. W zawale wysokim bocznym zmiany w EKG dotyczą odprowadzenia I i aVL.

Punkty: 0


166. Do kryteriów rozpoznania zespołu wydłużonego QT należy:
 • QTc > 480ms
 • częstoskurcz nadkomorowy
 • wrodzona ślepota
 • rozpoznany zespół Brugadów w rodzinie
 • występowanie padaczki w rodzinie

Uzasadnienie: Do kryteriów rozpoznania zespołu wydłużonego QT należą: kryteria EKG i kryteria kliniczne. Kryteria EKG • QTc (Bazett) > 480ms 3 punkty - 460-470ms 2 punkty - 450ms (mężczyźni) 1 punkt • częstoskurcz TdP 2 punkty • naprzemienność załamka T 1 punkt • wielogarbny załamek T w 3 odpr. 1 punkt • zwolniona czynność serca ½ punktu Kryteria kliniczne • utrata przytomności związana - ze stresem 2 punkty - bez stresu 1 punkt • wrodzona głuchota ½ punktu • wywiad rodzinny - rozpoznany LQTS w rodzinie 1 punkt - wywiad nagłego zgonu w wieku < 30 lat 1/2 punktu Rozpoznanie: • pewne rozpoznanie ≥ 4 punkty • niepewne rozpoznanie 3 punkty • rozpoznanie wątpliwe < 3 punkty

Punkty: 0


167. Konieczność zwiększenia dawki doustnego antykoagulantu wiąże się z następującymi stanami klinicznymi:
 • choroby wątroby, nerek
 • zwiększona podaż wit. K np. przy przyjmowaniu preparatów wielowitaminowych, leków antykoncepcyjnych i barbituranów, po spożyciu zielonych warzyw
 • odchudzanie, biegunka, gorączka
 • nadczynność tarczycy
 • przyjmowanie sterydów anabolicznych, kwasu acetylosalicylowego

Uzasadnienie: Konieczność zwiększenia dawki doustnych antykoagulantów pojawia się zwykle podczas zwiększonej podaży wit. K np. przy przyjmowaniu preparatów wielowitaminowych, spożyciu zielonych warzyw a także stosowania leków antykoncepcyjnych i barbituranów. Konieczność obniżenia dawki zwykle towarzyszy takim stanom, jak odchudzanie, biegunka, gorączka, choroby wątroby, nerek, nadczynność tarczycy czy przyjmowanie sterydów anabolicznych, kwasu acetylosalicylowego i leków działających na układ nerwowy.

Punkty: 0


168. W trakcie ustalania dawki insuliny u pacjenta wystąpiła glikemia na czczo równa 70 mg%. Dawka insuliny wynosiła 70 j./24h. Wskaż właściwe postępowanie:
 • podanie 5% roztworu glukozy i.v.
 • kontynuacja leczenia ustalona dawką
 • kontynuacja leczenia ustalona dawką, jeśli glikemia po posiłku wyniesie > 140 mg%
 • redukcja dawki o 4 j.
 • redukcja dawki o 7 j.

Uzasadnienie: Jeśli w trakcie ustalania dawki insuliny wystąpi hipoglikemia lub glikemia na czczo 70 mg/dl, dawkę należy zredukować o 4 j. lub więcej albo o 10%, gdy dawka wynosiła > 60 j.

Punkty: 0


169. Wskaż zdanie prawdziwe:
 • Sarkoidoza zaliczana jest do cho¬rób o podłożu genetycznym;
 • Sarkoidoza występuje głównie u ludzi starszych;
 • Sarkoidoza nie ma wpływu na przebieg ciąży;
 • 80% chorych na sarkoidozę cierpi na kamicę nerkową;
 • Sarkoidoza nie występuje u kobiet.

Uzasadnienie: Sarkoidoza nie ma wpływu na przebieg ciąży, a u przyszłych matek z reguły w jej trakcie dochodzi do regresji zmian chorobowych. Natomiast po porodzie może dojść do zaostrzenia choroby; prawdopodobnie ma to związek z wahaniem się poziomu endogennych glikokortykoidów.

Punkty: 0


170. Wskaż stwierdzenie prawdziwe:
 • omalizumab zarezerwowany jest do leczenia wszystkich postaci astmy oskrzelowej
 • najskuteczniejszymi lekami w przewlekłej terapii astmy są leki antyleukotrienowe
 • cyklezonid jest praktycznie całkowicie pozbawiony działania systemowego
 • w przypadku ciężkich zaostrzeń astmy lekami ratującymi życie są glikokortykosteroidy wziewne
 • wszystkie powyższa są fałszywe

Uzasadnienie: Najskuteczniejszymi lekami w przewlekłej terapii astmy (a nie w stanach ostrych) są wziewne glikokortykosteroidy, dlatego też są lekami pierwszego wyboru niezależnie od stopnia ciężkości astmy. Lekiem skutecznym, choć w Polsce wciąż mało dostępnym, jest omalizumab. Jest to monoklonalne przeciwciało anty-IgE. Omalizumab zarezerwowany jest obecnie do leczenia ciężkiej alergicznej astmy oskrzelowej, kiedy mimo stosowania intensywnej farmakoterapii nie udaje się uzyskać skutecznej kontroli astmy. Dodanie go do wcześniej już zoptymalizowanego leczenia farmakologicznego, pozwala zmniejszyć częstość zaostrzeń astmy średnio o 40% oraz ponad dwukrotnie potrzebę hospitalizacji, interwencji pogotowia ratunkowego i leczenia w izbach przyjęć i oddziałach ratunkowych. W obecnej dobie dysponujemy preparatami, które w dawkach terapeutycznych nie wykazują działań ubocznych. Nowoczesnym preparatem jest wziewny cyklezonid, który występuje w postaci proleku, uaktywniając się dopiero w nabłonku dróg oddechowych. Tam oddziałuje nie wykazując działania systemowego.

Punkty: 0


171. Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu ostrego zapalenia trzustki nie jest:
 • hipercholesterolemia
 • hipokalcemia
 • ECPW
 • cukrzyca
 • nagminne zapalenie przyusznic

Uzasadnienie: Powstawaniu ostrego zapalenia trzustki sprzyjają: kamica żółciowa, nadmierne spożywanie alkoholu, niektóre leki, cukrzyca, hemochromatoza, hiperlipidemie, szczególnie hipertriglicerydemia, mocznica, a także kolagenozy, zakażenia wirusowe i bakteryjne, zabiegi endoskopowe na drogach żółciowych. Hipokalcemia występuje w przebiegu ostrego zapalenia trzustki.

Punkty: 0


172. Chłoniak grudkowy jest:
 • chłoniakiem nieziarniczym o bardzo agresywnym przebiegu
 • chłoniakiem nieziarniczym o agresywnym przebiegu
 • chłoniakiem nieziarniczym o powolnym przebiegu
 • najrzadszym chłoniakiem nieziarniczym
 • chłoniakiem wywodzącym się z komórek NK

Uzasadnienie: Chłoniak grudkowy – follicular lymphoma, określany skrótem FL, należy do jednych z częstszych chłoniaków nieziarniczych, stanowiąc około 20% wszystkich zachorowań w tej grupie nowotworów. Ma on powolny, zazwyczaj wieloletni przebieg, z długim okresem przeżycia. Występuje głównie u osób w średnim wieku. W obrazie klinicznym dominuje uogólniona limfadenopatia, splenomegalia, nacieczenie szpiku kostnego i krwi obwodowej oraz dość często obecność nacieków pozawęzłowych, w tym przewodu pokarmowego, skóry i tkanek miękkich.

Punkty: 0


173. Duża dawka budezonidu stosowanego wziewnie w astmie oskrzelowej wynosi:
 • 100-200 ug/24h
 • 200-300 ug/24h
 • 300-400 ug/24h
 • >800 ug/24h
 • 400-800 ug/24h

Uzasadnienie: Duża dawka budezonidu stosowanego wziewnie w astmie oskrzelowej wynosi >800 ug/24h.

Punkty: 0


174. W bloku lewej odnogi pęczka Hissa załamek R jest z reguły niski w odprowadzeniach:
 • V5
 • V6
 • prawokomorowych
 • V4 i V6
 • V5 i V6

Uzasadnienie: W bloku lewej odnogi pęczka Hissa załamek R jest z reguły niski w odprowadzeniach prawokomorowych czyli V1 i V2.

Punkty: 0


175. Wskaż odpowiedź prawidłową dotyczącą odstępu QT:
 • jest wartością stałą
 • nie powinien przekraczać 550 ms
 • wydłuża się wraz ze wzrostem częstości rytmu serca
 • jest to odstęp mierzony od początku załamka Q do końca załamka T
 • skraca się wraz ze spadkiem częstości rytmu serca

Uzasadnienie: Odstęp QT jest mierzony od początku załamka Q (zespołu QRS) do końca załamka T. Jego wydłużenie może zwiastować ciężkie zaburzenia rytmu serca (torsade de pointes). Odstęp QT nie jest wartością stałą, zależy od częstości rytmu serca – skraca się, gdy czynność serca wzrasta- nie powinien jednak przekraczać 450 ms.

Punkty: 0


176. Wskaźnik FEV1 to:
 • szczytowy przepływ wydechowy
 • natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa
 • natężona objętość wdechowa pierwszosekundowa
 • średni przepływ wydechowy na 1 sekundę
 • średni przepływ wdechowy na 1 sekundę

Uzasadnienie: Podstawowymi parametrami ocenianymi w badaniu spirometrycznym są: natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa (FEV1), określająca objętość powietrza wydychaną z płuc w pierwszej sekundzie natężonego wydechu; pojemność życiowa mierzona w czasie natężonego wydechu, czyli FVC, pojemność życiowa spoczynkowa VC, szczytowy przepływ wydechowy PEF oraz wskaźnik Tiffenau, czyli stosunek FEV1% do VC.

Punkty: 0


177. Objawem wczesnym pierwotnego raka wątroby jest:
 • wodobrzusze
 • nie ma objawów wczesnych raka pierwotnego wątroby
 • ból w podżebrzu
 • zgaga
 • wysypka drobnoplamista

Uzasadnienie: Nie ma wczesnych objawów pierwotnego raka wątroby.

Punkty: 0


178. Do kryteriów rozpoznania zapalnej etiologii bólów odcinka krzyżowego kręgosłupa nie należy:
 • początek choroby przed 40 r.ż.
 • powolny początek choroby
 • utrzymywanie się objawów przez co najmniej 3 miesiące
 • poranna sztywność stawów
 • nasilenie dolegliwości po uruchomieniu

Uzasadnienie: Po uruchomieniu pacjenta z zapalnym bólem kręgosłupa następuję poprawa.

Punkty: 0